Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 12:24 (Data juliańska: 2459116.017)
P= 25.31°   Bo= 7.01°   Lo= 151.72°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 05-04-2018 rok godz. 09:10 UTC nr obserw. 04/045/mar/889
05-04-2018 Janusz Bańkowski

Dziś to moja 45 obserwacja Słońca w tym roku z czego 28 z wyzerowaną aktywnością. Dni jakie upłynęły od początku roku  jest znacznie więcej niż ilość prowadzonych obserwacji. Oczywiście w głównej  mierze to aura pogodowa, która uniemożliwiła systematycznych obserwacji. W chwili obecnej jesteśmy  nieprzerwanej panujących dni  bez grup słonecznych. Liczba Wolfa R = 0.   [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 04-04-2018 rok godz. 10:20 UTC nr obserw. 03/044/mar/888
04-04-2018 Janusz Bańkowski

Dalszy ciąg tzw. „ciszy słonecznej” pod względem wizualnym.  Znajdujemy się w tym cyklu w minimum aktywności słonecznej. Nie wiemy jak długo ona potrwa ale miejmy nadzieję, że od 2019 roku zaczną się pojawiać grupy plam słonecznych już większych szerokościach heliograficznych. Aktywność liczba Wolfa R = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 03-04-2018 rok godz. 15:10 UTC nr obserw. 02/043/mar/887
03-04-2018 Janusz Bańkowski

Jak podają źródła, które non-stop  monitorują obraz  Słońca w tym roku do 03 kwietnia mamy już ponad 50 dni czystej tarczy słonecznej. Dziś również bez zmian liczba Wolfa R = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 02-04-2018 rok godz. 10:10 UTC nr obserw. 01/042/mar/886
02-04-2018 Janusz Bańkowski

Epizod mały jaki miał miejsce 30 marca widoczne pochodnie i grupę plam słonecznych szybko się zakończył. Widocznie plamy były słabe strukturalnie rozwinięte i po dwóch dobach zostały  wchłonięte w powierzchnię Słońca. Wszystko  ponownie powróciło do normy liczba Wolfa R = 0. Obserwacje dzięki lokalnym chwilowym rozpogodzeń.[...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 30-03-2018 rok godz. 14:10 UTC nr obserw.15/041/mar/885
30-03-2018 Janusz Bańkowski

W przedostatnim dniu marca Słońce troszkę „ruszyło” przed ostatnim w dniu marca w okularze teleskopu widać rozwojową grupę plam słonecznych. Wicoczne są  dwie plamy i otoczone pochodniami. Wszystko na to wskazuje, że na naszych oczach zapewne powstanie być może duża grupa plam. aktywność liczba Wolfa R = 12 i SN = 2. Fot.  J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr księżycowy GSO szary  (#25 przepuszczalności)  filtr żółty #12 1,25”, ND3.8  złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 3x kamera ZWO ASI 034 MC. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 26-03-2018 rok godz. 09:30 UTC nr obserw. 14/040/mar/884
26-03-2018 Janusz Bańkowski

Od początku 2018 roku jest to  moja 40 obserwacja Słońca. Mogę stwierdzić, że podczas wykonywania obserwacji mamy  chyba najdłuższy okres od początku roku dni w których panuje wizualna „cisza słoneczna”. Wg moich 40 obserwacji, które były  prowadzone 25 z nich były jak na razie z aktywnością zerową R = 0. Można teraz dobrze zaryzykować  twierdzenie, że Słońce znajduje się już w minimum swojej aktywności 24 cyklu. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 25-03-2018 rok godz. 10:10 UTC nr obserw. 13/039/mar/883
25-03-2018 J.B.

Od 03 marca na powierzchni Słońca wizualnie nie obserwowano, żadnych aktywnych obszarów w postaci grup.  W  sumie  pojawiły się grupy  2701 i 2702 ale dla amatorskich obserwacji teleskopowych nie były dostępne. Tak więc możemy powiedzieć, że jest to 22 dzień bez plam słonecznych R = 0 I  aktywność  plamotwórcza  SN=0.[...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 24-03-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw.12/038/mar/882
24-03-2018 Janusz Bańkowski

  Cisza słoneczna trwa pozbawiona jakichkolwiek obszarów aktywnych pod względem wizualnym. Prawdopodobnie teraz znajdujemy się w prawdziwym minimum aktywności słonecznej. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 22-03-2018 rok godz. 10:50 UTC nr obserw.11/037/mar/881
22-03-2018 Janusz Bańkowski

Dzisiejszy dzień, tak samo jak już od dłuższego czasu mamy ponownie do czynienia z zerową liczbą Wolfa. Ten stan trwa już 10 dobę dokładnie 0d 02 marca br. myślę, że jeszcze przez kilka dni ??? powierzchnia Słońca pozbawiona nadal będzie aktywnych swoich obszarów o wygaszonej aktywności słonecznej. [...]

AKTUALNOŚCI

SŁOŃCE dnia 21-03-2018 rok godz. 11:20 UTC nr obserw.10/036/mar/880
21-03-2018 Janusz Bańkowski

Wizualna obserwacja Słońca nie wykazuje żadnych obszarów aktywnych w postaci grup plam słonecznych. Liczba Wolfa R = 0 SN = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 19-03-2018 godz. 11:10 UTC nr obser. 09/035/mar879
19-03-2018

To co było widać na obrazach  SDO na  powierzchni  Słońca na krótki okres czasu kilkunastu  godzin  utworzyły się dwa ośrodki aktywne 2701 i 2702 ale szybko zostały z powrotem wchłonięte. Innym słowy na ten krótki okres została przerwana „cisza”  tarczy słonecznej.  Niestety dla miłośniczych obserwacji  Słońca  grupy te były poza możliwościami wizualnymi teleskopów.  Dziś z kolei  ponownie  Słońce  jest  czyste  jedynie na jej zachodzie  brzegu widoczna jest doskonale pochodnia. Liczba Wolfa R = 0. W tym 2018 roku jest to moja 35 obserwacja. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 18-03-2018 rok godz. 10:50 UTC nr obser. 08/034/mar/878
18-03-2018

Warunki pogodowe do obserwacji seeing 1 można fotografować Słońce na „ostro”. Chociaż powiewy wiatru dokuczają przy temp -4*C ale można temu zaradzić. Jeżeli chodzi o tarczę słoneczną wizualnie optycznie niewidoczna jest na niej żadnego  aktywny ośrodek. Natomiast SDO pokazuje grupę 2702 jako obszar aktywny ale jak  na razie bez żadnego znaczenia. Dlatego opieram się na swojej obserwacji i wyznaczam a liczbę Wolfa R = 0. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 12-03-2018 rok godz. 12:15 UTC nr obserw. 07/033/mar/877
12-03-2018

Mija ósma doba tarcza słoneczna pozbawiona w zupełności aktywnych swoich obszarów R = 0 i SN =0 seeing 3. W ostatnim okresie czasu na wschodnim brzegu pojawiły się pochodnie ale nie były w stanie wygenerować grupy. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 11-03-2018 godz. 13:50 UTC nr obser. 06/032/mar/876
11-03-2018

Dalszy ciąg braku obszarów aktywnych na tarczy słonecznej R = 0 i SN = 0. Obszar dziury koronalnej ustawiony jest naprzeciwko Ziemi. Ewentualna emisja strumienia wiatru słonecznego z tego źródła powinna dotrzeć do Ziemi najpóźniej w czasie 4 dni. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 10 marca 2018 rok godz. 07:20 UTC nr obserw. 05/31/mar/875
10-03-2018

Szósta doba bez aktywności słonecznej cisza ale to tylko pozorna ponieważ od centrum do  wschodnio - północne części  rozciąga się pas dziury  koronalna . Na obrzeżach pasa linie sił pola magnetycznego układają się prostopadle linie sił pola magnetycznego. Stanowią one doskonałą wyrzutnię dla cząsteczek wysokoenergetycznych materii słonecznej. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>