Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-04-22    Czas UT: 02:39 (Data juliańska: 2458230.610)
P= -25.42°   Bo= -5.04°   Lo= 321.83°   Carr. Rot 2203
Przejdź do generatora efemeryd


Generator efemeryd.


Data:*  
np: 2013-01-01
  Godzina UT:  
0d 0 do 23
  Minut:  
0d 0 do 59* Prawidłowy format daty to np: 2013-01-01 lub 20130101