Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 12:40 (Data juliańska: 2459116.028)
P= 25.31°   Bo= 7.01°   Lo= 151.58°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 30-01-2016 rok godz. 10:10 UT nr.obserw. 10-sty/10/485 J&B
30-01-2016

Obserwacja nr 10/sty/10/485 kod BNJ Lokalne rozpogodzenia sprzyjają obserwacjom Słońca. Jednak dominującym ośrodkiem pozostała pięknie rozwiniętą grupę 2489 z półcieniem i ciemnym jej jądrem. Do zachodniego brzegu zbliżył grupa 2488. Jutro już nie będzie widoczna przejdzie na drugą stronę. Aktywność słoneczna podobna co 24 godziny temu choć diametralnie zmniejszyła się jej plamotwórczość SN spadła do 38. liczba Wolfa utrzymuje się na podobnym poziomie R = 38. Grupa południowa zostaje już prawie wchłonięta widoczne tylko na fotce trzy małe plamki. J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 29-01-2016 rok godz. 10:50 UT nr.obserw. 09-sty/09/484 J&B
29-01-2016

Obserwacja nr 09/sty/09/484 kod BNJ Po 6 – dobach złej aury pogodowej ponownie na niebie pojawiło się Słońce. Mała ilość wykonanych obserwacji wykonanych w miesiącu styczniu nie odzwierciedla jego pełnej aktywności. Na północnej półkuli dominują dwa ośrodki grup plam słonecznych. Do dominującego ośrodka zaliczamy przepięknie rozwiniętą grupę 2489 z półcieniem i ciemnym jej jądrem. Do zachodniego brzegu zbliża się powoli grupa 2488. Jej niestabilne pole magnetyczne nie jest jak na razie wygenerować silnego rozbłysku. Aktywność słoneczna utrzymuje się na poziomie stabilnym liczba Wolfa R = 47 i SN = 80. J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 23-01-2016 rok godz. 08:30 UT nr.obserw. 08-sty/08/483 J&B
23-01-2016

Obserwacja nr 08-sty/07/483 kod BNJ Mroźny poranek z temperaturą -7*C i wypogodzonym niebem zachęcał do wykonania obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Aktywność słońca trochę się podwyższyła wykazując liczbę Wolfa R = 61 i SN = 93. Obszar plamy jednak się rozbudowała 2488 na półkuli północnej tworząc kilka plamek z półcieniami. Widać także tworzące się już niestabilne pole magnetyczne w tym rejonie, które doprowadza do porozrywania grupy. Przy takim nastawieniu zapewne dojdzie do silniejszego rozbłysku powyżej klasy C. Chociaż trzeba także zwrócić uwagę na południową półkulę tam też może dojść do ciekawych nieoczekiwanych zdarzeń. Tym bardziej kiedy obszary już dotarły do centrum tarczy słonecznej. J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 22-01-2016 rok godz. 13;50 UT nr.obserw. 07-sty/07/482 J&B
22-01-2016

Obserwacja nr 07-sty/07/482 kod BNJ Dzięki rozpogodzeniom udało się wykonać obserwację Słońca. Przerwa jak panował od 3 dni pomiędzy obserwacjami w sumie na powierzchni Słońca w obszarach plam pod względem aktywności dużo się nie zmieniło. W tej chwili dominujące są dwie grupy jedna na północnej półkuli druga na południowej. Jak na razie spokojne stabilne pole magnetyczne generuje słabe rozbłyski klasy C. Chociaż spostrzega się zawirowania w północnym obszarze grupy 2488. Jeżeli nie będzie miało formę zaniku tylko dalszego rozbudowania grupa ta jest kandydatka na generowanie silniejszych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 44 i SN = 68. J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 19-01-2016 rok godz. 11:20 UT nr.obserw. 06-sty/06/480 J&B
19-01-2016

Obserwacja nr 06-sty/06/480 kod BNJ Chwilowe pojawienia się Słońca na niebie to okazja do przeprowadzenia jego obserwacji. Wyjątkowa cisza panuje na jego powierzchni tej części, która widoczna jest z Ziemi. Jedyna dominująca grupa 2486 ma lekko wykształcony półcień z małym ciemnym jądrem. Pozostałe trzy grupy są tak małe, że z trudem widoczne są w zasięgu mojego teleskopu. Jak na razie panuje względna cisza spokojne pole magnetyczne w tych obszarach nie jest w satnie generować silnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 47 i SN = 16. J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 16-01-2016 rok godz. 09:30 UT nr.obserw. 05-sty/05/480 J&B
16-01-2016

Znowu trzeba było czekać 7 dni aby móc obserwować Słońce. Obserwacja tylko dogodna w pewnych okresach czasu Aktywność Słońca na niskim poziomie liczba R = 38 i SN = 35 bez produkcji nowych plam aktywność słoneczna pozostaje bardzo niska. Na tarczy widoczne trzy obszary grup i nie wykazują zbytniej swojej aktywności. Spokojnie jest jak na razie na powierzchni Słońca. J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 06-09-2015 rok godz. 08:30 UT nr.obserw. 04-sty/04/479 J&B
09-01-2016

Obserwacja nr 04-sty/04/479 kod BNJ Znowu trzeba było czekać 6 dni aby móc obserwować Słońce. Aktywność Słońca nie na najwyższym swoim poziomie liczba R = 79 i SN =80. Liczne grupki jakie powstały w momencie niewidoczności Słońca z powodu aury pogodowej na jego powierzchni nie generują silnych znaczących rozbłysków. W sumie dwie grupy dominują na jego tarczy 2481 z dwoma widocznymi półcieniami ale zbliża się ona do zachodniego brzegu tarczy. Druga grupa 2480 też ma półcień dobrze widoczny tam znajduje się niestabilne pole magnetyczne, które może być znaczące w silniejszych rozbłyskach. Na ten moment czasu obszar tarczy słonecznej jest spokojny obserwator J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 03-01-2016 godz. 10:00 UT nr.obser. 03-sty/03/478
03-01-2016

Obserwacja nr 03-sty/03/478 kod BNJ Aura mroźna bez wietrzna to dobre warunki do fotografowania i wykonywanie obserwacji Słońca. Z tarczy słonecznej ostatecznie zniknęła grupa 2473, które przez dwa tygodni w całości utrzymywała się na widocznej jego powierzchni. Na południowej półkuli przy brzegu od 48 godzin rozbudowuje się nowa grupa plam złożona z małych plamek jak na razie otoczonymi nikłymi półcieniami. Grupę tę oznaczono jako 2476 półkuli północnej widoczna dokonuje powolnego tranzytu od dwóch dni grupa 2477 z dużym półcieniem i dobrze rozwiniętym jego ciemnym jądrem. Przy krawędzi wschodniej tarczy widoczne są pochodnie są zalążkiem genezy nowej grupy słonecznej. Liczba Wolfa R = 46 i SN = 88. obserwator J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 02-01-2015 rok godz. 10:20 UT nr.obserw. 02-sty/02/477 J&B
02-01-2016

Obserwacja nr 02-sty/02/477 kod BNJ Utrzymujące się mrozy -10*C i ładna czysta pogoda bezchmurna wpływa na dobry seeing co umożliwia fotografowanie Słońca na ostro. Dziś sytuacja na Słońcu jest zgoła odmienna niż ta, która utrzymywała się przez kilka dni temu. Dominująca grupa 2473 w znacznej części znalazła się po drugiej zachodniej stronie tarczy słonecznej. Widoczne wczoraj na wschodzie pochodnie wygenerowała dwie nowe grupy , które maja tendencję rozwoju . Liczba Wolfa R = 36 i SN = 42. obserwator J&B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 01-01-2016 rok godz.10:20 UT nr. obserw. 01-sty/01/2015 r J&B
01-01-2016

Obserwacja nr 01-sty/01/476 kod BNJ Utrzymujący się po nocy dobry seeing wymrożona atmosfera nadaje dobre obrazy naszej dziennej gwiazdy. Widać wyraźnie jak grupa 2473 kończy swój 14 dniowy powolny tranzyt. Na wschodnim brzegu tarczy widać małą grupkę na granicy widzialności optycznej teleskopu na pewno grupa ta będzie generowała nowe plamy z silnymi rozbłyskami. Janusz B. Liczba Wolfa R = 20 i SN = 37. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 31-12-2015 rok godz.10:50 UT nr. obserw. 13-gru/475
31-12-2015

Obserwacja nr 13- gru /475 kod BNJ Dość dobry seeing to jjak zawsze powód do dobrej obserwacji Słońca. Grupa plam 2472 zupełnie niknęła i nie dotrwała swojego pełnego tranzytu. Natomiast południowa 2473 mamy jeszcze rozbudowane ciemne jądro z półcieniami. jest ona porozrywana na cztery oddzielne składniki. Rozbłysk klasy M jaki wydarzył się w grupie 2473 utrzymywał się przez dłuższy okres czasu będący źródłem cząsteczek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. W noc sylwestrową i nowy rok możemy być świadkami północnych zorz polarnych. Po zaniku grupy 2472 aktywność słoneczna zmalał do poziomu R = 18 i SN = 44. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 27-12-2015 rok godz.12:20 UT nr. obserw. 12-gru/474
28-12-2015

Obserwacja nr 12- gru /474 kod BNJ Obserwacja Słońca dzięki dłuższym „ wyrwom ” zachmurzonego nieba. Grupa północna 2472 powoli już zostaje pochłonięta przez jego powierzchnię i ulega zaniku. Dobrze natomiast w centrum zachowuje się grupa 2474 ma doskonalą plamę z wykształconym jego półcieniem. W nim zawarte niestabilne pole magnetyczne może w każdej chwili jak się ocenia w 50% wygenerować rozbłysk klasy M. Trzeba pamiętać, że rozbłyski klasy M są w kategorii średniej powodujące krótkotrwałe zaburzenia w obszarach polarnych Ziemi . Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 25-12-2015 rok godz.12:20 UT nr. obserw. 12-gru/472
25-12-2015

Obserwacja nr 11- gru /473 kod BNJ Aktywność słoneczna wzrosła do wyższego poziomu liczne plamki otoczone półcieniami spowodowały, że plamotwórczość naszej dziennej gwiazdy jest już na poziomie SN= 140. Ostatnią taką aktywność plamotwórczą Słońce wykazało w dniu 04 listopada 2015 roku. grupa 2470 jutro już całkowicie zniknie z taczy słonecznej znajdzie się na niewidocznej jego stronie. Zanika już powoli przeciwna grupa 2472 wyraźnie przez 48 godzin zmniejszyła swoje rozmiary wielkościowe. Nadal jednak rozbudowana jest jeszcze południowa grupa 2473 nie stabilne jej pole magnetyczne typu beta – gamma może generować rozbłyski klasy M lub silniejsze. Liczba Wolfa R = 72. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 24-12-2015 rok godz.10:30 UT nr. obserw. 10-gru/472
24-12-2015

Obserwacja nr 10- gru /472 kod BNJ Z chwilą rozpoczęciem się asttronomicznej zimy aura pogodowa stanu nieba diametralnie się poprawiła. Seeing jest na tyle wystarczający aby móc wykonać obserwację naszej dziennej gwiazdy. Od ostatnich 24 godzin jakie minęły na powierzchni Słońca widać już wyraźnie jak potężny obszar 2470 znajduje się już na wschodnim brzegu tarczy. Ciekawi mnie czy po dwóch tygodniach ponownie powróci aby móc ją obserwować przy wschodnim brzegu . Po drugiej stronie tarczy obszar 2472 wyraźnie zostaje już wchłonięty w powierzchnię Słońca i powoli ma tendencję zaniku. w dobrym stanie utrzymuje się grupa 2473 znajdująca się na południowej półkuli. Liczba Wolfa i aktywność plamotwórcza na podobnym wczorajszym poziomie. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 23-12-2015 rok godz.10:50 UT nr. obserw. 09-gru/471
23-12-2015

Obserwacja nr 09- gru /471kod BNJ Przepiękna pogoda temperatura na wysokości 2 metrów od gruntu +12*C jak na drugi dzień astronomicznej zimy zachęcała do przeprowadzenia obserwacji naszego słoneczka. Doprawdy nie pamiętam jak sięgam pamięcią początku ciepłej zimy. Powracając do głównego tematu jestem pod wrażeniem może nie samym rozkładem grup plam ale samymi grupami. Dwie grupy na północnej półkuli 2470 i 2472 z przepięknymi rozwiniętymi półcieniami w okularze robią wizualne wrażenie. To samo dotyczy grupy południowej 2473. Właśnie ta grupa zasługuje na naszą uwagę w jej strukturze widać łańcuszek małych grup na granicy możliwości wizualnej i optycznej mojego teleskopu. Wnioskuję, że w tym obszarze zaczyna „kroić” się nie stabilne pole magnetyczne . Właśnie ono ok 2 godziny w nocy doprowadziło do wygenerowania rozbłysku klasy M. Liczba Wolfa R = 48 i SN = 117. Janusz B. [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>