21-22
273d

22-23
278d

23-24
812d

24-25
797d

Liczba dni bez plam w danym minimum pomiędzy wzmożonymi okresami aktywności słonecznej. Aktualizacja 20-12-2020r.