Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-29    Czas UT: 18:16 (Data juliańska: 2458878.261)
P= -11.00°   Bo= -5.80°   Lo= 52.18°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 03-01-2016 godz. 10:00 UT nr.obser. 03-sty/03/478
03-01-2016

Obserwacja nr 03-sty/03/478 kod BNJ Aura mroźna bez wietrzna to dobre warunki do fotografowania i wykonywanie obserwacji Słońca. Z tarczy słonecznej ostatecznie zniknęła grupa 2473, które przez dwa tygodni w całości utrzymywała się na widocznej jego powierzchni. Na południowej półkuli przy brzegu od 48 godzin rozbudowuje się nowa grupa plam złożona z małych plamek jak na razie otoczonymi nikłymi półcieniami. Grupę tę oznaczono jako 2476 półkuli północnej widoczna dokonuje powolnego tranzytu od dwóch dni grupa 2477 z dużym półcieniem i dobrze rozwiniętym jego ciemnym jądrem. Przy krawędzi wschodniej tarczy widoczne są pochodnie są zalążkiem genezy nowej grupy słonecznej. Liczba Wolfa R = 46 i SN = 88. obserwator J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 02-01-2015 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 02-sty/02/477 J&B
02-01-2016

Obserwacja nr 02-sty/02/477 kod BNJ Utrzymujące się mrozy -10*C i ładna czysta pogoda bezchmurna wpływa na dobry seeing co umożliwia fotografowanie Słońca na ostro. Dziś sytuacja na Słońcu jest zgoła odmienna niż ta, która utrzymywała się przez kilka dni temu. Dominująca grupa 2473 w znacznej części znalazła się po drugiej zachodniej stronie tarczy słonecznej. Widoczne wczoraj na wschodzie pochodnie wygenerowała dwie nowe grupy , które maja tendencję rozwoju . Liczba Wolfa R = 36 i SN = 42. obserwator J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 01-01-2016 rok godz.10:20 UT nr. obserw. 01-sty/01/2015 r J&B
01-01-2016

Obserwacja nr 01-sty/01/476 kod BNJ Utrzymujący się po nocy dobry seeing wymrożona atmosfera nadaje dobre obrazy naszej dziennej gwiazdy. Widać wyraźnie jak grupa 2473 kończy swój 14 dniowy powolny tranzyt. Na wschodnim brzegu tarczy widać małą grupkę na granicy widzialności optycznej teleskopu na pewno grupa ta będzie generowała nowe plamy z silnymi rozbłyskami. Janusz B. Liczba Wolfa R = 20 i SN = 37. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 31-12-2015 rok godz.10:50 UT nr. obserw. 13-gru/475
31-12-2015

Obserwacja nr 13- gru /475 kod BNJ Dość dobry seeing to jjak zawsze powód do dobrej obserwacji Słońca. Grupa plam 2472 zupełnie niknęła i nie dotrwała swojego pełnego tranzytu. Natomiast południowa 2473 mamy jeszcze rozbudowane ciemne jądro z półcieniami. jest ona porozrywana na cztery oddzielne składniki. Rozbłysk klasy M jaki wydarzył się w grupie 2473 utrzymywał się przez dłuższy okres czasu będący źródłem cząsteczek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. W noc sylwestrową i nowy rok możemy być świadkami północnych zorz polarnych. Po zaniku grupy 2472 aktywność słoneczna zmalał do poziomu R = 18 i SN = 44. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 27-12-2015 rok godz.12:20 UT nr. obserw. 12-gru/474
28-12-2015

Obserwacja nr 12- gru /474 kod BNJ Obserwacja Słońca dzięki dłuższym „ wyrwom ” zachmurzonego nieba. Grupa północna 2472 powoli już zostaje pochłonięta przez jego powierzchnię i ulega zaniku. Dobrze natomiast w centrum zachowuje się grupa 2474 ma doskonalą plamę z wykształconym jego półcieniem. W nim zawarte niestabilne pole magnetyczne może w każdej chwili jak się ocenia w 50% wygenerować rozbłysk klasy M. Trzeba pamiętać, że rozbłyski klasy M są w kategorii średniej powodujące krótkotrwałe zaburzenia w obszarach polarnych Ziemi . Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 25-12-2015 rok godz.12:20 UT nr. obserw. 12-gru/472
25-12-2015

Obserwacja nr 11- gru /473 kod BNJ Aktywność słoneczna wzrosła do wyższego poziomu liczne plamki otoczone półcieniami spowodowały, że plamotwórczość naszej dziennej gwiazdy jest już na poziomie SN= 140. Ostatnią taką aktywność plamotwórczą Słońce wykazało w dniu 04 listopada 2015 roku. grupa 2470 jutro już całkowicie zniknie z taczy słonecznej znajdzie się na niewidocznej jego stronie. Zanika już powoli przeciwna grupa 2472 wyraźnie przez 48 godzin zmniejszyła swoje rozmiary wielkościowe. Nadal jednak rozbudowana jest jeszcze południowa grupa 2473 nie stabilne jej pole magnetyczne typu beta – gamma może generować rozbłyski klasy M lub silniejsze. Liczba Wolfa R = 72. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 24-12-2015 rok godz.10:30 UT nr. obserw. 10-gru/472
24-12-2015

Obserwacja nr 10- gru /472 kod BNJ Z chwilą rozpoczęciem się asttronomicznej zimy aura pogodowa stanu nieba diametralnie się poprawiła. Seeing jest na tyle wystarczający aby móc wykonać obserwację naszej dziennej gwiazdy. Od ostatnich 24 godzin jakie minęły na powierzchni Słońca widać już wyraźnie jak potężny obszar 2470 znajduje się już na wschodnim brzegu tarczy. Ciekawi mnie czy po dwóch tygodniach ponownie powróci aby móc ją obserwować przy wschodnim brzegu . Po drugiej stronie tarczy obszar 2472 wyraźnie zostaje już wchłonięty w powierzchnię Słońca i powoli ma tendencję zaniku. w dobrym stanie utrzymuje się grupa 2473 znajdująca się na południowej półkuli. Liczba Wolfa i aktywność plamotwórcza na podobnym wczorajszym poziomie. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 23-12-2015 rok godz.10:50 UT nr. obserw. 09-gru/471
23-12-2015

Obserwacja nr 09- gru /471kod BNJ Przepiękna pogoda temperatura na wysokości 2 metrów od gruntu +12*C jak na drugi dzień astronomicznej zimy zachęcała do przeprowadzenia obserwacji naszego słoneczka. Doprawdy nie pamiętam jak sięgam pamięcią początku ciepłej zimy. Powracając do głównego tematu jestem pod wrażeniem może nie samym rozkładem grup plam ale samymi grupami. Dwie grupy na północnej półkuli 2470 i 2472 z przepięknymi rozwiniętymi półcieniami w okularze robią wizualne wrażenie. To samo dotyczy grupy południowej 2473. Właśnie ta grupa zasługuje na naszą uwagę w jej strukturze widać łańcuszek małych grup na granicy możliwości wizualnej i optycznej mojego teleskopu. Wnioskuję, że w tym obszarze zaczyna „kroić” się nie stabilne pole magnetyczne . Właśnie ono ok 2 godziny w nocy doprowadziło do wygenerowania rozbłysku klasy M. Liczba Wolfa R = 48 i SN = 117. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 22-12-2015 rok godz.11:50 UT nr. obserw. 08-gru/470
22-12-2015

Obserwacja nr 08 - gru /470 kod BNJ Straszne, że do 25 listopada do chwili obecnej udało się wykonać tylko 10 obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Niestety aura pogodowa w jesieni większości nie w prowadzeniu tego typu obserwacji. Grupa plam 2470, która zaczyna kończyć swój powolny tranzyt zaczyna zbliżać się do zachodniego brzegu jej tarczy. Jednak jeszcze znajduje się w dość dobrej formie z widocznym wyraźnie ciemnym jądrem i półcieniem. Wczoraj w tym obszarze doszło do rozbłysku klasy M2.8. Aktywność naszej dziennej gwiazdy w czasie ostatnich 24 godzin znacznie wzrosła liczba Wolfa R = 62 i SN = 112 to za sprawą na wschodnim brzegu tarczy pojawieniu się dwóch grup 24373 i 2474. Ciekawy obszar się będzie formułował jeżeli dotrwa do centrum może stać się źródłem rozbłysków z wysokimi energetycznymi cząsteczkami zjonizowanej materii. Oczywiście będziemy tym dwóm grupom się przyglądać. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 21-12-2015 rok godz.10:30 UT nr. obserw. 07-gru/469
21-12-2015

Obserwacja nr 07- gru /469 kod BNJ Dziś obserwacje Słońca można w centrum Polski wykonywać do 11:45 po tym znacznie seeing się jego pogorszył nacierające chmury znowu pokryły całkowicie niebo. To co widać w tej chwili na Słońcu to przepiękny tranzyt plamy z obszaru 2470. Jego rozmiar 35127 km wyznaczony przez moje obliczenia z tej odległości średnica pozorna 49’’. Obszar 2470 wyraźnie i kontrastowo widoczna jest w okularze teleskopu. Za dwie doby na powierzchni plamę będzie widoczna skróceniu ze względu na swój rozkład perspektywiczny ( sfera słonecznego globu). W nocy ok godz. 3 nastąpił w tym obszarze rozbłysk klasy M kategorii 8. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 20-12-2015 rok godz.10:30 UT nr. obserw. 06-gru/468
20-12-2015

Obserwacja nr 06- gru /468 kod BNJ Następny koleiny dzień udanej obserwacji w miesiącu grudniu. Aktywność słoneczna na podobnym poziomie co wczoraj. Liczba Wolfa R = 24 i SN=22 przepięknie wygląda obszar 2470 dobrze wykształcone ciemne jądro i półcień robi duże wrażenie wizualne w okularze teleskopu. Nadal obszar ten zdolny jest do wygenerowania rozbłysku klasy M. Wyznaczyłem średnicę plamy wraz z półcieniem wg moich wyliczeń posiada rozmiar 43870 km. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 19-12-2015 rok godz.12:00 UT nr. obserw. 05-gru/467
19-12-2015

Obserwacja nr 05- gru /467kod BNJ Na 18 dni grudnia 16 dni stanowiły jak na razie pełne zachmurzenie. Obserwacje na zły stan pogody prowadzone są nie systematycznie co wypacza prawidłowość uzyskiwania wyników obserwacji. Po 8 dniach przerwy udało się wykonać kolejną 5 obserwację. Pięknie rozbudowany jest obszar 2470 z dobrze wykształconym półcieniem robi wizualne wrażenie w okularze teleskopu. Obszar ten zdolny jest do stworzenia rozbłysku klasy M tym bardziej, że znajduje się w centrum tarczy. Jest to idealny moment w stosunku do naszej planety. Liczba Wolfa R = 37 ; SN = 29. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 11-12-2015 rok godz.08:50 UT nr. obserw. 04-gru/466
13-12-2015

Obserwacja nr 04- gru /466 kod BNJ (obserwacja 11 grudnia) Grudzień podobnie jak listopad nie jest bogaty w obserwacje słoneczne. Obserwacja Słońca w naszym kraju ze względu na pogodę nie oddają komofortu i wyniki w sposób systematyczny nie obrazują tego co się dzieje na jego powierzchni. Dzisiaj można było zaobserwować wszystkie grupy plam słonecznych na południowej półkuli rozłożone wzdłuż partii równikowych. Aktywność słoneczna na stabilnym poziomie liczba Wolfa R = 65 i SN = 70. W najbliższym czasie od 6 do 24 godzin „synoptycy słoneczni” nie spodziewają silnych rozbłysków na jej powierzchni. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 10-12-2015 rok godz. 12:30 UT nr. obserw. 03-gru/465
10-12-2015

Obserwacja nr 03- gru /465 kod BNJ Miesiąc grudzień jak do tej pory nie jest bogaty w obserwacje słoneczne. Pięciodniowa przerwa spowodowana była 100% skutecznością zachmurzeniem nieba w naszym kraju. Dzisiaj można było zaobserwować wszystkie grupy plam słonecznych na południowej półkuli rozłożone wzdłuż partii równikowych. Aktywność słoneczna na stabilnym poziomie liczba Wolfa R = 63 i SN = 67. W najbliższym czasie od 6 do 24 godzin „synoptycy słoneczni” nie spodziewają silnych rozbłysków na jej powierzchni. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońca dnia 06-12-2015 r. godz. 08:40 UT nr.obserw. 02-gru/463 J&B
06-12-2015

Obserwacja nr 02- gru /464 kod BNJ Następny kolejny pogodny poranek oby tak było już do końca grudnia. tarcza w sumie czysta od plam wizualnie wdać dwie grupy ale pod względem rozmiarów mało atrakcyjne. Spokojne pole magnetyczne nie stanowi aż taki poważny jak na razie do generowania silnych słonecznych rozbłysków liczba Wolfa R=28 i Sn 64. J&B . [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Następna >>