Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-11    Czas UT: 01:22 (Data juliańska: 2458463.557)
P= 12.00°   Bo= -0.37°   Lo= 124.36°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.