Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-10-22    Czas UT: 13:46 (Data juliańska: 2458414.074)
P= 25.71°   Bo= 5.29°   Lo= 56.67°   Carr. Rot 2209
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce15-03-2015 rok godz. 15:20 UTC nr.obserw.09-III/301
15-03-2015

Obserwacja nr 09 - II 301 kod BNJ W końcu seeing nieba się poprawił popołudniu i można było obserwować naszą dzienną gwiazdę . Jednak dynamika grupy plam 2297 jest na tyle mocna , że trwa ona już od samego prawie początku nie zmienionej formie odkąd pojawia się na widocznej stronie z Ziemi. Podczas pełnego zachmurzenia nad Polską doszło w niej do silnego rozbłysku z obszaru 2297 zaliczając go do kategorii X . Podające źródła internetowe poświęcone obserwacjom Słońca można na nich wyczytać iż mimo rozbłysku klasy X wyrzut koronalny stanowił niska rozpiętość a wyrzut masy skierowany był w bok od Ziemi. Podczas obserwacji liczba Wolfa R = 44 , SN = 50 . .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Trzecia rocznica od reaktywacji sekcji SOS PTMA
15-03-2015

Właśnie w marcu tego roku mija trzecia rocznica odkąd reaktywowano sekcję obserwacji Słońca Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Mimo, że na początku byłem pełen obaw, to jednak udało się. Stworzyliśmy nową wspaniałą stronę oraz zawarliśmy kontakty z innymi sekcjami poza granicami kraju takimi jak: AAVSO, BAA, oraz niedawno SIDC. Przez te lata dołączyło do nas kilku młodych obserwatorów. Poszerzyliśmy nasze opracowania o nowy wyznacznik aktywności Słońca SN. Stworzyliśmy możliwość wypełniania raportu bezpośrednio na stronie. Mamy swoją stałą stronę w czasopiśmie "Urania i Postępy Astronomii". W końcu udało nam się wydrukować pierwszy biuletyn SOS PTMA dotyczący niemal w całości I Konwentowi Heliofizycznemu w Białkowie. Za te trzy lata dziękuję wam obserwatorzy i sympatycy naszej sekcji. Koordynator Tadeusz Figiel[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 10-03-2015 rok godz. 09: UTC nr. obserw. 08-III/300 Janusz B.
10-03-2015

Dziś przeprowaodzona została okrągła 300 - setna obserwacja fotograficzno - wizualna tarczy słonecznej . Obszar całkowity oznaczony numerem 2297 jako jedyna grupa na tarczy słonecznej dominuje i stanowi niezwykłą atrakcją do obserwacji i fotografowania. Powoli dokonuje „tranzytu” zbliżając się do jej centrum tarczy. Sama grupa dobrze się wykształciła zawierając w sobie ciemne jądro plamy otoczone półcieniem . jest niezwykle dynamiczna jej zawirowania pozwoliły na powstanie innych mniejszych plamek słonecznych siedem z nich otoczone jest półcieniami. Fakt rozbłysk klasy M kiedy miał o to miejsce jego moc energetyczna osłabła ale w samej grupie naliczyłem 19 plam i plamek. Aktywność podczas obserwacji R = 29 ; SN =82 .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-03-2015 rok godz. 11:20 UTC nr.obserw. 07-III/299 Janusz B.
09-03-2015

Obserwacja nr 07 - II /299 kod BNJ Grupa , która dominuje teraz na tarczy słonecznej oznaczona jest numerem 2297 pięknie wykształciła plamę z półcieniem . Wyraźnie widać ja w okularze teleskopu , a wokół niej mniejsze plamki. Nadal heliofizycy są pod wrażeniem wyrzutu masy koronalnej cząsteczek wysokoenergetycznej zaliczająć ją do rozbłyski klasy M9.2 . Naprawdę brakowało tylko 0.8 do rozbłysku aby ją zakwalifikować do klasy X. Obserwacja Słońca wykazuj tylko południową swoją aktywność R = 19 i SN =45 . Półkula północna aktywność równa jest zeru. .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 08-03-2015 rok godz. 09:10 UTC nr.obserw. 06-III/298 Janusz B.
08-03-2015

Obserwacja nr 06 - II /298 kod BNJ Przy dobrym seeingu można otrzymać naprawdę dobre obrazy Słońca. Dziś grupa która dominuje na tarczy słonecznej to 2297jako jedyna dobrze z wykształconym półcieniem. W sumie dopiero co rozpoczyna swój „tranzyt” jeżeli dotrwa w takiej formie to centrum będzie się prezentował bardzo ładnie. Jak podają serwisy stron internetowych poświęcone Słońcu 07 marca o godz. 23:22 CET doszło do rozbłysku klasy M i to tego najmocniejszego. Był to najsilniejszy jak dotąd rozbłysk w ostatnim czasie . Nie wiele brakował aby sklasyfikować można było do klasy rozbłysku X .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 07-03-2015 rok godz. 13:40 UTC nr.obserw. 05-III/297 Janusz B.
07-03-2015

Obserwacja nr 05 - II /297 kod BNJ Jeżeli są ku temu warunki do przeprowadzania obserwacji Słońca pozwalające na z liczeniu grup plam to istnieje możliwość wyznaczanie liczby Wolfa i aktywności plamotwórczej. Dziś mimo seeingu na granicy 2-3 grupa znajdująca się na zachodnim brzegi tarczy jest plam widoczna na granicy optycznej widzialności teleskopu . Dopiero analiza fotograficzna pozwoliła określić wartość liczby R i SN . W momencie obserwacji R = 26 i SN = 15 . NA wschodnim z kolei brzegu tarczy uaktywnił się obszar 2297 generując rozbłysk klasy M . Ciekawe jest dynamika naszego Słońca niby aktywność spada ale potrafi wyzwalać rozbłyski tej klasy. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 05-03-2015 godz. 14:30 UTC nr obserw. 04-III/296
05-03-2015

Obserwacja nr 04 - II /296 kod BNJ Atmosfera ziemska jej masa dynamiczna , która aktywna jest nad naszym kraju potrafi robić krótkotrwałe „ukłony” dla obserwatorów Słońca i na kilka czy kilkanaście minut obraz jego odsłonić. Dwa główne obszary , które w chwili obecnej dominują , a są na granicy widoczności mojego teleskopu znajdują się już na zachodnim brzegu tarczy. Aktywność naszej dziennej gwiazdy znacznie zmalała R = 26 i SN = 24. Jak podają portale poświęcone Słońcu istnieją szanse na generowanie rozbłysku klasy M Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 04-03-2015 godz. 12:20 UTC nr obserw. 03-III/294
04-03-2015

Obserwacja nr 03 - II /295 kod BNJ Rozpogodzenia choć krótkie (na kilkanaście minut) wystarczają żeby przeprowadzić obserwacje. W sumie oprócz dwóch obszarów grup na powierzchni tarczy słonecznej reszta naszego Słońca wygląda namało aktywny. Ostatnim czasie jak podają doniesienia portali „słonecznych” doszło do rozbłysku i wyrzutu masy klasy M8 z obszaru nr 2290 . Małe grupy nawet o nie wielkim rozmiarze potrafią posiadać dość niestabilne pole magnetyczne , które mogą wygenerować silne rozbłyski. Po analizie fotograficznej liczba Wolfa R = 34 i SN = 50 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 02-03-2015 godz. 14:20 UTC nr obserw. 02-III/294
02-03-2015

Obserwacja nr 02 - II /294 kod BNJ Krótkotrwałe rozpogodzenia umożliwiły przeprowadzenie obserwacji tarczy słonecznej pod względem fotograficznym i wizualnym. Grupy , które występującym na powierzchni Słońca są prawie na granicy widzialności optycznej mojego teleskopu. Podczas obserwacji naliczyłem 3 grupy plam z 19 plamkami. Liczba Wolfa R = 49. Aktywność plamotwórcza SN = 72. Nadal stabilne utrzymujące pole magnetyczne w rejonach grup nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 01-03-2015 godz. 10:10 UTC nr obserw. 01-III/293
01-03-2015

Obserwacja nr 01 - II /293 kod BNJ Obserwacje naszej dziennej j gwiazdy ostatnim czasie 2-3 miesięcy nie przeprowadzi się w sposób systematyczny ze względu na stan zachmurzenia w naszym kraju. Przez okres tylko prawie 60 dni 75 % nie nadawały się do obserwacji . Powracając na powierzchni tarczy małe grupki plam słonecznych pozbawione są silnych obszarów aktywnych . Dominujące grupy widoczne wyraźnie nie stanowią źródło silnych rozbłysków . Aktywność R = 47 i SN = 62. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 23-02-2015 r godz. 11:10 UTC nr.obser.09-II/292
23-02-2015

Obserwacja nr 09 - II /292 kod BNJ Rozpogodzenia w południe nieba i diametralnie poprawy seeingu było możliwością przeprowadzenie obserwacji tarczy słonecznej pod względem fotograficznym i wizualnym. Grupy , które występującym na powierzchni Słońca są można rzec na granicy widzialności optycznej mojego teleskopu. Podczas obserwacji naliczyłem 3 grupy plam z 13 plamkami . Liczba Wolfa R = 43. Aktywność plamotwórcza też jest nie za duża ze względu na brak plam , kr ore otoczone był by półcieniami. Można się takich dopatrzeć dwóch ale są to bardzo „nikłe” plamki i SN = 31 . Aktywność wizualna Słońca widać spada żeby nie grupy można powiedzieć ,wynosiła by wartość zerową . Nadal stabilne utrzymujące pole magnetyczne w rejonach grup nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 22-02-2015 rok godz.14:00 UTC nr. obserw. 08-II/291 Janusz B.
22-02-2015

Obserwacja nr 08 - II /291 kod BNJ Obserwacja dzisiejsza Słońca należy do trudnych ze względu na seeing i same występujące grupy na granicy ich widzialności . Podczas obserwacji naliczyłem3 grupy plam z 7 plamkami . Liczba Wolfa R = 37 i SN = 18. Aktywność Słońca widać spada żeby nie grupy można powiedzieć , że aktywność naszej dziennej gwiazdy równa jest zero . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-02-2015 rok godz.14:20 UTC nr. obserw. 07-II/290 Janusz B.
21-02-2015

Obserwacja nr 07 - II /290 kod BNJ Po południu w centrum Polski na tyle wystąpiły przejaśnienia (seeing 2) , że można było spokojnie przeprowadzić obserwacje powierzchni Słońca. Słoneczko nasze wygląda dość spokojnie małe grupy plam słonecznych nie są skłonne generować tak silnych rozbłysków i wyrzutu materii . Mam wrażenie , że na pierwszy rzut oka tarcza słoneczna ma taki stan jak w połowie lipca kiedy aktywność plamotwórcza i liczba R spadłą gwałtownie do zera. Dziś moje wyliczenia wskazują R = 66 i SN= 52. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Sprawy Sekcji
21-02-2015

Chciałby wszystkich obserwatorów Słońca przeprosić za moja nieaktywność na stronie ale byłem chwilowo nie dysponowany. Mam nadzieję szybko nadrobić zaległości. Chciałbym też zaznaczyć, że sekcja nadal działa i to działa ze zdwojoną siłą. Mimo, ze nie udzielałem się na stronie i pomimo mojej niedyspozycji udało mi się w końcu zakończyć dwie sprawy: nowy raport i sprawę biuletynu, który został już wydrukowany i w poniedziałek zostanie wysłany do Janusza Bańkowskiego, który go powysyła do odbiorców. Pozdrawiam i życzę jak zawsze udanych obserwacji. Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 20-02-2015 rok godz.09:50 UTC nr. obserw. 06-II/289 Janusz B.
20-02-2015

Obserwacja nr 06 - II /289 kod BNJ Po paru dniach przerwy znowu pojawiło Słońce ale przy seeingu 2-3 . Grupa która nie tak dawno dominowała jeszcze można w sumie fotograficznie dostrzec na zachodnim brzegu tarczy. Pozostałe grupy , które usytułowane są na powierzchni Słońca , a zwrócone ku Ziemi to małe obszary na granicy widoczności. Podczas fotografowania naliczyłem 13 plam małej wielkość i żadna plama nie dominuje swoją wielkością , która mogła wywołać wrażenie dla osoby obserwowanej. Pole w tych obszarach grupowych jest ustabilizowane nie generują żadnych rozbłysków. Jeżeli nawet do nich dojdzie będą one najsłabsze w skali kategorii B Z obsewacji wynika ,że R = 63 , aktywność plamotwórcza SN = 67. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Następna >>