Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 12:50 (Data juliańska: 2459114.035)
P= 25.07°   Bo= 7.06°   Lo= 177.88°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce dnia16-03-2016 rok godz. 10:45 UT nr.obserw. nr.04/mar/23/498 J&B
16-03-2016

Obserwacja nr. 04/mar/23/498 J&B. Znowu piękna pogoda seeing 2 ciekawe jak długo wytrzyma. Wizualnie Słońce jest spokojnie choć na obrzeżu moim zdaniem pojawiła się nowa formacja grupy, która będzie dokonywała powolnego tranzytu. Oby wytrzymała przez najbliższe 14 dni. Dominująca grupą plam na tarczy słonecznej jest obszar 2519 z dobrze jeszcze rozwiniętym półcieniem. Grupa 22521 , która była o niestabilnym polu magnetycznych jest już w zupełnym stadium swojego zaniku. Niespodziewanie pojawiły dwie grupki dodatkowe co prawda widoczne na granicy możliwości mojego teleskopu widoczne wyraźnie dopiero na zdjęciach. Jak na razi nie przewidziane są przez najbliższe 24-48 godzin silne rozbłyski przynajmniej klasy M. Podczas obserwacji liczba Wolfa R = 60 i SN= 35. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 14-03-2016 rok godz.11:00 UT nr.obserw. 03/mar/22/497 J&B
15-03-2016

Obserwacja nr. 03/mar/22/497 J&B. Wczoraj nie była jeszcze widoczna ale przy samej zachodniej krawędzi brzegu tarczy słonecznej rozwinęła się dość dobrze widoczna grupa. Długo się nią nie nacieszymy ponieważ za 24 godziny schowa się po drugiej stronie słonecznego globu. Troszkę powstało nowych małych plamek głowni na północnym obszarze 2521. Właśnie tutaj znajduje się niestabilne pole magnetyczne, które nie jest w stanie wygenerować poważniejszych rozbłysków. Plamki w tym obszarze widoczne są na granicy optycznej teleskopu pozostałe dostrzec można na fotografiach, które odpowiednio są obrobione. Liczba Wolfa R = 54 i SN = 68. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 13-03-2016 rok godz. 13:30 UT nr.obserw. 02/mar/21/496 J&B
13-03-2016

Obserwacja nr. 02/mar/21/496 J&B. Niestety przypadł chyba najgorszy okres wykonywaniu obserwacji Słońca. Podyktowane jest to aurą pogodową w ostatnim czasie, która niestety nie pozwala na ich wykonywanie w sposób systematyczny. Przez to właśnie nie mamy pełnej wiedzy o jego aktywności. Takie „ dorywcze” obserwacje zapewne wypaczają wyników. Trzy dominujące grupy obszary i w nich plamy się znajdujące otoczone są półcieniami. Do bardzo wizualnego obszaru zaliczyć można AR2519 pojedyńcza plama z wyraźnym kontrastowym półcieniem. Pozostałe dwa obszary co prawda widoczne są w okularze teleskopu ale widać już po wyglądzie nie są to obszary do generowania poważniejszych silnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 37 i SN = 52 Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 08-03-2016 rok godz. 09:55 UT nr.obserw. 01/mar/20/495 J&B
08-03-2016

Obserwacja nr01/mar/20/495 J&B. Trzeba było osiem dni marca aby na moment się rozpogodziło i zobaczyć obraz tarczy słonecznej. Pogoda jednak nie jest przychylna do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Możliwości wizualne tez nie najlepsze tylko analiza fotograficzna z lepszą dokładnością pozwoliła określić aktywność słoneczną. Dzisiaj liczba Wolfa kształtuje się na poziomie R=36, aktywność plamotwórczą SN =5. Na tarczy w zachodniej części północnej półkuli dominuje jedna grupa z wyraźnym wykształconym półcieniem. Druga znajduje się centrum traczy. W sumie stabilne pole magnetyczne nie jest wytworzyć silnych rozbłysków jak na razie. Cała tarcza jest w stanie spokojnym rozbłyski na poziomie klasy B.Janusz B.[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 27-02-2016 rok godz. 0950 UT nr.obserw. 09/lut/19/494 J&B
27-02-2016

Obserwacja nr 09/lut/19/493 J&B. Doskonale warunki poranne pozwalały na przeprowadzenie obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Obszar który widoczny był dwie doby temu na krawędzi wschodniego brzegu tarczy słonecznej wyraźnie się rozbudował. Widać w nim porozrywane plamy i plamki otoczone półcieniami. Chociaż liczba Wolfa jest niska na poziomie R = 18 to aktywność plamtwórcza wyraźnie wzrosła SN=53. Porozrywana grupa świadczy o niestabilności pola magnetycznego, które może wygenerować silniejszy rozbłysk w tym obszarze Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 25-02-2016 rok godz. 09:50 UT nr.obserw. 08/lut/18/493 J&B
25-02-2016

Obserwacja nr 08/lut/18/493 J&B. Prze południowe niebo czyste i pogodne zachęcało do wykonania obserwacji słonecznej. Odpowiedni jeszcze seeing bez problemu nie przeszkadzał na wyznaczeniu jego aktywności. Liczba Wolffa R =23 i SN = 21 jest to niska aktywność. Dwa ośrodki małych grup ze stabilnym polem magnetycznym nie są w stanie wygenerować silnych rozbłysków. Tarcza słoneczna należy do spokojnych choć przeglądając fotografie z satelity SDO widać na północnej półkuli olbrzymia dziurę koronalną. Stanowią one otwarte linie sił pola magnetycznego, które są źródłem wiatru słonecznego. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 24-02-2016 rok godz. 11:10 UT nr.obserw. 07/lut/17/492 J&B
24-02-2016

Obserwacja nr 07/lut/17/492 J&B. Miesiąc luty nie należy do obfitujący ilościowo obserwacji słonecznych średni co 4-5 dni nadchodzą lokalne rozpogodzenia ukazujące Słońce. Obserwację jaką dzisiaj dokonałem jego tarcza przedstawia się w sposób spokojny. Trzy grupy plam i trzy plamy charakteryzuje się niską aktywnością. W chwili obecnej stabilne pole magnetyczne w ośrodkach grup nie generuje silnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 33 i SN = 30 Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 20-02-2016 rok godz. 11:00 UT nr.obserw. 06/lut/16/491 J&B
20-02-2016

Obserwacja nr 05/lut/15/490 J&B. Obserwacje naszej dziennej gwiazdy od początku roku 2016 pod względem statystycznym są „straszne” 30 dni są dniami w którym chmury w 100% pokrywały niebo. Dzisiejsza obserwacja przy seeingu 3 tylko dzięki kilkunastominutowym rozpogodzeniu nie należy do komfortowych. To co widać na tarczy słonecznej po 6 dobach przerwy obserwacyjnej to trzy dominujące grupki ale niezbyt niestabilnymi polami magnetycznymi. w takim przypadku nie może dochodzić do silnych rozbłysków powierzchniowych. Liczba Wolfa obserwacyjna R = 41 i SN=65. jJanusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 14-02-2016 rok godz. 12:10 UT nr.obserw. 05/lut/15/490 J&B
14-02-2016

Obserwacja nr 05/lut/15/490 J&B. Obserwacje jak zawsze dokonuje się tylko w chwilach krótkotrwałych lokalnych rozpogodzeń. Dominujący układ grupy plam powoli zbliża się do zachodniego brzegu tarczy słonecznej. Widać wyraźnie jego niestabilne pole magnetyczne można to wywnioskować na podstawie jego struktury. Sam obszar zawiera około 20 plam i plamek i silnie jest silnie aktywny porozrywany Przed wczoraj wyzwolił rozbłysk klasy M być może dojdzie do kolejnych tego typu rozbłysków. Liczba Wolfa R = 39 i SN = 69. Janusz. B.[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 12-02-2016 rok godz. 11:50 UT nr.obserw. 04/lut/14/489 J&B
12-02-2016

Obserwacja nr 04/lut/14/489 J&B. Seeing na tyle się poprawił po kilku dniach, że z powodzeniem można przeprowadzić obserwację Słońca. Na 43 dni jakie upłynęły od początku 2016 roku 14 obserwacja Słońca nie jest dobra statystyką obserwacyjną. Na tarczy słonecznej w centrum widać potężną porozrywaną grupę 2497 i niestabilne pole magnetyczne typu beta-gamma. W dniu 11 lutego w tym rejnonie dozło do rozbłysku klasy C9 zarejestrowano przez satelitę SOHO. Mamy nadzieją jeżeli tkwić grupa będzie w tym stanie może wygenerować silniejszy rozbłysk. W grupie naliczyłem 21 plam różnej wielkości w tym 8 otoczone półcieniem. Liczba Wolfa R = 63 i SN = 95 seeing 2-3 w. 2 Janusz. B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 09-02-2016 rok godz. 10;50 UT nr.obserw. 03/lut/13/488 J&B
09-02-2016

Obserwacja nr 03/lut/13/488 J&B. Stan zachmurzenia atmosfery ziemskiej na tyle lokalnie się poprawił, iż bez przeszkód można było wykonać obserwację Słońca. Lokalnie również nastąpiło wyciszenie związane z podmuchami silnego wiatru. Wizualne na tarczy słonecznej widoczne są trzy grupy plam bardzo ładnie rozbudowane. Niestabilne ich pola magnetyczne doprowadziły do powstania plam , które związane są z półcieniami różnej wielkości. Należą do nich grupy na północnej półkuli 2492 i 2497 oraz na południowej 2494. W tych rejonach zwłaszcza w grupie 2494 i 2497 niestabilne pole magnetyczne typu beta-gama może wygenerować silne rozbłyski. Na granicy optycznej teleskopu dokładnie na fotografii widać dwie grupy plam znajdujące się na północnej półkul. Jedna przy wschodniej części tarczy słonecznej jest w stanie swojego rozwoju. Liczba Wolfa R = 78 i SN = 145.Janusz. B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 08-02-2016 rok godz.13:40 UT nr.obserw. 02/lut/12/487 J&B
08-02-2016

Obserwacja nr 02/lut/12/487 J&B. Aura pogodowa stan jej do wykonywania obserwacji nie jest zadawalający. Jedynie dłuższe rozpogodzenia pozwalają na wykonanie obserwacji dziennej gwiazdy. Od razu na tarczy słonecznej rzuca się w oczy dominująca grupa oznaczona nr 2494. Rozbudowana i niestabilne jej pole magnetyczne typu beta-delta może doprowadzić do silnego rozbłyski kategorii M. Pozostałe grupy zachowują się stabilnie spokojnie. Trzy grupy znajdujące się na półkuli północnej dwie z nich widoczne są na granicy optycznej teleskopu. Jedynie fotografia i okular fotogram był w stanie naliczyć ich „strukturę” co do ilości plam. Liczba Wolfa R=70 i aktywność plamotwórcza SN = 119. Janusz. B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 02-02-2016 rok godz. 09:40 UT nr.obserw. 01/lut/11/486 J&B
02-02-2016

Obserwacja nr 01/lut/11/486 J&B. Stan zachmurzenia całkowitego nieba w większości utrzymuje się od kilku dni. Bywają lokalne chwilowe rozpogodzenia w tych momentach można z powodzeniem wykonywać obserwacje Słońca. Dominująca grupa 2489 prawie już swój tranzyt kończy przy zachodnim brzegu tarczy słonecznej. Po przeciwnej stronie jego wschodniej stronie widać dwie grupy, które wyraźnie widoczne są wizualnie i na fotografii. Z kolej jedyna południowa grupa jest formie zaniku ale zaliczona dzięki zdjęciu widać jako poszczególne „piksele”. Jak informują służby obserwacyjne Słońca na jego powierzchni nie występują silne rozbłyski słoneczne. Liczba Wolfa R = 51 i SN = 53. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 30-01-2016 rok godz. 10:10 UT nr.obserw. 10-sty/10/485 J&B
30-01-2016

Obserwacja nr 10/sty/10/485 kod BNJ Lokalne rozpogodzenia sprzyjają obserwacjom Słońca. Jednak dominującym ośrodkiem pozostała pięknie rozwiniętą grupę 2489 z półcieniem i ciemnym jej jądrem. Do zachodniego brzegu zbliżył grupa 2488. Jutro już nie będzie widoczna przejdzie na drugą stronę. Aktywność słoneczna podobna co 24 godziny temu choć diametralnie zmniejszyła się jej plamotwórczość SN spadła do 38. liczba Wolfa utrzymuje się na podobnym poziomie R = 38. Grupa południowa zostaje już prawie wchłonięta widoczne tylko na fotce trzy małe plamki. J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 29-01-2016 rok godz. 10:50 UT nr.obserw. 09-sty/09/484 J&B
29-01-2016

Obserwacja nr 09/sty/09/484 kod BNJ Po 6 – dobach złej aury pogodowej ponownie na niebie pojawiło się Słońce. Mała ilość wykonanych obserwacji wykonanych w miesiącu styczniu nie odzwierciedla jego pełnej aktywności. Na północnej półkuli dominują dwa ośrodki grup plam słonecznych. Do dominującego ośrodka zaliczamy przepięknie rozwiniętą grupę 2489 z półcieniem i ciemnym jej jądrem. Do zachodniego brzegu zbliża się powoli grupa 2488. Jej niestabilne pole magnetyczne nie jest jak na razie wygenerować silnego rozbłysku. Aktywność słoneczna utrzymuje się na poziomie stabilnym liczba Wolfa R = 47 i SN = 80. J&B. [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>