21-22
1345d

22-23
1377d

23-24
2756d

24-25
1574d

Liczba wszystkich dni jakie minęły od pierwszego dnia bez plam słonecznych w danym minimum do ostatniego. Aktualizacja 22-09-2020r.