Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 21:02 (Data juliańska: 2458623.376)
P= -19.65°   Bo= -2.17°   Lo= 177.23°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 25-11-2016 r godz.08:40 UT nr.12/179/lis/654 Janusz B.
25-11-2016

Obserwacja nr. 12/179/lis/654 Janusz B. Po dwóch dniach przerwy ponownie Słońce wyjrzało za chmur. Nawet dobry seeing 2-3 umożliwiło sfotografowania Słońca na ostro. Obróbka zdjęcia metodą stackowania pozwala na dostrzeżenie najmniejszych obszarów plam słonecznych Ogromna grupa plam słonecznej o dość silnej strukturze wykonuje powolny swój niemal centralny tranzyt, Wspólny półcień jaki jest otoczona można w nie j przez okular teleskopu odróżnić trzy ciemne jądra. Stabilne pole magnetyczne Słońca nie pozwala na generowanie silnych rozbłysków powierzchniowych. Liczba Wolfa R = 13 i SN = 30. Do Ziemi dotarł strumień silnego wiatru słonecznego prędkość cząsteczek wynosiła 600 km/sek. Burza magnetyczna klasy G1 spowodowała powstawania szerokich wachlarzy zórz polarnych. Janusz B.[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 23-11-2016 r godz.09:10UT nr.11/178/lis/653 Janusz B.
23-11-2016

Obserwacja nr. 11/178/lis/653 Janusz B. Po kilku dniowej wartości zerowej aktywności słonecznej na półkuli widocznej z Ziemi ponownie się ujawniła. Poziom jej nie jest duży utrzymuje się na niskim poziomie. Pojawiła się grupa plam na wschodnim brzegu tarczy i doskonale widać ją w okularze teleskopu. Podczas obserwacji można wnioskować, że jest ona obiektem o dość silnej strukturze i będzie mam taką nadzieję do 6 grudnia dominowała na tarczy słonecznej. Liczba Wolfa R = 11 i SN = 10. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 22-11-2016 r godz.11:20 UT nr.10/177/lis/652
22-11-2016

Obserwacja nr. 10/177/lis/652 Janusz B. Utrzymująca się ładna pogoda w ciągu dnia pozwala na przeprowadzenie obserwacji Słońca widoczność (seeing) 2-3. Aktywność zerowa liczba Wolfa R=0 i SN=0. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-11-2016 rok godz. 08:00 UT nr.obserw. 09/176/lis/651 Janusz B.
21-11-2016

Obserwacja nr. 09/176/lis/651 Janusz B. Od rana ładny stan pogodowy seeing 2-3. Cisza na Słońcu żadnej aktywności w postaci grup plam słonecznych, liczba Wolfa R=11 i SN = 0. Janusz B [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 20-11-2016 rok godz. 10:10 UT nr.obserw. 08/175/lis/650 Janusz B.
20-11-2016

Obserwacja nr. 08/175/lis/650 Janusz B. Obserwacja Słońca możliwa dzięki rozpogodzeniom. Duża wilgotność powietrza seeing na poziomie 3-4. Użyty teleskop TN203/800 jedna grupa plam słonecznych małego rozmiaru widoczne są na północnej półkuli od równika bardzo niska aktywność liczba Wolfa R=11. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 19-11-2016 rok godz. 12:10 UT nr.obserw. 07/174/lis/649 Janusz B.
18-11-2016

Obserwacja nr. 07/174/lis/649 Janusz B. Obserwacja Słońca dzięki lokalnym rozpogodzeniom. Użyty teleskop TN203/800 seeing 3 dwie grupy plam słonecznych widoczne są na północnej półkuli od równika niska aktywność liczba Wolfa R=28 i SN = 20. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 15-11-2016 rok godz. 09:50 UT nr.obserw. 06/173/lis/648/ Janusz B.
15-11-2016

Obserwacja nr. 06/173/lis/648 Janusz B. Widoczność Słońca średnia przy seeingu 3-4. Na granicy optycznej teleskopu w sumie jej centralnej po obu stronach równika widoczne są grupy plam słonecznych. Jedna widoczna jest na półkuli północnej druga południowe. Stabilne pole magnetyczne nie wpływa na generowaniu tych silniejszych powierzchniowych rozbłysków słonecznych. Liczba Wolfa R = 226 i SN = 42. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 10-11-2016 rok godz. 09:10 UT nr.obserw. 05/172/lis/647 Janusz B.
10-11-2016

Obserwacja nr. 05/172/lis/647 Janusz B. Warunki pogodowe na tyle się poprawiły, że można już było na spokojnie przeprowadzić dokładną obserwacje. W telekopie gdzie wczoraj panowały pochodnie wygenerowały one grupy plam. Po obu stronach tarczy słonecznej widoczne są plamy słoneczne jedna z grup oznaczona nr 2607 plamy otoczone są półcieniami. Na półkuli południowej utworzona jest dziura koronlana niewielki rozbłysk nawet słabej klasy jest doskonałą wyrzutnią dla cząsteczek gazu plazmowego. Liczba Wolfa R = 37 i SN = 25. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-11-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 04/171/lis/647 Janusz B.
09-11-2016

Obserwacja nr. 04/171/lis/646 Janusz B. Aktywność słoneczna zerowa. W okularze teleskopu TN203/800 na wschodniej części tarczy w okolicach równikach widoczna jest wyraźnie pochodna liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 08-11-2016 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 03/165/lis/645 Janusz B.
08-11-2016

Obserwacja nr. 03/170/lis/645 Janusz B. Warunki obserwacyjne zgoła odmienne niż w okresie letnim. Obecnie tylko korzysta się z lokalnych rozpogodzeń, które zazwyczaj nie trwają dużej jak ok 30-60 minut. Podczas takiego rozpogodzenia gdzie seeing utrzymywał się na poziomie 3-4 wykonałem obserwację. Krótko można napisać trwa cisza aktywności słonecznej R = 0 i SN = 0. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 04-11-2016 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 02/169/lis/644 Janusz B.
04-11-2016

Obserwacja nr. 02/169/lis/644 Janusz B. Pogoda obserwacyjna na poziomie seeingu 3 i możliwa podczas lokalnych krótkotrwałych rozpogodzeń. Widać w okularze teleskopu na jego granicy otycznej dwie grupy małych rozmiarów. Nadal l trwa cisza aktywności, która potrwa przez okres 2-3 lat za czym znowu się podniesie do wyższego swojego poziomu. Będziemy świadkami pojawienia się małych lokalnych grupek. Liczba Wolfa R = 24 i SN = 31. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce02-11-2016 rok godz. 11:20 UT nr.obserw. 01/168/lis/643 Janusz B.
02-11-2016

Obserwacja nr. 01/168/lis/643 Janusz B. Obserwacje możliwa tylko w lokalnym rozpogodzeniu 5-10 minutowym ukazaniu się Słońca. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Aktywność słoneczna na całej powierzchni tarczy spadał do zera. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 29-10-2016 rok godz. 08:40 UT nr.obserw. 09/167paź/642 Janusz B.
29-10-2016

Obserwacja nr. 09/167/paź/642 Janusz B. Obserwacje generalnie Słońca tylko w okresach chwilowych lokalnych rozpogodzeń. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Aktywność słoneczna obserwowanej półkuli spadła do zera. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 27-10-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 08/166/paź/641 Janusz B.
27-10-2016

Obserwacja nr. 08/166/paź/641 Janusz B. Kolejne lokalne rozpogodzenia umożliwiły przeprowadzenie już 8 obserwacji w tym miesiącu. Dominującą jedyną grupą plam słonecznych są dwie plamy otoczone półcieniami. Grupa znajduje j się już na brzegu zachodnim tarczy blisko równika i za 24-36 godzin znajdzie się po drugiej jego stronie. Liczba Wolfa R =12 i SN = 20. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 26-10-2016 rok godz. 09:55 UT nr.obserw. 07/165/paź/640 Janusz B.
26-10-2016

Obserwacja nr. 07/165/paź/640 Janusz B. Przerwa od ostatniej obserwacji słonecznej dokładnie wynosi 12 dni. Dziś ok godz. 12 zaczęło się rozpogadzać. Szkoda, że w tym miesiącu nie ma pełnego obrazu obserwacyjnego Słońca. Przeglądając zdjęcia i inne zamieszczone raporty z miejsc w których widoczne było Słońce jego aktywność utrzymuje się na niskim poziomie. Dziś na północnej półkuli dominuje grupa złożona z trzech plam otoczona półcieniami oznaczona nr 2603 . Liczba Wolfa R = 13 i SN = 30. Janusz B. [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Następna >>

Podstrona w budowie.