Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-03-29    Czas UT: 23:52 (Data juliańska: 2458939.494)
P= -26.11°   Bo= -6.58°   Lo= 325.46°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 30-03-2018 rok godz. 14:10 UTC nr obserw.15/041/mar/885
30-03-2018 Janusz Bańkowski

W przedostatnim dniu marca Słońce troszkę „ruszyło” przed ostatnim w dniu marca w okularze teleskopu widać rozwojową grupę plam słonecznych. Wicoczne są  dwie plamy i otoczone pochodniami. Wszystko na to wskazuje, że na naszych oczach zapewne powstanie być może duża grupa plam. aktywność liczba Wolfa R = 12 i SN = 2. Fot.  J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr księżycowy GSO szary  (#25 przepuszczalności)  filtr żółty #12 1,25”, ND3.8  złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 3x kamera ZWO ASI 034 MC. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 26-03-2018 rok godz. 09:30 UTC nr obserw. 14/040/mar/884
26-03-2018 Janusz Bańkowski

Od początku 2018 roku jest to  moja 40 obserwacja Słońca. Mogę stwierdzić, że podczas wykonywania obserwacji mamy  chyba najdłuższy okres od początku roku dni w których panuje wizualna „cisza słoneczna”. Wg moich 40 obserwacji, które były  prowadzone 25 z nich były jak na razie z aktywnością zerową R = 0. Można teraz dobrze zaryzykować  twierdzenie, że Słońce znajduje się już w minimum swojej aktywności 24 cyklu. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 25-03-2018 rok godz. 10:10 UTC nr obserw. 13/039/mar/883
25-03-2018 J.B.

Od 03 marca na powierzchni Słońca wizualnie nie obserwowano, żadnych aktywnych obszarów w postaci grup.  W  sumie  pojawiły się grupy  2701 i 2702 ale dla amatorskich obserwacji teleskopowych nie były dostępne. Tak więc możemy powiedzieć, że jest to 22 dzień bez plam słonecznych R = 0 I  aktywność  plamotwórcza  SN=0.[...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 24-03-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw.12/038/mar/882
24-03-2018 Janusz Bańkowski

  Cisza słoneczna trwa pozbawiona jakichkolwiek obszarów aktywnych pod względem wizualnym. Prawdopodobnie teraz znajdujemy się w prawdziwym minimum aktywności słonecznej. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 22-03-2018 rok godz. 10:50 UTC nr obserw.11/037/mar/881
22-03-2018 Janusz Bańkowski

Dzisiejszy dzień, tak samo jak już od dłuższego czasu mamy ponownie do czynienia z zerową liczbą Wolfa. Ten stan trwa już 10 dobę dokładnie 0d 02 marca br. myślę, że jeszcze przez kilka dni ??? powierzchnia Słońca pozbawiona nadal będzie aktywnych swoich obszarów o wygaszonej aktywności słonecznej. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 21-03-2018 rok godz. 11:20 UTC nr obserw.10/036/mar/880
21-03-2018 Janusz Bańkowski

Wizualna obserwacja Słońca nie wykazuje żadnych obszarów aktywnych w postaci grup plam słonecznych. Liczba Wolfa R = 0 SN = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 19-03-2018 godz. 11:10 UTC nr obser. 09/035/mar879
19-03-2018

To co było widać na obrazach  SDO na  powierzchni  Słońca na krótki okres czasu kilkunastu  godzin  utworzyły się dwa ośrodki aktywne 2701 i 2702 ale szybko zostały z powrotem wchłonięte. Innym słowy na ten krótki okres została przerwana „cisza”  tarczy słonecznej.  Niestety dla miłośniczych obserwacji  Słońca  grupy te były poza możliwościami wizualnymi teleskopów.  Dziś z kolei  ponownie  Słońce  jest  czyste  jedynie na jej zachodzie  brzegu widoczna jest doskonale pochodnia. Liczba Wolfa R = 0. W tym 2018 roku jest to moja 35 obserwacja. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 18-03-2018 rok godz. 10:50 UTC nr obser. 08/034/mar/878
18-03-2018

Warunki pogodowe do obserwacji seeing 1 można fotografować Słońce na „ostro”. Chociaż powiewy wiatru dokuczają przy temp -4*C ale można temu zaradzić. Jeżeli chodzi o tarczę słoneczną wizualnie optycznie niewidoczna jest na niej żadnego  aktywny ośrodek. Natomiast SDO pokazuje grupę 2702 jako obszar aktywny ale jak  na razie bez żadnego znaczenia. Dlatego opieram się na swojej obserwacji i wyznaczam a liczbę Wolfa R = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 12-03-2018 rok godz. 12:15 UTC nr obserw. 07/033/mar/877
12-03-2018

Mija ósma doba tarcza słoneczna pozbawiona w zupełności aktywnych swoich obszarów R = 0 i SN =0 seeing 3. W ostatnim okresie czasu na wschodnim brzegu pojawiły się pochodnie ale nie były w stanie wygenerować grupy. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 11-03-2018 godz. 13:50 UTC nr obser. 06/032/mar/876
11-03-2018

Dalszy ciąg braku obszarów aktywnych na tarczy słonecznej R = 0 i SN = 0. Obszar dziury koronalnej ustawiony jest naprzeciwko Ziemi. Ewentualna emisja strumienia wiatru słonecznego z tego źródła powinna dotrzeć do Ziemi najpóźniej w czasie 4 dni. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 10 marca 2018 rok godz. 07:20 UTC nr obserw. 05/31/mar/875
10-03-2018

Szósta doba bez aktywności słonecznej cisza ale to tylko pozorna ponieważ od centrum do  wschodnio - północne części  rozciąga się pas dziury  koronalna . Na obrzeżach pasa linie sił pola magnetycznego układają się prostopadle linie sił pola magnetycznego. Stanowią one doskonałą wyrzutnię dla cząsteczek wysokoenergetycznych materii słonecznej. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 09 marca godz. 08:00 UTC nr obser. 04/030/mar/874
09-03-2018

  To już moja 30 obserwacja w tym roku powierzchni Słońca, czyli do dnia 09 marca średnio pojawiało się Słońce co  54 godziny i 24 minuty nad Bełchatowem.  Znajdujemy się  w kolejnym okresie czystej tarczy wolne od obszarów aktywnych. Liczna Wolfa R = 0 i SN = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 04-03-218 r nr obserw. 03/029/mar/873
04-03-2018

Słońce ekstra przy seeingu 1 prezentuje się w okularze teleskopu. Przy  zastosowaniu filtra ND3.8 i filtra żółtego bez problemu można było dostrzec na wschodnim brzegu jego tarczy grupę pochodni.  Być może jeżeli sytuacja będzie się rozwijać dobrze,  wówczas wygeneruje na pewno aktywny obszar. Jak na razie R =0 i SN = 0.   Fot.  J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty #12 1,25”, ND3.8  złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 2x kamera ZWO ASI 034 MC. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 02-03-2018 rok godz. 08:45 UTC nr obserw.02/028/mar/872
02-03-2018

Jak na razie  warunki obserwacyjne ekstra seeing 1 temp -7*C w takim środowisku możemy fotografować na „ostro” naszą dzienną gwiazdę. Grupa 2700 to jedyny aktywny obszar ale z jedną plama otoczono 8 pochodniami. Liczba Wolfa R = 11. fot J. Bańkowski  teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr księżycowy GSO szary (#25 przepuszczalności) filtr żółty #12 1,25”, ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 2x kamera ZWO ASI 034 MC. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 01-03-2018 rok godz. 08:40 UTC nr obserw. 01/027/mar/871
01-03-2018

Warunki obserwacyjne dobre (-5*C)  seeing 2 ,  aktywny obszar 2700 w czasie ostatnich 24 godzin  zmniejszyl jeszcze   rozmiary aktywność Słońca spadła R = 12. Fot.  J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8  złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka 2 x Barlow  kamera ZWO ASI 034 MC.   [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Następna >>