1983r
5d

1984r
15d

1985r
85d

1986r
127d

1987r
41d

1994r
15d

1995r
50d

1996r
154d

1997r
56d

1998r
3d

2004r
2d

2005r
12d

2006r
65d

2007r
159d

2008r
276d

2009r
253d

2010r
44d

2011r
1d

2016r
26d

2017r
96d

2018r
208d

2019r
273d

2020r
194d

2021r
27d

Liczba dni bez plam w poszczególnych latach. Ostatnia aktualizacja 01-02-2021r.