21-22
273d

22-23
278d

23-24
812d

24-25
781d

Liczba dni bez plam w danym minimum pomiędzy wzmożonymi okresami aktywności słonecznej. Aktualizacja 22-09-2020r.