Wiadomości astronomiczne z internetu

Ciekawostki i postępy w dziedzinie astronomii
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Czy kosmiczne śmieci zagrażają ludziom na Ziemi?
2022-08-05.
Prawdopodobieństwo, że w wyniku opadnięcia śmieci kosmicznych na powierzchnię Ziemi, w ciągu najbliższej dekady zginie człowiek, wynosi ok. 10% - ostrzegają naukowcy. Wyniki badania zostały opublikowane w "Nature Astronomy".
W 2020 r. ponad 60% startów rakiet na niską orbitę okołoziemską (LEO) wiązało się z porzuceniem części rakiety na orbicie. Pozostawione tam przez dni, miesiące, a nawet lata, te duże obiekty stwarzają dla satelitów ryzyko kolizji. Jeśli zaś dojdzie do eksplozji obecnych tam pozostałości paliwa, każdy element może rozpaść się na tysiące mniejszych kawałków kosmicznych śmieci, które mogą stanowić jeszcze większe zagrożenie.
Niedawno naukowcy oszacowali prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, spowodowanych w ciągu najbliższych 10 lat przez spadające części np. rakiety. Stworzyli w tym celu model matematyczny, wyposażony w informacje o obecnie występujących śmieciach kosmicznych - jak i tych, które spadały na Ziemię w ciągu ostatnich 30 lat. Pozwoliło to ustalić, że szerokości geograficzne, na których znajdują się np. Dżakarta w Indonezji, Dhaka w Bangladeszu czy Lagos w Nigerii są około trzech razy bardziej narażone na lądowanie elementów rakiet, niż teren Nowego Jorku w USA, Pekinu w Chinach czy Moskwy w Rosji.
Autorzy obliczyli również, że istnieje ok. 10% prawdopodobieństwa, że w wyniku spadania śmieci kosmicznych w kierunku Ziemi, w ciągu najbliższej dekady, zginie człowiek. Do tej pory potencjał szkód, wyrządzony przez spadające odłamki satelitów i rakiet na Ziemię, był uważany za znikomy. Większość badań śmieci kosmicznych skupiała się na ryzyku generowanym na orbicie przez nieaktywne satelity, które mogą utrudniać bezpieczne działanie innych satelitów. Niewykorzystane paliwo i baterie mogą również prowadzić do wybuchów na orbicie i generować dodatkowe odpady.
Badacze przypominają, że każdej minuty każdego dnia z kosmosu spada na nas deszcz mniejszego i większego "gruzu". Jest to jednak zagrożenie, którego ludzie prawie nie są świadomi. Mikroskopijne cząsteczki z asteroid i komet przebijają się przez atmosferę, by niezauważenie osadzać się na powierzchni Ziemi. Naukowcy obliczają, że każdego roku na Ziemi osadza się ok. 40 000 t takiego pyłu.
Jednak wraz z rozwojem sektora kosmicznego jako biznesu, rośnie częstotliwość wystrzeliwania rakiet. W związku z tym rośnie też prawdopodobieństwo wypadków – zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi. Naukowcy zastrzegają, że 10% prawdopodobieństwo wypadku, w którym zginie człowiek, jest ostrożnym szacunkiem.
Mają też optymistyczne wiadomości. Istnieją bowiem technologie, które umożliwiają kontrolowanie ponownego wchodzenia „gruzu" w atmosferę ziemską. Problemem wciąż pozostaje ich wysoka cena. Również wybór orbity dla satelity może zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania szczątków. Satelitę można zaprogramować tak, aby znalazł się na niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzie spłonie.
Wiele instytucji poważnie traktuje ryzyko wypadków. Europejska Agencja Kosmiczna planuje misję, której celem będzie próba przechwycenia i usunięcia kosmicznych śmieci za pomocą czteroramiennego robota. ONZ, za pośrednictwem swojego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej, wydała w 2010 r. zestaw wytycznych dotyczących minimalizowania niebezpieczeństwa związanego z kosmicznymi odpadami. Naukowcy jednak podkreślają, że dopóki wytyczne nie zostaną przekształcone w powszechnie obowiązujące prawo międzynarodowe, problem nie zostanie rozwiązany.
W maju 2020 r. 18-tonowy rdzeń chińskiej rakiety Long March 5B w niekontrolowany sposób wszedł w atmosferę z orbity po tym, jak został użyty do wystrzelenia bezzałogowej eksperymentalnej kapsuły. "Gruz" z korpusu rakiety uderzył w dwie wioski na Wybrzeżu Kości Słoniowej, powodując uszkodzenia kilku budynków. Rok później kolejny, 18-tonowy rdzeń rakiety Long March 5B wszedł w sposób niekontrolowany w atmosferę - po tym, jak został użyty do wystrzelenia części nowej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong na niską orbitę okołoziemską. Tym razem szczątki uderzyły w Ocean Indyjski. Te dwie części rakiet były najcięższymi obiektami, które w niekontrolowany sposób ponownie wkroczyły do atmosfery – od czasu wypadku radzieckiej stacji kosmicznej Salut-7 w 1991 r., której części spadły na terenie Argentyny i Chile.

Źródło: PAP

Fot. Europejska Agencja Kosmiczna
SPACE24

https://space24.pl/bezpieczenstwo/kosmi ... m-na-ziemi
Załączniki
Czy kosmiczne śmieci zagrażają ludziom na Ziemi.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

AU: trwa postępowanie ws. satelitów Mikroglob
2022-08-05.
Agencja Uzbrojenia na koniec lipca br. uruchomiła postępowanie w sprawie wykonania Przemysłowego Studium Wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi działającego pod kryptonimem Mikroglob. Składanie wniosków jest możliwe niemal do końca sierpnia.
Jak czytamy z ogłoszenia, przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania naukowego - Przemysłowego Studium Wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi uwzględniającej maksymalne zaangażowanie podmiotów krajowych, zgodnie z Fazą 0 i Fazą A metodyki ECSS (European Cooperation for Space Standardization). Głównymi elementami systemu będzie segment kosmiczny i naziemny (obejmujący wszystkie systemy naziemne wykorzystywane do wsparcia działań przygotowawczych, prowadzących do operacji misji, prowadzenia operacji oraz wszelkich działań pooperacyjnych). Agencja Uzbrojenia zakłada, że segment kosmiczny będzie wyposażony w sensory multispektralne o wysokiej i bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej.
Następnie w dokumentacji zauważamy, że celem realizacji Przemysłowego Studium Wykonalności jest:
• przeprowadzenie analizy wymagań zdefiniowanych dla projektu konstelacji mikrosatelitów pod kątem ich wykonalności;
• analiza dostępnych rozwiązań technicznych mogących spełnić wymagania;
• ocena zdolności polskiego przemysłu w obszarze analizowanych technologii kosmicznych;
• wskazanie technologii krytycznych oraz technologii, które wymagają transferu od podmiotów zagranicznych (jeżeli nie są możliwe do wykonania przez podmioty krajowe);
• opis możliwych wariantów realizacji projektu;
• oszacowanie nakładów inwestycyjnych, sporządzenie harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji;
• opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej porównującej całkowite koszty posiadania konstelacji w zależności od czasu życia satelitów;
• oszacowanie i scharakteryzowanie krytycznych aspektów techniczno-ekonomicznych projektu oraz propozycji koncepcji działania;
• opracowanie sposobu realizacji projektu (drzewo funkcyjne);
• opracowanie wstępnego planu zarządzania, planu prac inżynierskich oraz planu zabezpieczenia projektu (product assurance plan);
• określenie aspektów organizacyjnych, potrzeb dotyczących infrastruktury, zasobów ludzkich oraz rozwiązań technicznych, w przyjętym modelu realizacji, które mogą zostać wykorzystane w fazie B projektu;
• określenie optymalnych lokalizacji segmentu naziemnego (z uwzględnieniem lokalizacji segmentu użytkownika);
• przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka;
• określenie możliwości wykorzystania opracowanych koncepcji architektury systemu w kontekście planowanej budowy satelity VHR i SAR;
• rekomendacja najkorzystniejszego wariantu realizacji projektu;
• opracowanie wstępnej koncepcji operacji (tzw. High Level Concept Operations) przedstawiającej jak system spełnia wymagania z perspektywy celów użytkowników w architekturze dual-use;
• analiza zgodności projektu konstelacji mikrosatelitów z zasadą „nie czyń znaczącej szkody" (DNSH), w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13) oraz „Wytycznymi technicznymi dotyczącymi stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody" na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności" zawartymi w Komunikacie KE (2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełniające warunki wyszczególnione w ogłoszeniu podmioty mogą składać do 29 sierpnia br., do godziny 10:00. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców dopuszczonych do składania ofert do pięciu. Po dopuszczeniu Agencja Uzbrojenia wybierze maksymalnie dwie najlepsze propozycje na podstawie oceny trzech kryteriów: udziału kluczowego personelu, koncepcji realizacji zamówienia i ceny. Pożądany termin wykonania studium to 4 miesiące od momentu zawarcia umowy.
Jak czytamy w projekcie Krajowego Programu Kosmicznego, uruchomienie Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi - MikroGlob ma na celu zapewnienie autonomicznej zdolność do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności państwa (MON, MSWiA) oraz w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie administracji publicznej (MRiT, MEiN, MRiRW, MKiDN, MKiŚ, MI). Parametry jakościowe i ilościowe pozyskiwanych danych szczególnie w zakresie rozdzielczości przestrzennej, spektralnej i czasowej będą stanowić uzupełnienie zobrazowań pochodzących z zasobów programu Copernicus.
System Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob tak jak zostało powyżej wspomniane, ma składać się z dwóch podstawowych komponentów: kosmicznego i naziemnego (Centrum Zarządzania Misją, Ładunkiem i system komunikacji). Segment orbitalny złożony byłby z czterech satelitów optoelektronicznych (działających w trybach PAN, R, G, B, NIR), a w planach byłoby także rozszerzenie tej części o urządzenie SAR i naukowo/środowiskowego satelity. Projekt Krajowego Programu Kosmicznego zakłada budżet programu na ok. miliard złotych.
Ponadto poza programem Mikroglob rozwijane są inne inicjatywy powiązane z satelitarną obserwacją Ziemi takie jak projekt PIAST. Z kolei w marcu bieżącego roku minister Mariusz Błaszczak zapowiedział zakup dwóch francuskich satelitów IMINT, najpewniej optycznych.
Źródło: AU/KPK

Fot. ESA
SPACE24
https://space24.pl/satelity/obserwacja- ... -mikroglob
Załączniki
AU  trwa postępowanie ws. satelitów Mikroglob.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Nowi turyści przekraczają granicę kosmosu w szóstym locie firmy Blue Origin
2022-08-05.
Rakieta New Shepard wysłała w misji NS-22 kolejnych 6 turystów do granicy kosmosu.
Szósty turystyczny lot w historii działania firmy Blue Origin został przeprowadzony 4 sierpnia 2022 r. z prywatnego kosmodromu w pobliżu miasteczka Van Horn w Teksasie. Jednostopniowa rakieta New Shepard o numerze seryjnym NS4 wystartowała o 15:57 czasu polskiego.
Lot przebiegł pomyślnie, i po niecałych 2,5 minutach napędzanego silnikiem BE-3 lotu, rakieta wraz z kapsułą zaczęła dryfować do pułapu trajektorii powyżej 100 km nad powierzchnią Ziemi. Po oddzieleniu kapsuły od rakiety sześcioosobowa załoga mogła przez kilka minut doświadczyć środowiska nieważkości i podziwiać z okna widoki planety.
Rakieta New Shepard NS4 wróciła na Ziemię i wylądowała pionowo o własnym napędzie na wyznaczonym lądowisku 7 minut i 20 sekund po starcie. Kapsuła z kosmicznymi turystami wylądowała na spadochronach niedaleko rakiety około 10 minut od startu.
W locie NS-22 wzięło udział sześć osób: Sara Sabry, Steve Young, Coby Cotton, Vanessa O’Brien, Clint Kelly III i Mario Ferreira. Sara Sabry stała się pierwszą osobą z Egiptu, która poleciała w kosmos, a Mario Ferreira pierwszym Portugalczykiem. Vanessa O’Brien dzięki tej misji jest pierwszą kobietą, która osiągnęła Explorers’ Extreme Trifecta - czyli osiągnięcie trzech ekstremów - zdobycie Mount Everest, dotarcie do największej głębi (Challenger Deep) oraz przekroczenie linii Kármána (100 km wysokości).
Była to już trzecia załogowa misja suborbitalna systemu New Shepard w 2022 roku i szósta w historii. Firma Blue Origin zaczęła świadczyć usługi turystyki kosmicznej w 2021 r. Rakieta New Shepard NS4 wykonała już do tej pory 8 udanych lotów i lądowań. Tyle samo misji wykonała kapsuła RSS First Step, w której podróżowali turyści także w tym locie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firmy jeszcze w tym roku powinny zostać przeprowadzone 4 takie misje.
Więcej informacji:
• Informacja prasowa firmy Blue Origin o udanej misji NS-22

Na podstawie: Blue Origin/NSF
Opracował: Rafał Grabiański

Na zdjęciu: Rakieta New Shepard w locie misji NS-22. Źródło: Blue Origin
Portret załogi misji NS-22. Od lewej: Sara Sabry, Steve Young, Coby Cotton, Vanessa O'Brien, Clint Kelly III i Mário Ferreira. Źródło: Blue Origin.
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/no ... lue-origin
Załączniki
Nowi turyści przekraczają granicę kosmosu w szóstym locie firmy Blue Origin.jpg
Nowi turyści przekraczają granicę kosmosu w szóstym locie firmy Blue Origin2.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Czy w 2014 na Ziemię spadł obiekt międzygwiezdny? To tajemnica wojskowa

2022-08-05. Michał Rolecki

Dane z amerykańskich satelitów szpiegowskich mogłyby jednoznacznie potwierdzić, że obiekt CNEOS 2014-01-08 pochodził spoza Układu Słonecznego. Departament Obrony nie chce jednak udostępnić ważnych informacji i trudno się temu dziwić.


W 2014 roku nieopodal wybrzeży Papui Nowej Gwinei do oceanu spadł obiekt z kosmosu. Astronomowie podejrzewali, że może pochodzić spoza Układu Słonecznego. Byłby to dopiero trzeci taki zaobserwowany obiekt w naszym układzie. I pierwszy, który spadł na Ziemię.
O tym, że pochodzi spoza naszego układu świadczyła jego orbita i prędkość. Zauważyli to Amir Siraj (wówczas student) i prof. Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda, przypomina portal Space.com.
Obiekt otrzymał oznaczenie CNEOS 2014-01-08. Jak szacują astronomowie, mierzył około pół metra. Większość musiała ulec spaleniu podczas przejścia przez atmosferę. Do oceanu spadły tylko niewielkie - ale bardzo cenne - fragmenty.
Sęk w tym, że dane dotyczące zderzenia obiektu z Ziemią pochodzą z amerykańskich satelitów szpiegowskich. Departament obrony je udostępnił, ale nie udostępnił jednej ważnej informacji.

Nie ma dokładnych danych. Jest oświadczenie szefa Space Force
Tą ważną informacją, która pomogłaby namierzyć CNEOS 2014-01-08 jest margines błędu pomiarów wykonywanych przez satelity. To, że Departament Obrony nie chce go ujawniać, jest zrozumiałe. Nie należy ujawniać potencjalnym przeciwnikom, czy satelita może namierzyć coś z dokładnością co do pół metra, czy pięciu metrów.
Niestety bez tej wiedzy naukowcy nie mają pewności, co do prędkości obiektu. Nikt nie spieszy się z oficjalnym ogłoszeniem, że pochodził spoza Układu Słonecznego. Praca obu naukowców nie może zostać zrecenzowana (co jest wymagane przed publikacją), bo nie zawiera istotnych statystycznie danych - właśnie marginesu błędu pomiarów.
Jedyne, czym dysponują naukowcy to oświadczenie wydane przez Joela Mozera (szefa zespołu naukowego amerykańskiej Space Force), który potwierdził, że “szacowana prędkość zgłoszona do NASA jest wystarczająco wysoka, by sugerowała międzygwiezdną trajektorię".

Jak to wyciągnąć? Magnesem. To jedyna taka okazja
Dane, którymi dysponują naukowcy, pozwalają zawęzić poszukiwania szczątków CNEOS 2014-01-08 do obszaru o wielkości 10 na 10 kilometrów. Nie jest więc to rzecz niewykonalna. Zwłaszcza, że fragmenty powinny zawierać dużo magnetycznych minerałów. Z morskiego dna można będzie zebrać je magnesem.
Czy to się uda? Jak tylko naukowcy zdobędą na to pieniądze. Oceaniczna wyprawa i przeszukiwanie dna są kosztowne, a zebranie tak dużej kwoty potrwa.
Jeśli fragmenty zostaną znalezione, naukowcy zdobędą okazję, by po raz pierwszy zbadać dokładnie coś, co pochodzi z międzygwiezdnej przestrzeni. Pozostałe dwa takie obiekty, komety ‘Oumuamua i Borisov, przemknęły tylko przez Układ Słoneczny. Zbyt szybko, by móc wysłać w ich kierunku sondy.


Czy to możliwe, że środowisko naukowe się myli i Oumuamua nie jest pochodzenia naturalnego? /123RF/PICSEL

INTERIA


https://geekweek.interia.pl/astronomia/ ... Id,6201665
Załączniki
Czy w 2014 na Ziemię spadł obiekt międzygwiezdnyTo tajemnica wojskowa.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Czy meteoryt sprzed tysięcy lat zrewolucjonizuje elektronikę?
2022-08-05.
Nowo odkryta struktura w próbce meteorytu sprzed 50 tysięcy lat może udoskonalić urządzenia wykorzystywane w medycynie i technologii laserowej.
Krater Meteorytowy znajduje się w stanie Arizona (USA) i jest uważany za jeden z najlepiej zachowanych kraterów na świecie. Dół o głębokości 170 metrów i średnicy 1,2 kilometra powstał na skutek uderzenia meteorytu żelaznego o masie 300 tys. ton w Ziemię. Szacuje się, że do tego wydarzenia doszło około 50 tys. lat temu.
Co kryje meteoryt sprzed 50 tys. lat?
Próbki z krateru są przedmiotem badań wielu naukowców. Uważa się, że podczas zderzenia z Ziemią, w ciele niebieskim utworzyły się specyficzne struktury przypominające właściwościami diament. Efektem wcześniejszych analiz próbek meteorytu było odkrycie lonsdaleitu – rodzaju diamentu występującego w meteorytach żelaznych. Powstaje w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury oraz wysokiego ciśnienia. Lonsdaleit uformował się w wyniku zderzenia meteorytu z Ziemią z ogromną prędkością.
Podczas badań lonsdaleitu w próbce meteorytu sprzed 50 tys. lat, naukowcy odkryli nieznaną im wcześniej strukturę. Diafit składa się z idealnie wyrównanych warstw grafenu i diamantu. Naukowcy twierdzą, że nowo opisany materiał może zrewolucjonizować świat elektroniki. Jak wykazały testy, unikalna struktura przewodzi prąd. Właściwości elektroniczne diafitu dają nadzieję na udoskonalenie baterii oraz innych urządzeń wykorzystywanych w medycynie, elektronice i technologii laserowej.
źródło: thenewdaily.com.au, pnas.org
Krater Meteorytowy, Arizona (USA). Fot. Shutterstock
https://nauka.tvp.pl/61676992/czy-meteo ... lektronike
Załączniki
Czy meteoryt sprzed tysięcy lat zrewolucjonizuje elektronikę.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Obserwuj na żywo noc spadających gwiazd. Noc Perseidów z TVP Nauka
2022-08-05.JMK.KF
„Noc Perseidów” – już 12 sierpnia o 20.00 na tvp.pl. Będzie to pierwsza transmisja programu TVP Nauka, kanału TVP popularyzującego wiedzę, który rozpocznie nadawanie 3 października 2022 r. Transmisję z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach będzie można oglądać na stronie głównej Telewizji Polskiej.
TVP Nauka zaprasza do śledzenia na żywo nocy spadających gwiazd z pięknego rozgwieżdżonego nieba Mikołaja Kopernika. „Spadające gwiazdy” to potoczna nazwa zjawiska meteorów. To różnego rodzaju okruchy kosmicznej materii, które w przypadków Perseidów są najczęściej wielkości ziarenka piasku. Gdy taki okruch wejdzie w atmosferę ziemską, w wyniku tarcia z jej atomami rozgrzewa się i spala. A my widzimy przez krótką chwilę ślad po tym zjawisku w postaci błysku na ciemnym niebie – mówi Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka, pomysłodawca odbywającej się od lat „Nocy Perseidów” w obserwatorium w Truszczynach, który wraz z ekspertami objaśni widzom pasjonujące zjawiska, które zaobserwować można w sierpniową noc na niebie

. Prof. Andrzej Niedzielski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, odkrywca planet poza Układem Słonecznym, przybliży widzom nierozwikłane zagadki odległych planet krążących wokół innych gwiazd i pasjonujące wyzwania czekające na naukowców badających Kosmos, prof. Łukasz Wyrzykowski z Uniwersytetu Warszawskiego ujawni tajniki misji Gaia – bezzałogowej sondy kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej, która dostarczyła informacji o ponad 1,8 mld gwiazd w Drodze Mlecznej.
Gośćmi w Truszczynach będą także: Magdalena Pilska-Piotrowska z Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie i Jacek Drążkowski z Gwiazdopatrzni w Lidzbarku Warmińskim. Oboje zaprezentują meteoryty, które dotarły na Ziemię z różnych części naszego Układu Słonecznego.
O ostatnich odkryciach naukowych będących m.in. wynikiem pracy najnowszego kosmicznego teleskopu opowie dr hab. Maciej Mikołajewski. W studiu gościć będą także popularyzatorzy nauki: Przemysław Rudź, który przedstawi najnowsze plany podboju Kosmosu przez człowieka i udziału w nim polskiego sektora kosmicznego, oraz Michał Juszczakiewicz – znawca życia Mikołaja Kopernika, który zaprezentuje nieznane powszechnie postulaty astronoma w zakresie ekonomii.
Nasza pierwsza transmisja pokaże charakter anteny, jaką staniemy się 3 października. To dzięki nam widzowie będą mogli na żywo uczestniczyć w ważnych wydarzeniach naukowych, prezentujących dorobek polskich i światowych naukowców. Na telewizyjnej antenie oraz na naszej stronie w internecie przybliżać będziemy także pasjonujące zagadnienia, z jakimi mierzą się badacze w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, technologii, ekologii, medycyny, nauk o ziemi i nauk społecznych. Będziemy także aktywnymi uczestnikami debaty naukowej. Na antenie TVP Nauka znajdą się filmy dokumentalne, programy popularyzujące wiedzę, będzie też emocjonujący teleturniej naukowy. Już dziś zapraszamy do naszego serwisu nauka.tvp .pl – mówi Robert Szaj dyrektor TVP Nauka.
Noc Perseidów to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla miłośników astronomii. Co roku na nocnym niebie mamy okazje obserwować deszcze meteorów. Kosmiczne okruchy skalne z wielką prędkością wpadają w ziemską atmosferę, zostawiając za sobą świetliste smugi. Najbardziej znanym deszczem meteorów są Perseidy. Możemy je obserwować zazwyczaj od połowy lipca aż do końca sierpnia. Największa aktywność Perseidów przypada między 9 a 14 sierpnia. To właśnie wtedy warto spojrzeć na nocne rozgwieżdżone niebo.

„Noc Perseidów”: tvp.pl 12.08.piątek godz. 20.00.
„Noc Perseidów”: tvp.pl 12.08.piątek godz. 20.00 (fot. TVP Nauka)
https://www.tvp.info/61677747/niezwykle ... -tvp-nauka
Załączniki
Obserwuj na żywo noc spadających gwiazd. Noc Perseidów z TVP Nauka.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Pierwsza koreańska misja księżycowa
2022-08-05.
Rozpoczęła się podróż południowokoreańskiego orbitera księżycowego. Urządzenie przetestuje technologie do wykorzystania w przyszłych misjach badawczych Srebrnego Globu.
Rakieta SpaceX Falcon 9 z koreańskim satelitą Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) wystartowała 4 sierpnia 2022 roku. KPLO Danuri jest pierwszą misją Korei Południowej, która opuści orbitę okołoziemską. Nazwa Danuri w języku koreańskim nawiązuje do sformułowania „cieszyć się Księżycem”. Sonda dotrze na orbitę Srebrnego Globu za około 4,5 miesiąca.
Ważące ponad 670 kilogramów urządzenie posiada sześć instrumentów naukowych. Na pokładzie sondy znajduje się pięć koreańskich urządzeń oraz kamera ShadowCam dostarczona przez NASA.
Misja koreańskiej sondy KPLO potrwa rok. W czasie jej trwania urządzenie zbada pole magnetyczne Księżyca, a w szczególności miejsca, gdzie występują silne anomalie magnetyczne nieznanego pochodzenia. Obrazy dostarczone przez KPLO zostaną wykorzystane przy wyborze miejsca lądowania dla opracowywanej koreańskiej sondy, która zbada powierzchnię Księżyca.
źródło: Space.com
https://nauka.tvp.pl/61673122/pierwsza- ... ksiezycowa
Załączniki
Pierwsza koreańska misja księżycowa.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Start Statku New Sheppard w ramach misji NS-22. Fot. Blue Origin
2022-08-05.
Statek New Shepard wzniósł się na wysokość ponad 100 kilometrów. Szóstka kosmicznych turystów stała się tym samym astronautami.
Lot statku firmy Blue Origin należącej do Jeffa Bezosa trwał około 10 minut. Rakieta wyniosła pasażerów ponad umowną granicę przestrzeni kosmicznej, zwaną linią Kármána. Znajduje się ona na wysokości 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Kosmiczni turyści przez kilka minut doznali stanu nieważkości i swobodnie poruszali się we wnętrzu kabiny.
Kto znalazł się na pokładzie?
Załogę stanowili: Coby Cotton, jeden z założycieli popularnego kanału YouTube ,,Dude Perfect”, Mário Ferreira i Sara Sabry, którzy jako pierwsi ludzie z Portugalii i Egiptu znaleźli się w przestrzeni kosmicznej. Na pokładzie byli również inżynier Clint Kelly III, Steve Young i Vanessa O'Brien.
Misja NS-22 była szóstym załogowym lotem suborbitalnym firmy Blue Origin. Pierwszy lot, w lipcu 2021 roku, wysłał w kosmos założyciela firmy Jeffa Bezosa wraz z jego bratem Markiem, pionierem lotnictwa Wallym Funkiem i studentem Oliverem Daemenem.
New Shepard to w pełni zautomatyzowany pojazd rakietowy wielokrotnego użytku. Rakieta ląduje pionowo na Ziemi w pobliżu miejsca startu, a wkrótce potem załogowa kapsuła opada na spadochronach.
Zobacz także: Gwiazdor serialu „Star Trek” poleciał w kosmos, Jeff Bezos chce zbudować własną stację kosmiczną.
źródło: Blue Origin
Start Statku New Sheppard w ramach misji NS-22. Fot. Blue Origin
https://nauka.tvp.pl/61674098/szosta-tu ... lue-origin
Załączniki
Szósta turystyczna misja Blue Origin.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Rakieta Długi Marsz 4B wyniosła chińskiego satelitę badań środowiska TECIS
2022-08-06.
4 sierpnia w Chinach przeprowadzono dwa starty rakiet orbitalnych. W jednym z nich wysłano tajny wojskowy miniwahadłowiec, a w drugim satelitę środowiskowego TECIS.
Pierwszy chiński lot rakietowy z 4 sierpnia 2022 r. został przeprowadzony z kosmodromu Taiyuan. O 5:08 rano czasu polskiego wystrzelono rakietę Długi Marsz 4B. Celem misji było wyniesienie na orbitę satelity TECIS (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite).
TECIS to satelita, który za pomocą zestawu czterech instrumentów: wielowiązkowego laseru LIDAR, wielospektralnej kamery, kamery polaryzacyjnej i hiperspektralnego spektrometru fluorescencyjnego będzie wykonywał pomiary środowiskowe. Satelita pozwoli ocenić zalesienie, zmierzyć zawartość aerozoli w atmosferze i badać roślinność.
W locie wysłano też dwa dodatkowe satelity: mikrosatelitę HEAD 2G, który ma wejść w konstelację Skywalker monitorującą ruch morski i lotniczy oraz nanosatelitę Minhang Youth Satellite stworzonego przez uczniów szkół.
Start tajnego wahadłowca omówiliśmy w osobnym artykule.
Źródło: NSF/Xinhua
Więcej informacji:
• Relacja agencji Xinhua ze startu misji TECIS

Opracowanie: Rafał Grabiański

Na zdjęciu: Rakieta Długi Marsz 4B startująca z satelitą TECIS. Źródło: Zheng Bin/Xinhua.
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/ra ... iska-tecis
Załączniki
Rakieta Długi Marsz 4B wyniosła chińskiego satelitę badań środowiska TECIS.jpg
Paweł Baran
Moderator Globalny
Posty: 11858
Rejestracja: 9 lut 2019, o 13:58
 Polubił: 1 time
 Polubiane: 15 times

Re: Wiadomości astronomiczne z internetu

Post autor: Paweł Baran »

Chiny wysłały na orbitę tajny wahadłowiec
2022-08-06.
4 sierpnia 2022 roku z kosmodromu Jiuquan wystartowała rakieta Długi Marsz 2F z tajnym chińskim rakietoplanem wielokrotnego użytku.
Sierpniowy start był już drugą misją tajnego chińskiego projektu wojskowego. Analitycy podejrzewają, że projekt ten to chiński rakietoplan, który startuje na orbitę dzięki rakiecie, a następnie wraca na Ziemię, lądując na pasie jak samolot. Ma on być podobny do amerykańskiego bezzałogowego miniwahadłowca X-37B, z którego korzystają Siły Kosmiczne USA.
Start był tak tajny, że nie podano nawet dokładnej godziny. W przybliżeniu można oszacować, że rakieta wystartowała z ładunkiem 4 sierpnia 2022 roku około 18:00 czasu polskiego. Pierwszy raz chiński rakietoplan trafił na orbitę w 2020 roku. Wtedy jego lot trwał dwa dni. Sam miniwahadłowiec pozostawił wtedy na niskiej orbicie nieznany obiekt – satelitę, fragment jakiegoś elementu serwisowego albo panel słoneczny.
Obiekt jest już śledzony na orbicie. 18. Eskadra Obrony Kosmicznej Sił Kosmicznych USA (18 SDS) poinformowała, że po starcie statek znalazł się na orbicie o wymiarach 346 kilometrów na 593 kilometry i inklinacji 50 stopni, a więc trochę wyżej niż w poprzedniej misji.
W przestrzeni kosmicznej mamy więc w tej chwili dwa tajne rakietoplany. Amerykański X-37B wykonuje w tej chwili swoją szóstą misję orbitalną, która trwa już ponad 800 dni.

Źródło: SpaceNews/NSF/Xinhua
Więcej informacji:
• Informacja prasowa Xinhua o udanym starcie tajnego miniwahadłowca

Opracowanie: Rafał Grabiański

Na zdjęciu: Start rakiety Długi Marsz 2F z misją załogową Shenzhou 14 w czerwcu 2022 roku. Ta sama rakieta z tego samego kosmodromu wynosi chiński miniwahadłowiec. Źródło: Xinhua
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/ch ... ahadlowiec
Załączniki
Chiny wysłały na orbitę tajny wahadłowiec.jpg
ODPOWIEDZ

Wróć do „Wiadomości astronomiczne z internetu”