Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 12:58 (Data juliańska: 2459116.040)
P= 25.31°   Bo= 7.00°   Lo= 151.42°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 17-03-2020  rok godz. 09:50   UTC   nr  10/032/mar/1332
17-03-2020 Janusz Bańkowski

Słońce dnia 17-03-2020  rok godz. 09:50   UTC   nr  10/032/mar/1332 Dość przyjemne warunku do obserwacji Słońca niestety tylko z zerową aktywnością . Na płn.- wsch. brzegu tarczy widoczne są pochodni. Być może one wygenerują jakiś aktywny obszar liczba Wolfa R =0  Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski refraktor  Sky Watcher 90/900 ND3.8+EOS300D filtr żółty 1,25’’ 10 klatek,   program RegiStax5 i PaintNet [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 16-03-2020 rok godz. 08:00 UTC nr 09/031/mar/1331
16-03-2020 http://sos.poa.com.pl///foto/aktualnosci_artykuly/BSQi2RZ7EmK5mYNlDdl935MaG8qCl9.jpg

Ładna pogoda można spokojnie obserwować  Słońce. Jednak powierzchnia tarczy nadal  uwolniona jest od wizualnych aktywnych  jego obszarów. Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).   [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  15-03-2020  rok godz. 09:10  UTC   nr  08/030/mar/1330
15-03-2020 Janusz Bańkowski

  Dziś ładna pogoda od samego rana  można Słońce fotografować na „ostro”. Powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od wizualnych aktywnych obszarów. Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, filtr żółty 1,25’’ EOS550D  klatek 30,   program RegiStax5 i PaintNet  [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  14-03-2020  rok godz. 10:10  UTC   nr  07/029/mar/1329
14-03-2020 Janusz Bańkowski

  Powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od wizualnych aktywnych obszarów. Obserwacja  wizualna i fotograficzna dzięki chwilowym lokalnym  rozpogodzeniom (dosłownie 15 minutowym). Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).    [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  13-03-2020  rok godz. 12:40  UTC   nr  06/028/mar/1328
13-03-2020 Janusz Bańkowski

  Po krótkotrwałym epizodzie 24-48 godzinnym z grupą 2758  ponownie na powierzchni Słońca panuje „cisza”. Po tym krótkotrwałym epizodzie plam nic się ponownie na tarczy słonecznej nie pojawiło. Obserwacja  wizualna i fotograficzna dzięki chwilowym lokalnym  rozpogodzeniom (15-20 minutowym) . Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).  [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  11-03-2020  rok godz. 10:30 UTC   nr  05/027/mar/1327
11-03-2020 Janusz Bańkowski

  Po krótkotrwałym epizodzie 24-48 godzinnym z grupą 2758  ponownie na powierzchni Słońca panuje „cisza” Powierzchnia uwolniona jest od jakichkolwiek wizualnych aktywnych obszarów. Wiatr na poziomie w.3-4 przezroczystość s.2.  Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).  [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 10-03-2020 rok godz. 11:40 UTC nr 04/026/luty/1326
10-03-2020 Janusz Bańkowski

  Sytuacja jak przewidywałem się na powierzchni zmieniła w czasie 24 godzin. Grupa 2758 wchłonięta przez powierzchnię Słońca.  Liczba  Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).   [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  09-03-2020  rok godz. 09:50 UTC  nr  03/025/luty/1325
09-03-2020 Janusz Bańkowski

  W końcu po przerwie pojawił się aktywny ośrodek w postaci jednej małej jak na razie wygenerowanej grupy oznaczonej 2758 Ciekawe czy jej pojawienie będzie rozwojowe, czy egzystencja zakończy się po 24-48 godzinach.  W teleskopie wizualnie  widać co prawda grupie jeden zlepek plam ale dopiero  przy wykonaniu 150 klatek i stackowaniu  grupa uwidacznia nam 6 plam cztery zespolone i dwie małe  w niewielkiej  odległości.    fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka 3xBarlowa, filtr żółty 1,25’’ ZWO ASI120MC. klatek 150,   program RegiStax5 i PaintNet[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  05-03-2020  rok godz. 10:20    UTC  nr  02/024/luty/1324
05-03-2020 Janusz Bańkowski

  Dzisiaj pogoda wręcz wymarzona do wykonywania obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Można wykonywać zdjęcia  z największa „ostrością”. Niestety nadal jest brak obszarów aktywnych w postaci grup słonecznych liczba Wolfa R=0.   fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  01-03-2020  rok godz. 10:10    UTC  nr  01/023/luty/1323
01-03-2020 Janusz Bańkowski

  Wyniku rozpogodzeń można Słońce fotografować na „ostro” seeing.2. Niestety 01 marca br. na powierzchni naszej dziennej gwiazdy  bez aktywnych wizualnych obszarów w postaci grup słonecznych R=0.   fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  27-02-2020  rok godz. 10:10    UTC  nr  12/012/luty/1322
27-02-2020 Janusz Bańkowski

  Dzisiaj dalszy ciąg „ciszy”  słonecznej, powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od jakichkolwiek aktywnych obszarów grup słonecznych. Liczba Wolfa  R = 0; SN = 0. Powierzchnia Słońca pozbawiona jest również obszarów  pochodni, z których mogłyby  być generowane grupy słoneczne.  Obserwacja wykonana dzięki lokalnym kilkunastominutowym rozpogodzeń.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  19-02-2020  rok godz. 10:20   UTC  nr  11/011/luty/1321
19-02-2020 Janusz Bańkowski

  Czy wiesz, że…” Mikołaj Kopernik będąc jeszcze studentem nabył Tablice Alfonsyńskie z pomocą ich dokonywał analizy ruchu planet. Tak to młodego astronoma pociągało, że postanowił sprawdzić ich dokładność. Badania ruchu planet Kopernika coraz bardziej przykuwały jego uwagę i sam już mógł wyciągać prawidłowe wnioski z prowadzonych obserwacji. Po prawie dwuletniej obserwacji na 20 stronach opisuje w zarysie podstaw astronomii, która nigdy nie została wydana, jedynie zapoznało się zaledwie kilka osób. Właśnie  w tej publikacji Kopernik wstrząsa całym wszechświatem w którym ukazuje najbardziej radykalną hipotezę astronomiczną jaka panowała przez stulecia udowadniając  w niej liczne błędy.”…  Dzisiaj dalszy ciąg „ciszy”  słonecznej, powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od jakichkolwiek aktywnych obszarów grup słonecznych. Liczba Wolfa  R = 0; SN = 0. Powierzchnia Słońca pozbawiona jest również obszarów  pochodni, z których mogły być generowane grupy słoneczne.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  18-02-2020  rok godz. 11:30  UTC  nr  10/010/luty/1320
18-02-2020 Janusz Bańkowski

    Czy wiesz, że…” Rozważania Kopernika w publikacjach i głoszonych dysputach były w pewnym stopniu frustracją  i zakłamaniem tego co głoszono  nauczano wywyższając jedyny słuszny model geocentryczny Ptolemeusza. Kopernik potępia błędny model geocentryczny za nie prawdziwy i strasznie błędny. Błędy w teorii geocentrycznej kiedy to obserwował zakrycie Aldebarana przez Księżyc. Czas trwania zakrycie nie zgadzał się z obliczeniami stosując metodę teorii geocentrycznej Ptolemeusza”…  Dzisiaj dalszy ciąg „ciszy”  słonecznej, powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od jakichkolwiek aktywnych obszarów grup słonecznych. Liczba Wolfa  R = 0 ; SN = 0. Obserwacja wykonana przy silnym wietrze w.3  w warunkach chwilowo  następujących rozpogodzeń. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).   [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  17-02-2020  rok godz. 08;50  UTC  nr  09/019/luty/1319
17-02-2020 Janusz Bańkowski

    Czy wiesz, że…”Neutrino należy do bardzo ciekawych cząstek elementarnych. cząsteczki te bardzo słabo oddziaływają na materię.  Posiadają zerowy ładunek elektryczny  i bardzo są trudne do odkrycia. O istnieniu ich wiedziano w 1930 roku, 26 lat później  odkryto je  w przeprowadzonym eksperymencie przy rozkładzie  energii elektronów powstających w rozpadzie beta. Neutrina są tak słabe, że nie oddziaływają na siebie w polu  elektromagnetycznym.  Oddziaływają jedynie słabo wskutek oddziaływań grawitacyjnych”…  Dzisiaj dalszy ciąg „ciszy”  słonecznej, powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od jakichkolwiek aktywnych obszarów grup słonecznych. Liczba Wolfa  R = 0 ; SN = 0. Obserwacja wykonana przy silnym wietrze w.3-4  w warunkach chwilowo  następujących rozpogodzeń.fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia  15-02-2020  rok godz. 09:40 UTC  nr  08/018/luty/1318
15-02-2020 Janusz Bańkowski

  Czy wiesz, że … Teoria jaka ogłosił Zwicky w pewnych kręgach zdobyła aprobatę. Pojawił się nowy pomysł na wytłumaczenie rozszerzającego się wszechświata. Astronomowi chodziło o obalenie Wielkiego Wybuchu i wykazanie błędów obserwacyjnych wykonanych przez Edwina Hubble.  Jego teoria trwała krótko troszkę  wniosła zainteresowania ale nie dostała głównego wsparcia od strony  znanych praw fizyki. Jego teoria też nie była potwierdzana przez bezpośrednie obserwacje astronomiczne”…. Dalszy ciąg ciszy słonecznej, powierzchnia tarczy słonecznej uwolniona jest od jakichkolwiek aktywnych obszarów grup słonecznych. Liczba Wolfa  R = 0 ; SN = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).[...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>