Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 07:06 (Data juliańska: 2458804.796)
P= 20.84°   Bo= 2.64°   Lo= 299.95°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 01-06-2015 r godz. 08:40 UT nr.obserw. 01-V/346
01-06-2015

Obserwacja nr 01 - V/346 kod BNJ Pogoda jej aura w końcu się poprawiła po kilku pochmurnych dniach można było przeprowadzić na spokojnie wizualne i fotograficzne obserwacje naszej dziennej gwiazdy. Ostatni raz jak obserwowałem tarcze słoneczną dynamika obszarów plam słonecznych była bardziej urozmaicona. Obecnie niska aktywność może tylko mówić nam o małej ilości plam słonecznych liczba Wolfa R = 23 i SN = 21. Dominującym jak na razie to jedyny obszar 2356, który posiada spokojne ustabilizowane pole magnetyczne. W grupie jak się spodziewa w czasie 12 godzin może dojść do najsłabszego rozbłysku klasy B. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 24-05-2015 r godz. 12:10 UT nr.obserw. 12-V/345 janusz B.
24-05-2015

Obserwacja nr 12 - V/345 kod BNJ Pięć dni zachmurzenia i pięć dni przerwy wykonywaniu obserwacji dziennej gwiazdy. Obecnie powoli następują rozpogodzenia seeing na tyle się poprawie, że bez przeszkód można wykonać obserwację wizualną i fotograficzną tarczy słonecznej. W tej chwili dominuje jedynie tak naprawdę jedna grupa pod względem swoich obszarów nr 2353 posiadające pole magnetyczne typu : beta-gamma. Ten typ pola może generować rozbłysk klasy M, które powoduje krótkotrwałe zazwyczaj zaburzenia w obszarach polarnych naszej planety Ziemi. Liczba Wola R = 66 ; aktywność SN = 72. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 19-05-2015 r godz. 08:30 UT nr.obserw. 11-V/344
19-05-2015

Obserwacja nr 11 - V/344 kod BNJ Widać powoli jak nasze słoneczko pod względem aktywności , rozbłysków się uspokaja. Choć przyglądając się tarczy słonecznej tej wizualnej jak i fotograficznej na płn – wsch widoczna jest pochodnia i zaczątek nowej grupy . Grupa 2339 znajduje się już na niewidocznej stronie Z Ziemi natomiast grupy, które pozostały nie są w stanie generować silnych rozbłysków . Poziom ich wynosi najsłabszej kategorii klasy B . Podczas generowania tych rozbłysków można rzec na powierzchni Słońca nie dzieje się nic ciekawego. Aktywność plamo-twórcza spada do poziomu SN=41 liczba Wolfa utrzymuje się na poziomie R=74. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

18-05-2015 r. godz. 10:30UT nr. obserw. 10-V/343 Janusz B.
18-05-2015

Obserwacja nr 10 - V/343 kod BNJ Piękna aura pogodowa przy z czystym niebie sprzyja przeprowadzeniu obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Obszar nr 2339 kończy swoją widoczność na zachodnim brzegu tarczy słonecznej. Pole magnetyczne jakie tam istniej to typu beta-gama, które w dalej ma zdolność generowania rozbłysków klasy M. Pozostałe obszary, które pozostały widoczne na tarczy słonecznej nie są zdolne do generowania silnych rozbłysków. Stabilne pole magnetyczne w tych obszarach-grupach to rozbłyski klasy C1 . Do pięknej grupy należy obszar 2348 z rozwiniętym półcieniem. Aktywność Słońca SN zmalała do poziomu 70 ; liczba Wolfa R =87. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

17-05-2015 r. godz. 09:10 UT nr. obserw. 09-V/342 Janusz B.
17-05-2015

Obserwacja nr 09 - V/342 kod BNJ Dziś co prawda cały kraj pokrywają chmury ale na szczęście przerwy w nich jeżeli występują nie przeszkadza na wykonanie obserwacji naszej dziennej gwiazdy. tak jak już wczoraj pisałem część grupy nr 2339 zanikło z widocznej z Ziemi tarczy słonecznej . Grupa po tej stronie kończy swój powolny tranzyt. Ciekawi mnie czy jej dynamika jest na tyle silna aby ponownie po 14 dniach znowu pojawiła się na widocznej stronie z Ziemi . Jeżeli już wytrzyma to być może znowu ją zobaczymy. Pozostałe grupy to pojedyncze plamy otoczone swoimi półcieniami jak obszar 2341 i 2348 na południu i 2342 na północy od równika. Prawdopodobnie jutro lub pojutrze dotrze do Ziemi wyrzut koronalny z rozbłysku klasy C9, który wystąpił 13 maja co może już tej kategorii spowodować nieco silniejszą burzę magnetyczną na Ziemi. .Podczas obserwacji naliczyłem 6 obszarów z 14 plamami i plamkami. Widać jak powoli zmniejsza swoją aktywność. Choć na zdjęciach SDO widać na wschodnim brzegu tarczy tworzą się pochodnię co w krótkim czasie mogą przekształcić się bezpośrednio w plamy słoneczne i nową grupę. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

16-05-2015 r. godz. 07:40 UT nr. obserw. 08-V/341 Janusz B.
16-05-2015

Obserwacja nr 08 - V/341 kod BNJ Kończy się już tranzyt grupy 2339 jutro lub pojutrze zniknie za zachodnim brzegiem . Jednak jak podają portale internetowe poświęcone obserwacji Słońca obszar ten posiada nadal niestabilne pole magnetyczne typu beta - gamma . Pole magnetyczne , a dokładnie jego linie sił są tak poskręcane silnie ze sobą w obszarze tym może jeszcze dojść do silnego rozbłysku. Podczas obserwacji naliczyłem 6 występujących grup z 25 plamami . Od kilku dni widać postęp znikających plam tj. prawie już o 50% dlatego też liczba Wolfa zmalała do poziomu R = 85. Aktywność plamo twórcza SN = 142 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

15-05-2015 r. godz. 13:20 UT nr. obserw. 07-V/340 Janusz B.
15-05-2015

Obserwacja nr 07 - V/340 kod BNJ Obserwacje naszej dziennej gwiazdy możliwe są tylko jak na razie w chwilach większych „wyrw” pomiędzy chmurami. Podczas obserwacji wizualnej i fotograficznej naliczyłem 30 plam w 7 grupach w tym 15 otoczone półcieniami. Rozrzut plam jest prawie na całej powierzchni tarczy słonecznej co świadczyć może tylko dynamice naszego Słońca i procesami jakie tam zachodzą. Chociaż w rejonach grup plam są niestabilne pola magnetyczna ale nie dochodzi do silnych jak na razie rozbłysków. Większości dominują rozbłyski klasy C o różnych stopniach swoich kategorii. Rozbłyski klasy C to najsłabsze , powodujące sporadyczne efekty zaburzenia pola magnetycznego Ziemi. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

14-05-2015 r. godz. 12:30 UT nr. obserw. 06-V/339 Janusz B.
14-05-2015

Obserwacja nr 06 - V/339 kod BNJ Fajnie, że ponownie mogłem powrócić po 3 dniach przerwy do systematycznej obserwacji grup i plam słonecznych. Obserwacje wykonywałem w momentach dłuższych wyrwach chmurnych trwających od kilku do kilkunastu minut. Piękny rozrzut wysyp plam słonecznych jak i też grup potwierdza jego dynamikę i procesy na nim zachodzące. W momentach dobrego seeingu naliczyłem 8 grup różnej wielkości z 51 plamami. Liczba Wolfa R = 131 aktywność plamo-twórcza SN 186. Dominuje jeszcze jednak grupa 2339, która w swojej historii wygenerowała rozbłyski klasy X. Większość licznych grupach występują plamy otoczone półcieniami, które mają zdolności wytwarzania rozbłysków klasy M. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-05-2015 r godz. 06:30UT nr.obserw. 05-V/338 Janusz B.
09-05-2015

Obserwacja nr 05 - V/338 kod BNJ Dominującą grupą plam słonecznych jest jednak 2339 . Widoczna doskonale w okularze teleskopu można podziwiać jej piękno. Liczne plamki i plamy z półcieniami to efekt najlepszej wizualnej obserwacji tej grupy. Na powierzchni tarczy słonecznej naliczyłem 7 grup plam słonecznych w ilości 48 co daje liczbę Wolfa R = 118 . Aktywność plamo-twórcza z licznymi plamami otoczone półcieniami jest na poziomie SN = 228 . Obszar jak widać przez teleskop posiad niestabilne pole magnetyczne gotowe do wytworzenia rozbłysków na poziomie klasy M i tych najmocniejszych klasy X. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 08-05-2015 r godz. 08:40 UT nr.obserw. 04-V/337 Janusz B.
08-05-2015

Obserwacja nr 04 - V/337 kod BNJ Na tarczy słonecznej widać dominujące plamy słoneczne oznaczone grupami 2335, 2339, 2340, 2341 . Dwa dni temu doszło w obszarze do 2339 do silnego rozbłysku klasy X. pozostałe grupy są mniejsze , które generują rozbłyski klasy M. W centrum tarczy słonecznej znajduje się duża dziura koronalna . Na obrzeżach dziury linie sił pola magnetycznego układają się prostopadle do powierzchni Słońca co stanowi wyrzutnię dla cząstek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. W tych obszarach prędkość cząsteczek opuszczają słońce z prędkością 400 km/sek. Przy wyższych poziomach energetycznych cząsteczki osiagaja zancznie większe prędkości. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 07-05-2015 r godz. 08:50 UT nr.obserw. 03-V/336 Janusz B.
07-05-2015

Obserwacja nr 03 - V/336 kod BNJ Aktywność plamo-twórcza naszej dziennej gwiazdy wzrosła do poziomu SN=190 liczba Wolfa R =125 . To co widzimy na powierzchni tarczy słonecznej świadczy o przejawie jego dynamice . Grupę, która dwa dni temu była na brzegu wschodnim tarczy słonecznej określiłem jako nową oznaczono nr 2339 . Pięknie prezentuje się w okularze telefony i na fotografii . Widoczne są tez już nowe obszar grup na wschodnim brzegu tarczy na południe od równika . Większa ilość grup plam jak i sama ich ilość czynni naszą dzienną gwiazdę o podwyższonym poziomie aktywności. Na początku zaraz po pojawieniu się grupy nr 2339 wczoraj doszło do silnego rozbłysku klasy X2. Klasa rozbłysku X są najsilniejszymi rozbłyskami , które powodują zaburzenia pola magnetycznego w skali całego globu. Choć rozbłysk wydarzył się nie centralnie względem Ziemi naukowcy są zdania , że w grupie tej dojdzie jeszcze do ciekawych zaburzeń połączone z rozbłyskami . Jeżeli tak się stanie za 2-3 dni grupa będzie w centrum tarczy wówczas przy rozbłyskach mielibyśmy przepiękne zorze w okolicach podbiegunowych naszej planety Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 04-05-2015 r godz. 09:40 UT nr.obserw. 02-V/335 Janusz B.
04-05-2015

Obserwacja nr 02 - V/335 kod BNJ Widać przy regularnych prowadzonych obserwacjach , że aktywność Słońca znacznie się poprawia. Nie są to plamy o znaczących rozmiarach ale taką duża grupą jest obszar 2335 w której różnej wielkości występują plamy pojedyncze jaki też półcieniami ich ciemne jądra. Obserwacja wizualna jak i też fotograficzna na kilkanaście minut o godz. 09:40 UT się poprawiła , że bez trudu można było ją przeprowadzić. Dominująca grupą jest obszar 2335 ale obok tego obszaru na północ rozwinęły się 3 grupy 2336 , 2338 i nowa co ma swój początek j na wschód od nich . Janusz B. Jak na razie nie występując rozbłyski ale to kwestia czasu kiedy do nich dojdzie. Jak podają portale słoneczne grupa 2335 jest kandydatem do silnych rozbłysków widać w niej niestabilne pole magnetyczne. Aktywność słoneczna liczba Wolfa R = 92 i SN = 150. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 03-05-2015 r godz. 14:10 UT nr.obserw. 01-V/334 Janusz B.
03-05-2015

Obserwacja nr 01 - V/334 kod BNJ Pierwsza obserwacja po przyjeździe w tym miesiącu. Doskonale widoczna jest grupa 2335, które doskonale powoli się rozbudowuje na wschodnim brzegu tarczy słonecznej. Zapewne powiększy swoje rozmiary i niestabilne pole magnetyczne może generować silne rozbłyski. W grupie tej naliczyłem aż 12 plam z półcieniami co zwiększyło zapewne aktywność plamo-twórczą. Liczba Wolfa R=69 ; SN = 137. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Zostatniej chwili
30-04-2015

Mam bardzo miłą wiadomość. Po krótkiej ale rzeczowej rozmowie z Mieczysław Janusz Jagła uzyskaliśmy wsparcie finansowe naszego biuletynu. W związku z tym zmieniła się cena biuletynu. W rozmowie z prezesem PTMA ustaliliśmy, że kupujący biuletyn zapłaci...20 zł + koszt przesyłki - około 10 zł. Wsparcie może dotyczyć nawet 40 egzemplarzy. To co robimy? Dopisujemy się. Taniej już nie będzie. Wielkie dzięki Panie Mieczysławie. Lista kupujących biuletyn: 1. Tadeusz Figiel 2. Janusz Bańkowski 3. Karol Wójcicki 4. Agnieszka Nowak 5. Jerzy Bohusz 6. Wacław Moskal 7. Paweł Górka 8. Krzysztof Baranowski 9. Zdzisław Kołtek 10. Adam Tomaszewski 11. Łukasz Wojtyniak 12. Aleksandra Kubalczak 13. Paweł Górka 14. Mariusz Krukar 15. Piotr Skorupski 16. Mieczysław Janusz Jagła 17. PTMA koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel[...]

AKTUALNOŚCI

30-04-2015 r godz. 10:30 UT nr. obserw. 21-IV/333
30-04-2015

Obserwacja nr 21 - IV/333 kod BNJ Od momentu wschodu Słońca utrzymuje się słoneczna pogoda ale seeing obserwacyjny jednak nie najlepszy. Jeżeli można ocenić to posiada skalę wartości 2-3. Na pierwszy wizualny rzut okiem na tarczę słoneczną wydaje się , że jest pozbawiony grup i samych plam. Dopiero przy dokładniejszej ale tej fotograficznej na południowej stronie w pobliżu równika znajduje się mała grupka ledwo co dostrzegalna nawet na fotografiach , która zawiera 3 małe plamki ale nic nieznaczące od względem samej aktywności. Myślę , że jeszcze nasze słoneczko się przebudzi i wysypie plamy różnej wielkości . Liczba Wolfa niska R = 13 aktywność plamo-twórcza SN = 3 ze względu nie występujące plamy z półcieniami. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Następna >>