Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 12:06 (Data juliańska: 2459114.004)
P= 25.06°   Bo= 7.07°   Lo= 178.29°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
Program do obserwacji Słońca autorstwa:
     Janusz Wiland i Tadeusz Figiel

Prrogram do obserwacji Słońca Solaris2
      Pliki do pobrania

Program do obserwacji Słońca AlmSOS

Zestawienie miesięczne SOS PTMA
Program Zaćmieniowy Słońca Janusza Bańkowskiego
Sprawozdanie SOS 2012
     
      Artykuły w Uranii i Postępach Astronomii
      autor: Tadeusz Figiel

List SOS PTMA w Uranii i PA
Jak wykonać obserwację Słońca w projekcji na ekran Urania nr.5/2013
Jak wypełnić raport na stronie SOS PTMA Urania nr6/2013
Jak wyznaczyć kierunki na Słońcu Urania 1/2014
Techniki amatoskich obserwacji plam słonecznych Urania 2/2014
Modernizujemy kitowy okular do obserwacji ekranowych słońca Urania 3/2014
Jak dedykować stary teleskop do obserwacji Słońca Urania 4/2014
Program "Solaris"- Historia powstania Urania 5/2014
I Ogólnopolski Konwent Heliofizyczny Helcon 2014 Urania 6/2014
     
      Programy astronomiczne Janusza Bańkowskiego 

Astronomiczny program obliczeniowy 97-2003 Janusza Bańkowskiego akt12.2014
Astronomiczny program obliczeniowy 2010 Janusza Bańkowskiego akt12.2014
Astroexcel- instrukcja
Astronomiczny almanach
Astronomiczny almanach- instrukcja
Program astronomiczny Skala

      Biuletyny SOS PTMA Redaktor Piotr Skorupski

Biuletyn SOS PTMA 1/2014
Biuletyn SOS PTMA 2/2014
Biuletyn SOS PTMA 3/2014
Biuletyn SOS PTMA 4/2014
Biuletyn SOS PTMA 5/2014
Biuletyn SOS PTMA nr.7
Biuletyn SOS PTMA nr.11.2015      
Biuletyn SOS PTMA nr9.2016
Biuletyn SOS PTMA nr10.2016            
Biuletyn SOS PTMA nr12.2016             
Biuletyn SOS PTMA nr13.2016
Biuletyn SOS PTMA nr14.2017
Biuletyn SOS PTMA nr15.2017
Biuletyn SOS PTMA nr16.2018
Biuletyn SOS PTMA nr17.2019


       Informator Helkon 2014

Informator I konwetu heliofizycznego helcon 2014

      
      Biuletyn pozjazdowy SOS PTMA
   
   Autorzy: Janusz Bańkowski i Tadeusz Figiel
   Opracowanie graficzne Alicja Cecylia Szafran

 Biuletyn pozjazdowy SOS PTMA      
      9

      

      Kalendarz SOS PTMA na Rok 2017

   Autorzy: Janusz Bańkowski i Tadeusz Figiel
   Opracowanie graficzne i skład Maciej Polak

Kalendarz Astronomiczny SOS PTMA na Rok 2017

Kalendarz Astronomiczny SOS PTMA na 2019 Rok