Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 20:54 (Data juliańska: 2458623.371)
P= -19.65°   Bo= -2.17°   Lo= 177.30°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 20-08-2014 rok godz. 06:00 UT Janusz B nr.obserw.15-VIII/201
20-08-2014

Obserwacja nr 15VIII/201 kod BNJ Przez okres ostatnich dni stwierdzam ,że obserwacje Słońc najlepiej jest wykonywać rano . w sumie przezroczystość atmosfery w ciągu pozostałego dnia jest najlepsza. Powracając na tarczę słoneczną wizualnie widoczna jest ładnie . Zaciekawiła mnie obszar grupy AR 2146 będąc jeszcze wczoraj jednolitym tworem. Po upływie ostatniej obserwacji jaki miał miejsce 24 godziny temu obszar ten rozdzielił się delikatnym pomostem półcienia na dwie składowe części. Śmiem sądzić iż grupa 2146 zostanie powoli rozerwane na mniejsze plamki . W sumie obszary na powierzchni Słońca w których istnieją grupy słoneczne posiadają rozbłyski najsłabszych możliwych . Natomiast z obserwacji wynika grupy posiadają bardzo złożone pole magnetyczne , które być może wygeneruje silny rozbłysk. Podczas prowadzonej obserwacji na jej moment liczba Wolfa kształtuje się na R = 82 i SN = 67 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 19-08-2014 rok godz. 07:45 UT Janusz B nr.obserw.14-VIII/200
19-08-2014

Obserwacja nr 14VIII/200 kod BNJ Dzisiaj ranu o godzinie 05:45 UT pogoda na tyle była dobra , że z powodzeniem można było przeprowadzić wizualną i fotograficzną obserwację Słońca. Odkąd jestem członkiem sekcji SOS PTMA dziś to moja wykonana fotografia obserwacyjna oznaczona okrągłym nr 200 . Powracając na tarczę słoneczną wizualnie przepięknie widać w sumie po obu stronach równika symetrycznie rozłożone obszary grup plam słonecznych . Co prawda grupa 2144 znajduje się na zachodnim brzegu tarczy ale widziana jest jeszcze w okularze teleskopu. Pozostałe grupy także są widoczne i do dominujących grup należą 2139 , 2141 , 2146 i 2147 z wykształconymi jej półcieniami różnych wielkości ciemnymi plamami . Obszar grup AR 2141 i 2143 posiadają porozrywane na mniejsze plamki . Stanowi to układ sił pola magnetycznego w sposób poplątany działający na cząsteczki gazu plazmowego doskonałą wyrzutnię . Grupy plam ,które są na powierzchni tarczy posiadają niski poziom rozbłysków co na Ziemi w postaci zórz stanowi to sporadyczny efekt. Liczba Wolfa z obserwacji R=78 ; SN = 63 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 18-08-2014 rok godz. 10:45 UT Janusz B nr.obserw.13-VIII/199
18-08-2014

Obserwacja nr 13-VIII/199 kod BNJ Nadal przez Polskę przechodzi front atmosferyczny niosąc ze sobą ciężkie ciemne poprzerywane „wyrwy” w chmurach . Właśnie przerwy w chmurach to momenty na wykonanie obserwacji powierzchni Słońca. Grupa 2135 jest praktycznie już zniknęła ale za to pojawiają się nowe co podtrzymuje Słońce przez cały czas w odpowiedniej aktywności. Podczas prowadzonej obserwacji moim sprzętem naliczyłem 6 grup plam słonecznych w ilości i 21plamek . przy tej wartości daje to liczbę Wolfa R=81. Pojawiła się nowa grupa 2147 z wykształconym półcieniem w pozostałych obszarach plam AR 2144, 2139 , 2141, 2146 także widoczne są półcienie . Przy czym 2139 i 2144 posiadają jeszcze pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzi do eskalacji rozbłysku klasy M . Plamy z półcieniami naliczyłem 8 to przy tej liczbie plam jego aktywność plamotwórcza jest wyższa od liczby Wolfa i wynosi SN=93 https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 17-08-2014 rok godz. 09;40 UT Janusz B nr.obserw. 12-VIII/198
17-08-2014

Obserwacja nr 12-VIII/198 kod BNJ Nadal prze nasz kraj przechodzi front atmosferyczny z przerywanymi chmurami. Właśnie przerwy w chmurach to momenty na wykonanie obserwacji powierzchni Słońca. Grupa 2135 jest na zachodnim brzegu traczy słonecznej jeszcze wizualnie ją widać ale doskonale zaznaczyła się na fotografii. w obszarach plam widocznych doskonale podczas obserwacji wizualnej 2144, 2139 , 2141, 2146 wykształcone są półcienie z ciemnymi jądrami plam różnej wielkości . Sama grupa 2139 i 2144 posiadają pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzi do eskalacji rozbłysku klasy M . Podczas obserwacji naliczyłem 6 grup z 26 plamami co daje liczbę Wolfa na poziomie 86, aktywność plamotwórcza SN = 108 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 16-08-2014 rok godz. 08:45 UT Janusz B. nr.obserw. 11-VIII/197
16-08-2014

Obserwacja nr 11-VIII/197 kod BNJ Dzisiejsze obserwacje można przeprowadzać tylko w przerwach pomiędzy chmurami które zazwyczaj trwają kilka lub kilkanaście minut. Ja taką przerwę właśnie wykorzystałem dzięki tego mogłem przeprowadzić obserwacje naszej dziennej gwiazdy. Aktywność słoneczna ta plamotwórcza trochę wzrosła ze względu n a wysyp plam otoczonych półcieniami różnego rozmiaru. SN = 103 ;liczba Wolfa R = 72 . Pięknie na tarczy słonecznej po obu stronach równika wykształciły się grupy ta co ją obserwujemy od kilku dni to 2135 pozostałe 2141 ; 2139 i 2144 . Obszary tych ostatnich grup generują rozbłyski klasy M . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 15-08-2014 rok godz. 007:10 UT Janusz B. nr.10-VIII/196
15-08-2014

Obserwacja nr 10-VIII/196 kod BNJ Grupa 2135 , jako już samotnie wędruje ku zachodniego brzegu tarczy z wyraźnym jeszcze półcieniem i ciemnym jądrem Na wschodzie tarczy widoczna są dwie nowe grupy które mają słabe rozwinięte nieznacznie półcienie Rozbłyski nie należ w tych grupach do rewelacyjnych są najsłabsze z możliwych . Moim zdaniem przy ich zasobności i dynamiki zostaną w niedługim czasie wchłonięte i zupełnie zanikną . Podczas obserwacji naliczyłem 6 grup z 25 plamami co daje liczbę Wolfa na poziomie 85 , aktywność plamotwórczą SN = 79 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 13-08-2014 rok godz. 09:45 UT Janusz B. nr.09-VIII/195
13-08-2014

Obserwacja nr 09-VIII/195 kod BNJ Grupa 2135 , została osamotniona druga część prawie już została wchłonięta . Na wschodzie tarczy widoczna jest nowa grupa składająca się z dwóch plam słonecznych z wyraźnym wykształconym półcieniem. Druga część grupy bliżej wschodniego brzegu tarczy utworzył mały półokrągły łańcuszek rozpadającej się plamy . Efektownie to wygląda a obraz tego łańcuszka plamek uzyskałem drogą obróbki cyfrowej fotografii. Mimo , że te dwie grupy tak efektownie wyglądają nie emitują rozbłysków najwyższych swoich kategoriach . W momencie mojej obserwacji pozwoliła wyznaczyłem liczbę Wolfa R = 64 i SN = 50. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 12-08-2014 rok godz. 08:10 UT Janusz B. nr.08-VIII/194
12-08-2014

Obserwacja nr 08-VIII/194 kod BNJ Grupa 2135 , znacznie uległa rozproszeniu choć jego trzon główny z półcieniem i czarnym jądrem plamy nadal jest dobrze wizualnie widoczny. Na wschodzie tarczy widoczna jest nowa grupa składająca się z dwóch plam słonecznych z wyraźnym wykształconym półcieniem. Na zachodnim brzegu tarczy w sumie te grupy widoczne w moim teleskopie są na granicy widoczności . Aktywność słoneczna pozostaje nadal na niskim poziomie. Moja obserwacja pozwoliła wyznaczyć liczbę Wolfa w momencie obserwacji R = 64 i SN = 50. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 11-08-2014 rok godz. 06:10 UT Janusz B. nr.07-VIII/193
11-08-2014

Obserwacja nr 07-VIII/193 kod BNJ Grupa 2135 , która dominowała przez kilka dni na tarczy słonecznej też ulega rozproszeniu jedna z jej całkowitej części. Pozostaje jeszcze co prawda jej półcień z ciemnym jądrem plamy ale moim zdaniem też chyb nie dotrwa do zachodniego skraju tarczy. Z kolei na wschodnim brzegiem tarczy pojawiła się całkiem dobrze widoczna grupa plam z wyraźnym półcieniem . Aktywność słoneczna pozostaje nadal na niskim poziomie. Moja obserwacja pozwoliła wyznaczyć liczbę Wolfa na dzień dzisiejszy R = 61 i SN = 59. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 10-08-2014 rok godz. 08:10 UT Janusz B. nr.06-VIII/192
10-08-2014

Obserwacja nr 06-VIII/192 kod BNJ Pozostał widoczna wizualnie jedna grupa z półcieniem i ciemnym jądrem . natomiast inne grupy mają tendencję już prawie całkowitego zaniku. Choć ta która jest jeszcze doskonale widoczna moim zdaniem chyba nie przetrwa kiedy będzie się już znajdowała przy zachodnim brzegu tarczy słonecznej. Dziś wizualnie i fotograficznie naliczyłem 5 grup plam słonecznych z 19 plamkami różnej wielkości daje to mi wynik R = 69 ; SN = 55 przy 4 wyraźnie występujących plamach otoczone półcieniami różnej wielkości. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-08-2014 rok godz. 06:50 UT Janusz B. nr.05-VIII/191
09-08-2014

Obserwacja nr 05-VIII/191 kod BNJ W sumie grupy plam słonecznych mają formę zaniku dominuje jedna grupa 2135, która powoli zbliża się do centrum tarczy słonecznej. Jest dobrze wykształcone z przepięknym półcieniem. dziś naliczyłem tylko 4 grupy plam słonecznych co dało wynik liczby Wolfa R=66 ; SN=62. Podobne stadium obrazu przyjmuje powierzchni Słońca widziane z Ziemi jak pod koniec lipca br . Rozbłyski generowane w grupach posiadają klasę M i chyba już nie przejdą do wyższej kategorii . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 05-08-2014 r godz 09:30 UT Janusz B. nr.obserw. 04-VIII/190
06-08-2014

Obserwacja nr 04-VIII/190 kod BNJ Mimo zachmurzenia to w ciągu dnia robią się na tyle wyrwy w chmurach ,że jest możliwość przeprowadzenia obserwacji Słońca. Od wczorajszego dnia ilość grup plam słonecznych poznikało te co pozostały oczywiście zmniejszyło to aktywność słoneczną do poziomu R = 75 i SN = 88. Dominując grupy z wyraźnymi półcieniami to obszary 2132 i 2134 plamy są jeszcze w nich porozrywane co świadczy o niestabilności pola magnetycznego. Jak na razie w nich generowane są rozbłyski klasy M w pozostałych grupach klasy C . Czyżby też już powoli liczba Wolfa przyjmowałaby wartość coraz to mniejszą …czas okaże . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 05-08-2014 r godz09:30 UT Janusz B. nr.obserw. 03-VIII/189
05-08-2014

Obserwacja nr 03-VIII/189 kod BNJ Dobrze , że na tyle jest przerwa w chmurach , która wynosi do kilkunastu minut . Przez taki okres można na spokojnie przeprowadzić obserwację powierzchni naszej dziennej gwiazdy. Podczas obserwacji dziś 04 sierpnia zaobserwowałem 6 grup plam słonecznych . Liczba od wczorajszej obserwacji ilości plam się zmniejszyła i wynosi 39 co daje liczbę Wolfa R = 99 . Jeżeli chodzi o aktywność plamotwórczą to także zmalała do wartości SN = 102. Dominując grupy z wyraźnymi półcieniami to obszary 2132 i 2134 w grupach tych plamy są porozrywane co stanowi o niestabilności pola magnetycznego.. Jak na razie w nich generowane są rozbłyski klasy M w przyszłości za kilkanaście godzin mogą być już klasy X . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 04-08-2014 r godz. 05:40 UT Janusz B. nr.obserw. 02-VIII/188
04-08-2014

Obserwacja nr 02-VIII/188 kod BNJ Ekstra , że coś się dzieje na powierzchni Słońca. Słońce po chwilowym lipcowym zaniku znowu dochodzi do swojej formy. Dziś naliczyłem podczas porannej obserwacji 8 grup plam słonecznych . Daje to wynik liczby Wolfa R =123 ; SN = 143. Dominując grupy z wyraźnymi półcieniami to obszary AR 2127 , 2130 , 2132 , 2134 . w grupach tych plamy są porozrywane co stanowi o niestabilności pola magnetycznego. Taka niestabilność może w konsekwencji doprowadzić do najsilniejszego rozbłysku lasy X . Jak na razie w nich generowane są rozbłyski klasy M w pozostałych grupach klasy C. Promieniowanie magnetyczne w grupach z półcieniami na poziomie beta-gama-delta. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 27-07-2014 r Janusz B. nr.obserw. 01-VII/187
03-08-2014

Obserwacja nr 01-VIII/187 kod BNJ Po kilku dniowej przerwie znowu powróciłem do regularnej obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Tak jak przypuszczałem p względnym spokoju znowu pojawiły się grupy plam słonecznych . Najbardziej dominującymi grupami plam słonecznych są grupy AR 2127, 2130 , 2132 i 2134 , które zawierają największą ilość plam . Wymienione grupy plam generują rozbłyski klasy M ale najbardziej po zawirowaniach w grupie AR 2127 i 2130 niestabilne pole magnetyczne na wskutek rozerwania grup i powstaniu wieli małych plamek może wygenerować rozbłysk klasy X , który w obecnej chwili znajduje się w centrum tarczy słonecznej. Dziś podczas obserwacji liczba Wolfa R = 125 , SN = 126. [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Następna >>

Podstrona w budowie.