Klasyfikacja McIntosha. Classyfication McIntosh.

Awatar użytkownika
tafig
Posty: 304
Rejestracja: 7 lut 2019, o 20:36
 Polubił: 29 times
 Polubiane: 19 times
Kontakt:

Klasyfikacja McIntosha. Classyfication McIntosh.

Post autor: tafig »

Pierwsza litera charakteryzuje typ grupy. Małe litery charakteryzują klasyfikację McIntosha.
Klasyfikacja ta to bardziej dokładniejsza od istniejącej wcześniejszej klasyfikacji Waldmeiera bez klasy G i I.
This classification is more accurate than the existing Waldmeier classification without the G and I classes.
The first letter characterizes the group
A – Jednobiegunowa grupa bez półcienia
B – dwubiegunowa grupa bez pólcienia
C – Dwubiegunowa grupa z półcieniem na końcu grupy
D - Dwubiegunowa grupa z półcieniami na obu końcach grupy Dł. Do 10 stopni
E –Dwubiegunowa grupa z półcieniami na obu końcach grupy Dł. Od 10 do 15 stopni.
F – Dwubiegunowa grupa z pócieniem na obu końcach grupy Dł pow 15 stopni.
H – Jednobiegunowa grupa z półcieniem. Bliskie palmy oddalone od pólcienia o mniej niż 3 stopnie.
A - Unipolar group without penumbra
B - bipolar group without penumbra
C - Bipolar group with penumbra at the end of the group
D - Bipolar group with penumbra at both ends of the group. Up to 10 degrees
E –Bipolar group with penumbra at both ends of the group. From 10 to 15 degrees.
F - Bipolar group with tears at both ends of the group. Over 15 degrees.
H - Unipolar group with penumbra. Close palms less than 3 degrees from half-shade.


c.k.jpg
Rys.1
Druga litera pokazuje nam z jakim półcieniem mamy do czynienia. The second letter shows us what kind of penumbra we are dealing with.
x– Całkowity brak półcienia
r – Półcień początkowy, nieregularny w linii konturowej, często jaśniejszy od normalnego półcienia
s – Symetryczny, prawie kołowy półcień o strukturze plamy < 2,5 stopnia
a- Półcień asymetryczny z nieregularną linią konturową, wydłużony i podzielony dwoma lub wieloma cieniami.
h – Wielki symetryczny półcień o średnicy plamy > 2,5 stopnia
k – Wielki asymetryczny półcień o średnicy plamy > 2,5 stopnia.
x– No penumbra at all
r - Initial penumbra, irregular in the contour, often lighter than the normal penumbra
s - Symmetrical, almost circular penumbra with a spot structure <2.5 degrees
a- Asymmetrical penumbra with an irregular contour, elongated and divided by two or more shadows.
h - Great symmetrical penumbra with a spot diameter> 2.5 degrees
k - Great asymmetrical penumbra with a spot diameter> 2.5 degrees.

sunspot-mcischeme.jpg
Rys.2
Trzecia litera dotyczy rozkładu plam w grupieThe third letter concerns the distribution of spots in the group
x – Pojedyncza plama
o – Otwarty rozkład plam – wydaje nam się, że grupa dzieli się na dwie części
i- Pomiędzy dwiema największymi plamami może występować kilka plam bez półcienia.
c – Zwarty rozkład plam. Obszar z wieloma dużymi plamami, z których przynajmniej jedna posiada półcień. Również dopuszcza się cały obszar plam otoczonych jednym półcieniem.
x - Single stain
o - Open spot distribution - we think the group is divided into two parts i- There may be a few spots with no partial shade between the two largest spots.
c - Compact stain distribution. An area with many large spots, at least one of which has partial shade.

nim.jpg
Rys.3
Dzisiaj opisuje się klasyfikację McIntosha w postaci liczb. Na ten pomysł wpadł Kjel Inge Malde. Stworzył on tabelę gdzie do każdego rodzaju grupy przyporządkował liczbę od 1 do 60.
Kjel Inge Malde jest prezesem sekcji CV Helios. Sekcja ta zajmuje się głównie wyznaczaniem współczynnika CV https://www.cv-helios.net
Muszę dodać iż od paru lat jestem jej członkiem. A tabela z wartościami CV poniżej.
The entire area of spots surrounded by one penumbra is also allowed Today the McIntosh classification is described in the form of numbers. Kjel Inge Malde came up with this idea. He created a table where he assigned a number from 1 to 60 to each type of group. Kjel Inge Malde is the president of the Helios CV section. This section mainly deals with the CV calculation https://www.cv-helios.net I must add that I have been its member for several years. And the table with the CV values below.
Koordynator Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
TN 114 x 900 z wytrawionymi lustrami okular UWA 9mm
TN 200 x 1000
Awatar użytkownika
Agnes81
Posty: 6
Rejestracja: 28 kwie 2019, o 20:54
 Polubiane: 2 times

Re: Klasyfikacja McIntosha wersja Polska i Angielska

Post autor: Agnes81 »

Briliant 👌👌👌👌👌
Awatar użytkownika
Agnes81
Posty: 6
Rejestracja: 28 kwie 2019, o 20:54
 Polubiane: 2 times

Re: Klasyfikacja McIntosha wersja Polska i Angielska

Post autor: Agnes81 »

Shouts !!! that is, to draw attention to the images placed above. :)
Jerzy Bohusz
Posty: 7
Rejestracja: 9 lut 2019, o 10:04
 Polubił: 4 times
 Polubiane: 1 time

Re: Klasyfikacja McIntosha wersja Polska i Angielska

Post autor: Jerzy Bohusz »

Looks good :D so let's start observing our Sun :D :D :D
ODPOWIEDZ