Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 03:54 (Data juliańska: 2459042.663)
P= 2.54°   Bo= 4.07°   Lo= 41.22°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 26-04-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 15/42kwi/517 J&B
26-04-2016

Obserwacja nr.15/42/kwi/517 J&B. Nadal dominująca grupą plam słonecznych jest 2533, która aktualnie jej położenie zajmuje centrum tarczy słonecznej. Jednak na powierzchni Słońca zawsze się coś dzieje. W miejscach w których nie było obszarów plam nagle w ciągu 24-48 godzin się rozwinęły i nagle znikają. Obszary te jednak ich pola magnetyczne nie są w stanie generować silnych znaczących rozbłysków. Liczb a Wolfa na skutek pojawienia się drobniejszych grupek wzrosła w czasie ostatnich 24 godzi n do R = 58 i SN = 33. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 25-04-2016 rok godz. 09:10 UT nr.obserw. 14/41/kwi/516 J&B
25-04-2016

Obserwacja nr.14/41/kwi/516 J&B. Jedyna dominująca ładnie rozbudowana grupa plam słonecznych 2553 ładnie wizualnie prezentuje się na powierzchni Słońca. Pozostałe grupy widoczne są w sumie na fotografiach mojego optycznego przyrządu. Niska aktywność i stabilne pole magnetyczne w obszarach grup nie może prowadzić do silnych wyrzutów materii słonecznej. Aktywność słoneczna od kilku dni utrzymuje się na podobnym swoim poziomie. Liczba Wolfa R = 37 i SN = 34. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 24-04-2015 rok godz. 10:00 UT nr.obserw. 13/40/kwi/515 J&B
24-04-2016

Obserwacja nr.13/40/kwi/515 J&B. Po spokojnym względnie Słońcu znowu pojawiają się grupy plam słonecznych na naszych oczach. Słońce ciągle żyje zawsze na jego powierzchni dzieje się coś ciekawego. jednak obszar 2533 kontrastowo dominuje na jego tarczy zbliżając się do jego centrum. Z tego obszaru zarejestrowano wzmożony wzrost prędkości wiatru słonecznego. Za parę dni dotrze on w rejony magnetosfery naszej planety, Liczba Wolfa R = 38 i SN = 35. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 22-04-2016 rok godz. 10:10UT nr.obserw. 12/39/kwi/512 J&B
22-04-2016

Obserwacja nr.12/39/kwi/514 J&B. Grupy, które znajdowały się w centrum tarczy słonecznej zupełnie zanikły. Przez to jeszcze zmalała aktywność słoneczna i tak utrzymująca się już na niskim poziomie. Pozostałą jedna dominująca grupa 2533 z ładnym rozwiniętym półcieniem i ciemnym jądrem. W chwili obecnej dokonuje powolnego tranzytu w kierunku centrum tarczy słonecznej. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 21-04-2016 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 11/38/kwi/513 J&B
21-04-2016

Obserwacja nr.11/38/kwi/513 J&B. Grupa 2529 już znajduje się w całości poza tarczą słoneczną ze strony widocznej z naszej planety. Dominującą rolę przyjęła grupa 2533 też dobrze z wykształconym półcieniem. Na zdjęciach widoczna jest jeszcze grupa 2532 i co dopiero bardziej ku centrum tarczy zaczątek nowej powstającej grupy. Obszar ten moim zdaniem nie jest spokojny, tym bardziej w tych rejonach przebiega dziura koronalna. Jeżeli dojdzie do rozbłysku nawet nie wielkiej mocy wówczas możemy spodziewać się burzy magnetycznej. Prostopadłe linie sił pola magnetycznego naszej dziennej gwiazdy w obszarze dziur koronalnych stanowią doskonała wyrzutnię dla cząstek wysokoenergetycznych wchodzące w skład strumienia wiatru słonecznego. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 20-04-2016 rok godz. 11:10 UT nr.obserw. 10/37/kwi/512 J&B
20-04-2016

Obserwacja nr.10/37/kwi/512 J&B. Olbrzymiej grupy 2529 już nie widać ale za to pojawiła się na wschodnim brzegu nowa plama. Nie wiem czy nie jest to plama , która 15 dni temu się chowała a teraz pojawiła się ponownie jako nowa grupa. Obecnie Słońce utrzymuje swój niski stan aktywności R = 23 i SN = 21. Pola magnetyczne powierzchniowe są stabilne nie rokują silnych rozbłysków przynajmniej w stronę Ziemi. jedynie dziura koronalna w obszarze plamy 2532, która jest fazie rozkwitu jeżeli dojdzie do rozbłyski stanowić będzie idealną burzę magnetyczną dla strumienia cząsteczek wiatru słonecznego. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 19-04-2016 rok godz. 10:50 UT nr.obserw. 09/36/kwi/511 J&B
19-04-2016

Obserwacja nr. 08/36/kwi/511 J&B. Obszar plamy słonecznej nr 2529, który przez okres dokonywała powolnego tranzytu kończy w całej swojej mocy swój „żywot” na widocznej od strony Ziemi. Grupa nadal jest tak silnie rozbudowana strukturalnie i moim zdaniem pojawi się ponownie za 14-15 dni na wschodnim brzegu tarczy słonecznej jako już o nowym numerze. Aktywność słoneczna jest na niskim poziomie R = 23 i SN = 21. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 13-04-2016 rok godz.11:20 UT nr.obserw.08/35/kwi/510 J&B
13-04-2016

Obserwacja nr. 08/35/kwi/510 J&B. Przez okres 6 dni nie było Słońca na niebie, aura pogodowa jak panuje w naszym kraju skutecznie pokryło chmurami całe niebo. Dziś jedyni przebłyski i wyrwy w chmurach względnie dobrym seeingiem pozwoliły na przeprowadzenia w stopniu dobrym jego obserwacje. Obraz jaki ukazała nam tarcza słoneczna robi wrażenie jego centralna olbrzymia grupa 2529. Prawdziwi potężny pojedynczy potwór mający ok 6 średnic naszych globów w ziemskich. Dobrze wykształcone ciemno jej jądro i półcień pięknie wyglądają w okularze teleskopu. Mimo swej potężnego rozmiaru plama jak na razie nie jest w stanie wygenerować silnego rozbłysku ze względu na stabilne pole magnetyczne. Liczba Wolfa R=46 i SN=43. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 07-04-2016 rok godz. 12:45 UT nr.obserw. 07/34/kwi/509 J&B
07-04-2016

Obserwacja nr. 07/34/kwi/509 J&B. Aktywność Słońca utrzymuje się na podobnym od 24 godzin poziomie. Liczba Wolfa R=15 aktywność plamotwórcza SN podobnej wartości równy 14. W chwili obecnej jedyny ośrodek grupy plam słonecznych jest formie zaniku z mała plamkę otoczoną półcieniem. Moim zdaniem nie dotrwa do zachodniego brzegu tarczy słonecznej Dość spokojnie na powierzchni Słońca pod względem magnetycznym jedyna grupa plam nie jest w stanie wygenerować silny z niej rozbłysk. Obserwacja jedynie w chwilach większych przerw w chmurach. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia06-04-2016 rok godz. 14:40 UT nr.obserw. 06/33/kwi/508 J&B
06-04-2016

Obserwacja nr. 06/33/kwi/508 J&B. Aktywność Słońca diametralnie zmalała liczba Wolfa R=15 choć aktywność plamotwórcza SN utrzymuje się na podobnym poziomie od 48 godzin i wynosi SN=32. Liczba Wolfa spadała z powodu zaniku 2 grup , która jedna z nich znalazła się już na niewidocznej stronie. Druga po prostu zanikła, od jej powstanie w czasie 24-36 godzin. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 05-04-2016 rok godz. 10:50 UT nr.obserw. 05/32/kwi/506 J&B
05-04-2016

Obserwacja nr. 04/31/kwi/506 J&B. Od 24 godzin na tarczy słonecznej nic się ciekawego nie dzieje jedynie dominująca grupa kończy swój tranzyt przy zachodnim brzegu. Z monotonnej spokojnej tarczy słonecznej utworzyły północ od równika dwa obszary plam oznaczone nr. 2527 i 2528. Grupa nr 2527 powstała nagle i prawie już znikła została tylko jedna plamka widoczna tylko na fotografii natomiast druga grupa moim zdaniem tez zniknie widać rozrywa się i zostanie wchłonięta w powierzchnię Słońca. Wspomniana już grupa 2526 za 24 zniknie zupełnie z widocznej strony Słońca , która w dalszym ciągu posiada potężną silną strukturę być może ukaże się gdzieś ok. 17- 18 kwietnia ponownie jako już nowa Liczba Wolfa R = 37 i SN = 34. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 04-04-2016 rok godz. 12:10 UT nr.obserw. 04/31/kwi/506 J&B
04-04-2016

Obserwacja nr. 04/31/kwi/506 J&B. Z monotonnej spokojnej tarczy słonecznej utworzyły północ od równika dwa obszary plam oznaczone nr. 2527 i 2528. Grupy te są w stanie swojego rozkwitu. Fajnie było by ponieważ duża grupa 2526 za 24-48 godzin zniknie z widocznej strony Słońca obecnie znajduje się na zachodnim brzegu jego tarczy. Grupa 2526 ma potężną silną strukturę być może ukaże się gdzieś ok. 17- 18 kwietnia ponownie jako nowa grupa jeżeli do tego czasu do trwa w takim stanie. Pojawienie się nowych obszarów to efekt podniesienia aktywności słonecznej. Liczba Wolfa R = 39 i SN = 36. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 03-04-2016 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 03/kwi/30/505 J&B
03-04-2016

Obserwacja nr. 03/kwi/30/505 J&B. Aktywność Słońca znowu powróciła wartością do dnia z 1 kwietnia. Dominujący jak na razie obszar aktywny 2526 powoli kończy swój powolny tranzyt. Jego struktura jest tak potężna, że moim zdaniem jeżeli nic się nie zmieni powróci ponownie gdzieś ok 17-18 kwietnia z powrotem na widoczną stronę tarczy słonecznej. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 02-04-2016 rok godz. 08:00 nr.obserw.02/kwi/29/504 J&B
02-04-2016

Obserwacja nr. 02/kwi/29/504 J&B. Oby taka pogoda wytrzymała jak najdłużej. Na powierzchni Słońca dominuje wizualnie widoczna nadal bardzo ładna plama słoneczna nr 2526, zbliżając się powoli ku zachodniemu brzegu traczy. Pięknie rozwinięty półcień i ciemne jądro robi ekstra wrażenie. Obszar ten jest jedynym aktywnym obszarem na tarczy słonecznej ale bez „szału” ponieważ stabilne pole magnetyczne nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 01-04-2016 rok godz.11:50 UT nr.obserw. 01/kwi/28/503 J&B
01-04-2016

Obserwacja nr. 01/kwi/28/503 J&B. Niestety przerwa dłuższa w obserwacji była spowodowana przede wszystkim występowaniem w czasie dnia w większości dni całkowicie pochmurnych. Nie ma tego komfortu obserwacyjnego jakie powinno się wykonywać. Jedynie poluje się na przerwy „wyrwy” w chmurach. Na powierzchni Słońca wizualnie widocznie jest bardzo ładna plama słoneczna nr 2526, która przeszła już przez centrum i zbliża się ku zachodniemu brzegu traczy. Pięknie rozwinięty półcień i ciemne jądro robi wrażenie. Obszar ten jest jedynym aktywnym obszarem na tarczy słonecznej ale bez „szału” ponieważ stabilne pole magnetyczne nie wygeneruje silnego rozbłysku. Janusz B. [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Następna >>