→2020

Śrenia liczba Wolfa od 1749r = 51.7
Obliczono z 3252 miesięcy, 273 lat.