Strona 1 z 1

Galileusz(3/4) – konsekwencje astronomicznych odkryć.

: 29 maja 2020, o 09:53
autor: SPUNTI
Galileusz szczególnie zajmowała się obserwacją faz planety Wenus jesienią 1610 roku. Astronom po raz pierwszy je dostrzegł szkicując ich wygląd i dokładnie je opisując. Serię obserwacji zmian faz planety Wenus wykonuje głównie pod koniec 1610 roku. Obserwacja Wenus przekonuje uczonego o słuszności prawidłowości teorii heliocentrycznej budowy wszechświata. Odkrycie Galileusza pokazywało słabość teorii geocentrycznej i jej znikomość naukową jaka obowiązywała przez stulecia. Astronom tez wskazał, że teoria geocentryczna tak naprawdę nic nie miała wspólnego z nauką wykonywane przez niego obserwacje obnażała teorii wiele występujących błędów. W roku 1611 udaje się z swoimi poglądami i wynikami obserwacji do Rzymu tam zostaje przyjęty przez władze kościelne. Początek rozmów jakie prowadził Galileusz były dość przyjemne ale kiedy coraz głośniej i śmielej mówił o nowym astronomicznym wszechświecie wyłaniały się na władzach kościoła wielkie wątpliwości, które stanowczo odrzucały to wszystko co przedstawiał uczony. Po ponownym przybyciu do Rzymu w 1615-1616 roku zostaje w sposób gwałtowny i stanowczy ostrzeżony przez kardynała Bellarmine na polecenie samego papieża. Uczony nie porzuca swoich poglądów czemu sam papież w 1618 roku odnosi się w specjalnie w swojej bulli papieskiej. W 1626 roku Galileusz rozpoczyna prace nad …Dialog o dwóch największych układach świata…. W 1633 roku musiał odwołać swoje poglądy na świat i wyrokiem sadu kościelnego został uwięziony w swojej wiejskiej posiadłości w Arcetri. Pięć lat później stan zdrowia uczony zapadł na chorobę oczu wzrok z miesiąca na miesiąc pogarszał się. Galileusz swojej choroby oczu był sobie poniekąd sam winien ponieważ prowadząc obserwacje Słońca w bezpośredni sposób niczym nie zabezpieczając jego silny oślepiający blask. Umiera 1642 roku zostaje pochowany we Florencji.