Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 15:44 (Data juliańska: 2458384.156)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 91.40°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.