Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-06-18    Czas UT: 13:12 (Data juliańska: 2458288.050)
P= -8.30°   Bo= 1.41°   Lo= 282.09°   Carr. Rot 2205
Przejdź do generatora efemeryd


Generator efemeryd.


Data:*  
np: 2013-01-01
  Godzina UT:  
0d 0 do 23
  Minut:  
0d 0 do 59* Prawidłowy format daty to np: 2013-01-01 lub 20130101