Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-03-30    Czas UT: 00:09 (Data juliańska: 2458938.506)
P= -26.06°   Bo= -6.63°   Lo= 338.49°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 15-04-2015 r godz. 10:40 UT nr.obserw. 08-IV/320 Janusz B.
15-04-2015

Obserwacja nr 08-IV/320 kod BNJ Obserwacje naszej dziennej gwiazdy jedynie w dłuższych okresach „wyrw” chmur. Jednak dalej dominuje obszar 2321 w którym oprócz ładnych plam (ciemne jądra) otoczone są warstwą półcieni. Pole magnetyczne typu beta-gama jednak jest niestabilne powodując jej rozrywanie co może doprowadzić do wygenerowania rozbłysków klasy M. Na wschodnim brzegu tarczy wizualnie widać jeszcze dwie grupy ładnie z wykształconym półcieniem . Na wschodnim brzegiem tarczy słonecznej wczoraj doszło do silnego wyrzutu koronalnego , który eksplodował na długości 700 tys. km. Dzisiejsza aktywność R = 89 ; SN = 110. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 14-04-2015 r godz. 10;50 UT nr.obserw. 07-IV/319 Janusz B.
14-04-2015

Obserwacja nr 07-IV/319 kod BNJ Słońce w tym cyklu nie powiedziało jeszcze ostatniego swojego słowa jego powierzchniowa dynamika jest na tyle potężna , że może nas zaskakiwać pod względem wizualnym. Taki zaskakujący obraz po chwilowej stagnacji wizualnie można teraz obserwować na jego powierzchni na wschodnim brzegu tarczy. Dominujące rozwinięte dobrze grupy plam przyciągają swoją uwagę. Obszar jaki teraz dominuje to 2321, który posiada pole magnetyczne typu beta-gama-delta. Potężne pole magnetyczne to kwestia odpowiedniego czasu kiedy wygeneruje rozbłysk klasy X. Tym bardziej , że obszar ten dokonuje tranzytu ku centrum tarczy i posiada pole magnetyczne typu "beta-gamma-delta" Dla przypomnienia rozbłyski klasy X są najsilniejsze w swojej kategorii powodując zaburzenia pola magnetycznego Ziemi na całym jego globie. Liczba Wolfa R = 90 ; SN = 156 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 12-04-2015 r godz. 08:30 UT nr.obserw. 06-IV/318 Janusz B.
12-04-2015

Obserwacja nr 06-IV/318 kod BNJ Grupa 2320 powoli już zanika ale na północno – wschodnim brzegu tarczy dostępna już dobrze wizualnie pojawił się następny , który będzie dominującym obszarem na tarczy słonecznej mianowicie grupa 2321. To co widać w obecnej formie do doskonale wykształcone półcienie z ciemnymi jadrami plam. Formacja ta zbudowana jest z kilku składników niektóre z nich otoczone są wspólnym półcieniem . Na tarczy słonecznej naliczyłem 15 plam otoczone półcieniami co podniosło wartość plamotwórczą. Liczba Wolfa R = 74 ; SN = 159 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 11-04-2015 r godz. 08:00 UT nr.obserw. 05-IV/317 Janusz B.
11-04-2015

Obserwacja nr 05-IV/317 kod BNJ Południowy obszar grupy 2320 wyraźnie zmniejsza swoje rozmiary. Grupa ta jest ciągle dominującym ośrodkiem na powierzchni Słońca. Choć na wschodnim brzegu tarczy słonecznej zaznaczył się nowy obszar plam. Będzie zapewne ciekawym obszarem być może podczas tranzytu wygeneruje silniejszy rozbłysk ale na to musimy jeszcze poczekać. Dziś aktywność słoneczna jest na poziomie liczba Wolfa R = 43 ; SN = 67 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 10-04-2015 r godz. 08:50 UT nr.obserw. 04-IV/316 Janusz B.
10-04-2015

Obserwacja nr 04-IV/316 kod BNJ Północna grupa została już prawie zanikła jedną plamkę udało mi się zlokalizować fotograficznie . Południowa grupa 2320 też cyba traci na swojej mocy ponieważ w czasie ostatnich 24 godzin zmniejszyła wyraźnie swoje rozmiary. Wyrzut koronalny związany z rozbłyskiem 8 kwietnia dotarł już w obszary polarne naszej planety ale nie wywołał jakiś znaczących widowiskowych zaburzeń w postaci zórz polarnych. Aktywność słoneczna znajduje się na słabym swoim poziomie liczba Wolfa R = 32 ; SN 48 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-04-2015 r godz. 08:00 UT nr.obserw. 03-IV/315 Janusz B.
09-04-2015

Obserwacja nr 03-IV/315 kod BNJ przepięknie rozbudowała się grupa południowa 2320 rozciągając się utworzyła szereg mniejszych plam i plamek . Taki rozrzut świadczy także o niestabilnym polu magnetycznym tej grupy co może prowadzić tylko do silnych rozbłysków mocniejszej klasy. Właśnie miał w niej miejsce rozbłysk klasy M1.4 do którego doszło 8 kwietnia . Wyrzut koronalny związany z tym rozbłyskiem uwolnił cząsteczki wysokoenergetyczne gazu zjonizowanego . Spodziewane jest dodarcie cząsteczek dziś lub jutro w rejon naszej ziemskiej magnetosfery . Rozbłysk tej klasy jaki miał wczoraj miejsce powoduje zazwyczaj krótkotrwałe zaburzenia w obszarach polarnych Ziemi. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 07-04-2015 r godz. 10:00 UT nr.obserw. 02-IV/314 Janusz B.
07-04-2015

Obserwacja nr 02-IV/314kod BNJ Miło obserwuje się dwie grupy na tarczy słonecznej nr 2318 i 2320. Wyraźnie widać jak ich struktura powierzchniowa jest porozrywana co świadczyć może o nie stabilnym polu magnetycznym . Grupy te mogą wygenerować rozbłysk klasy M lub większej klasy . Widać także na granicy jedną plamkę na prawo od grupy 2320 ale widoczna jest na granicy widoczności mojego teleskopu . Dopiero analiza zdjęciowa ukazała ją jako plamę i zaliczyłem do oddzielnej grupy. Liczba Wolfa R = 55 ; SN = 110 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 29-03-2015 r godz. 11:10 UT nr.obserw. 01-IV/313 Janusz B.
04-04-2015

Obserwacja nr 10-IV/313 kod BNJ Po 6-dniach przerwy w obserwacjach Słońca dzisiaj 4 kwietnia warunki na tyle się poprawiły , że można było na spokojnie sfotografować i obserwować naszą dzienną gwiazdą . Warunki takie stwarzały dość dłuższe przerwy w chmurach. To co zobaczyłem na powierzchni Słońca obraz buł całkiem zgoła odmienny prze 6 dniami. Przeglądając zdjęcia zamieszczane na stronach internetowych poświęcone obserwacji Słońca widać dokładnie pasma dziur koronalnych. Wiązać się to może z aktywnością wiatru słonecznego. Liczba wolfa z obserwacji R = 55 ; SN = 96 w Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 29-03-2015 r godz. 10:20 UT nr.obserw. 20-III/312 Janusz B.
29-03-2015

Obserwacja nr 20- III/312 kod BNJ Wszystko na Słońcu powróciło do normy aktywność po czterech dobach od ostatniej mojej obserwacji utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie . Moja zapowiedź ,że w grupie dominującej dojedzie do silnego rozbłyski jednak jak na razie się nie sprawdziła . Ale ostatniego słowa grupa 2305 jeszcze nie powiedziała i może wygenerować silny rozbłysk . Trzeba zwrócić uwagę na grupę 2313 myślę , że ona co dopiero się kształtuje Podczas obserwacji jaką przeprowadziłem w możliwym korzystnym pogodowym seeing 2 (na krótką chwilę ) oceniam R = 84 i SN = 95 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 25-03-2015 rok godz. 10:30 UTC nr.obserw.19-III/311
25-03-2015

Obserwacja nr 19- III/311 kod BNJ Grupa 2303 zmniejsza już znacznie swoje rozmiary ale wokół niej ciemnego jądra utrzymuje się półcień. Jest ona coraz bliżej zachodniego brzegu tarczy. Jednak dobrze ukształtowana jest grupa 2305 , która dokonuje pięknego tranzytu na tle tarczy słonecznej. Pole magnetyczne jak się okazuje jest niestabilne typu beta-gamma-delta może to doprowadzić do silnych rozbłysków . Pozostałe grupy są w trakcie rozkwitu jak i też ich zaniku. Podczas obserwacji zaobserwowałem 8 grup w ilości 23 plam R = 103 ; SN 113 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 24-03-2015 rok godz. 10:30 UTC nr.obserw.18-III/310
24-03-2015

Obserwacja nr 18- III/310 kodBNJ Dominująca rola grupy plam 2303 już zanika jeżeli chodzi o rozmiar . Obecnie do dużych rozmiarów dochodzi grupa 2305 , która z dnia na dzień przybliża się do centrum tarczy słonecznej. Prze ostatnie 24 godziny grupy , które widoczne były na granicy mojego teleskopu dziś zaznaczyły wyraźne swoje miejsce . Podczas przeprowadzonej obserwacji na liczyłem 9 grup z 29 plamami . Jest to jednoznaczne z wyższą liczbą Wolfa i aktywności plamotwórczej. Liczba Wolfa R=119 i SN = 92 . Ciągle czekam na wiadomość o rozbłysk klasy w grupie 2305 tym bardziej gdy ona zbliża się do centrum Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 23-03-2015 rok godz. 10:30UTC nr.obserw.17-III/309
23-03-2015

Obserwacja nr 17- III/309 kodBNJ Na powierzchni Słońca widać w okularze teleskopu , że coś ciągle się coś dzieje . W tej chwili do „głosu” doszła następna dominująca grupa 2305 z wykształconym dobrze półcieniem z dwoma plamami . Grupa 2303 jest już w centrum w stosunku do Ziemi ustawiona ale w niej nic jak na razie si e nie dzieje pod względem silnych / rozbłysków. Pozostałe grupy rozmiarowa w są znacznie mniejsze od pozostałych dwóch (2303 i 2305). Obserwatorzy Słońca zwracają uwagę na grupę 2305 jest ona w kręgu zainteresowania ponieważ posiada pole magnetyczne typu beta-gamma co może wygenerować rozbłysk klasy M i to ten najsilniejszy z wysokoenergetycznymi cząsteczkami. Jeżeli doszłoby w ciągi dwóch dni wyrzutu materii z tej grupy akurat ona znajdowałaby się już w centrum tarczy. Powtórzył by się zapewne efekt zorzy polarnej nad Polską taki jaki był 17-18 marca 2015 roku. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 22-03-2015 rok godz. 10:20 UTC nr.obserw.16-III/308
23-03-2015

Obserwacja nr 16–III/308 kod BNJ Dynamika naszej gwiazdy ciągle jest żywa . Troszeczkę względnego spokoju podczas częściowego zaćmienia , a tu proszę na nowo pojawiają się grupy plam. Tworzą się one w miejscach , które wydają się być dość spokojne a jednak jest to mylne. Na razie te obszary nie rozrastają do olbrzymich rozmiarów ale mogą być aktywne. Dziś podczas obserwacji naliczyłem aż 7 grup a w nich 18 plam co daje na liczbę Wolfa R= 88 . Aktywność plamotwórcza wskutek już widocznych plam z półcieniami różnych rozmiarów w ciągu 24 godzin wzrosła prawie dwukrotnie SN = 72 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-03-2015 rok godz. 10:17 UTC nr.obserw.15-III/307
21-03-2015

Obserwacja nr 15–III/307 kod BNJ Dzisiaj w pierwszym dniu wiosny dalszy ciąg ładnej obserwacyjnej pogody. W sumie jedną dominującą grupą na tarczy powierzchni Słońca , która aktualnie dokonuje tranzytu jest obszar 2303. Na wschodnim brzegu tarczy pojawił się nowy obszar dobrze z obiecującym się już ukształtowanym półcieniem . Na powierzchni Słońca jakna razie umiarkowany spokój liczba Wolfa R = 48 ; SN = 35 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce20-03-2015 rok godz. 08;10 UTC nr.obserw.14-III/306
20-03-2015

Obserwacja nr 14–III/306 kod BNJ Jednak pogoda w pozytywnej formie wytrzymała do częściowego zaćmienia Słońca. W teleskopie widoczna jest grupa 2303 ale po dokładnej analizie fotograficznej na granicy widzialności jeszcze jedna 2304. Dziś aktywność Słońca na niskim poziomie dynamika jego ustała ale nie można mówić ,że całkiem . mam nadzieję ze jeszcze jakimś rozbłyskiem nas zaskoczy tej wyższej klasy. Liczba Wolfa R= 24 aktywność plamotwórcza SN niska 13 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Następna >>