Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:26 (Data juliańska: 2459045.726)
P= 3.90°   Bo= 4.37°   Lo= 0.68°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słonce 11-07-2015 rok godz. 06:15 UT nr.obserw. 09-VI/371 Janusz B.
11-07-2015

Obserwacja nr 09-VII/371 kod BNJ Grupa dominująca 2381 na którą specjalnie zwracam uwagę po przejściu przez centrum tarczy podąża do zachodniego brzegu tarczy. Jeszcze przez kilka dni jak przejdzie na drugą stronę tarczy słonecznej. Mimo, że dość liczne grupy występują na powierzchni Słońca ich pola magnetyczne nie są w stanie generować silnych rozbłysków. Wszystko utrzymuje się na poziomie klasy C. Ciekawie rozwinęła się na południe od równika grupa 2384 z dobrze rozwiniętym półcieniem z ciemnym jądrem. Obszar na powierzchni Słońca utrzymuje się na spokojnym jak na razie swoim poziomie. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 09-07-2015 rok godz. 06:30 UT nr.obserw. 08-VI/370 Janusz B.
09-07-2015

Obserwacja nr 08-VII/370 kod BNJ Monitoruję przez cały czas grupę 2381 dziś to zrobiłem dzięki kilkunastominutowej przerwie napływających chmur. Tarcza słoneczna jest „usiana” grupami plam różnej wielkości naliczyłem 9 grup w ilości 30 plam liczba Wolfa R = 120. Nowa grupa wyłoniła się na wschodzi półkuli południowej blisko w partiach równika. Aktywność plamotwórcza SN = 147 spowodowane jest to z plamami, które otoczone są półcieniami Mimo że po całej jego niemal powierzchni występują grupy to przewaga do szans większych rozbłysków raczej nie ma jak na razie. Jedynie grupa 2381, która jest już prawie w centrum tarczy ma niestabilne pole magnetyczne typu beta – gamma zdolna generować w sobie rozbłysk klasy M . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 07-07-2015 rok godz. 06:40 UT nr.obserw. 07-VI/369 Janusz B.
07-07-2015

Obserwacja nr 07-VII/369 kod BNJ Następuje dalszy rozwój grupy 2381 i jej powolny tranzyt kieruje się ku centrum tarczy słonecznej. Jest ona dominującym obiektem na powierzchni Słońca widocznej od strony Ziemi. Jego na tą chwilą długość „całego zespołu” po wyliczeniu teoretycznym wynosi 104 tyś km troszkę mniejszy od planety Saturn rozmiarowo. W tym momencie w grupach, które utrzymują się na powierzchni Słońca rozbłyski generowane są na poziomie klasy C. Zapewne kwestia czasu gdy zacznie błyskać mocniejszymi rozbłyskami. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 06-04-2015 rok godz. 06:30 UT nr.obserw. 06-VI/368 Janusz B.
06-07-2015

Obserwacja nr 06-VII/368 kod BNJ Pięknie rozwinęła się w dość szybkim grupa plam 2381 (jestem pod wrażeniem). W sumie jak podają portale poświęcone obserwacji Słońca grup jest znacznie więcej niż wynika z prowadzenia moich obserwacji. Zasięg mojego sprzętu jest znacznie mniejszy naliczyłem 6 grup dając mi liczbę Wolfa R =87 i SN = 176. Jeżeli dojdzie do dalszego jej rozwoju mam na myśli grupę 2381 może dojść do ciekawych rozbłysków. Jak na razie na powierzchni przy tak licznych grupach rozbłyski są na poziomie klasy C. Jest tylko nadziej z i czekać do mocniejszych rozbłysków w grupie 2381 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 05-07-2015 rok godz. 06:10 UT nr.obserw. 05-VI/367Janusz B.
05-07-2015

Obserwacja nr 05-VII/367 kod BNJ Obserwacje Słońca dziś prowadziłem rano ze względu na wysokie temperaturę powietrza jaka ma nastąpić wyniku zwrotnikowego ciepłego frontu napływającego do Polski z Sahary. Widoczność poranna na poziomie seeingu 1-2 na traczy słonecznej występuje dość liczna rodzina plam rozsypana po całej niemal powierzchni. Liczbę Wolfa R = 102 ; SN = 176 aktywność słońca wzrasta na liczne występowania grup i plam z półcieniami (mało wykształconych). Jak na razie nie przewiduje się przynajmniej na najbliższych 24 generowania silnych rozbłysków. Obserwatoria słoneczne notują je na poziomie klasy B (najsłabszych) . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 04-06-2015 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 04-VI/366 Janusz B.
04-07-2015

Obserwacja nr 04-VII/366 kod BNJ Następny kolejny dzień dobrej obserwacyjnej pogody na tarczy słonecznej przy dobrym najwyższym seeingu. Liczba Wolfa oceniam na R = 90 aktywność plamotwórcza SN = 129. Słońce znowu powoli budzi się do swojej wzmożonej aktywności. Powolny tranzyt grupy 2376 wykształcił swoje pole magnetyczne typu beta – gamma . W sumie jest ono niestabilne , które może wygenerować rozbłysk klasy M i to w mocnym swoim wydaniu. Pozostałe grupy wyglądają w sposób aktywny ale na razie silnych rozbłysków poziom ich utrzymuje się w klasie C. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 03-07-2015 rok godz. 08:10 UT nr.obserw. 03-VI/365 Janusz B.
03-07-2015

Obserwacja nr 03-VII/365 kod BNJ Kolejny dzień dobrej obserwacyjnej pogody na tarczy słonecznej widocznych jest 5 grup plam słonecznych w ilości 24 (plam i plamek) Liczba Wolfa R = 74 aktywność plamotwórcza SN = 114. Nowa grupa, która pojawiła się wczoraj na wschodnim brzegu tarczy słonecznej dziś po 24 godzinach od ostatniej obserwacji dobrze jest już widoczna. Mimo, że na stronie widocznej znajduje się 5 grup nie są one aktywne generować jak na razie silnych rozbłysków poziom ich utrzymuje się w klasie C. Rozbłyski tej klasy są najsłabsze, powodujące sporadycznie efekty w ziemskiej magnetosferze, które mogą być dostrzegalne z powierzchni naszej planety. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 02-07-2015 rok godz. 08:40 UT nr.obserw. 02-VI/364 Janusz B.
02-07-2015

Obserwacja nr 02-VII/364 kod BNJ Chyba najlepszy seeing w tym roku jaki można sobie wymarzyć i fotografować słoneczko na „ostro”. Aktywność plamotwórcza i liczba Wolfa zwiększyła się nie znacznie w czasie ostatnich 24 godzin do poziomu SN=81 i R=66. Na granicy tarczy słonecznej przy wschodnim brzegu w pobliżu równika pojawiła się nowa zapowiadająca się dobrze już nowa rozwinięta grupa. W sumie dwa dominujące obszary grup plam 2376 i 2373 jak na razie są dość spokojne w których może dochodzić do rozbłysków klasy C. W grupach tych to chyba kwestia czasu kiedy zostanie wyeksponowany wyrzut koronalny pochodzący z rozbłysku klasy M. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 01-07-2015 rok godz. 08:30 UT nr.obserw.01-VI/363 Janusz B.
01-07-2015

Obserwacja nr 01-VII/363 kod BNJ Dobry seeing umożliwia przeprowadzenia w sposób dość dokładny wyznaczyć liczbę Wolfa i aktywność plamotwórczą . Grupa plam 2360 powróciła po 14 dniach z powrotem jako 2373 W obecnej chwili grupy posiadają pole magnetyczne typu „beta-gamma” ale nie jest ono w stanie wygenerować silnych rozbłysków . W tej chwili rejestruje się na poziomie słabiutkim klasy B ale nie wykluczone jeżeli grupy będą się rozwijać może dojść do rozbłysku klasy M. Podczas obserwacji liczba Wolfa R = 44 i SN = 68. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 30-06-2015 rok godz. 06:50 UT nr.obserw. 17-VI/362 Janusz B.
30-06-2015

Obserwacja nr 17 - V/362 kod BNJ Szkoda, że w ostatnim czasie nie ma tego komfortu obserwacyjnego pod względem systematycznej obserwacji Słońca. Wszystko jest to spowodowane aurą pogodową pochmurnych 100% dni było aż 14 to dużo. Obserwacje prowadzono jedynie w większości w przerwach pomiędzy chmurami. Ostatnia przerw czterodniowa to odmienny obraz tarczy słonecznej. Obszar aktywny 2360 ponownie powrócił na widoczną stronę Słońca jako już grupa 2373. Obszar ten nie jest taki energetyczny i nie jest wstanie wygenerować silnych rozbłysków. Liczba Wolfa R=40 i SN = 46. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 26-06-2015 rok godz. 08:40 UT nr.obserw. 16-VI/361 Janusz B.
26-06-2015

Obserwacja nr 16 - V/361 kod BNJ Piękna pogoda czyste niebo seeing na poziomie 1-2 pozwala bez przeszkód dokonywać obserwacje wizualne i fotograficzne naszej dziennej gwiazdy. Piękna jedyna grupa plam jaki w sumie już kończy swój tranzyt po widocznej stronie Ziemi. Widać już, że obszar tej grupy zmniejszył wyraźnie swój rozmiary (także też w ilości plam) jaki posiadał kilka dni temu. Spodziewano się po silnym rozbłysku klasy M2.6 jeszcze silniejszego klasy X ale pole magnetyczne typu beta-gamma i zanik grupy nie jest w stanie do silnego erupcji. Podczas dokładnej analizy zdjęciowej jak i też wizualnej liczbę Wolfa oceniam na R = 19 i SN = 63. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 25-06-2015 rok godz. 08:50 UT nr.obserw. 15-VI/360 Janusz B.
25-06-2015

Obserwacja nr 15- V/360 kod BNJ W Polsce wszyscy oczekiwaliśmy nad północnym horyzontem z nocy 24/25 czerwca przepięknych kolorowych pióropuszy. Niestety pogoda nie była aż tak łaskawa od 2/3 do 3/ 4 pokrycia chmurami nocnego nieba nie było dane zaobserwować i zarejestrować tego przepięknego zjawiska. Tym bardziej, że szansa nadarzała się w naszym kraju. Przeglądając nowości portali poświęconemu Słońcu większe szczęście mieli mieszkańcy południowej Kanady. Obserwacja Słońca dzisiaj wykonana to dzięki przerwom w chmurach dość dobremu seeingowi 2. Dominujący obszar AR12371 „tranzytuje” do zachodniego brzegu ale wciąż zdolny jest do najsilniejszych rozbłysków klasy M. Liczba Wolfa zbliża się do niskiego już poziomu R = 21 . Aktywność plamotwórcza też maleje SN = 65. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 24-06-2015 rok godz. 08:20 UT nr.obserw. 14-VI/359 Janusz B.
24-06-2015

Obserwacja nr 14 - V/359 kod BNJ Rano wschód Słońca zapowiada ładne czyste niebo niestety już od godz. 11 napływają chmury widoczność coraz gorsza. Podczas wykonania obserwacji jestem pod wrażeniem dominującej jednej przepięknej grupy 2371. Opuściła już centrum traczy słonecznej, a dalszy jej tranzyt odbywać się będzie ku zachodniemu brzegowi. Grupa 2371 porozrywana na większe mniejsze plamy ma nie stabilne pole magnetyczne typu „beta-gamma-delta”. Po rozbłysku jaki miał miejsce trzy dni temu oczekiwany jest silniejszy klasy X. Podczas obserwacji liczba Wolfa R = 30 i SN = 92 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 22-06-2015 rok godz. 08:30 UT nr.obserw. 13-VI/358 Janusz B.
22-06-2015

Obserwacja nr 13 - V/357 kod BNJ Poranek z ładnym Słońcem pozwolił na jego obserwacje i fotografowanie obrazu tarczy . Potężna grupa 2367 jaka dokonywała tranzytu jest już w stanie zaniku i za 24 godziny znajdzie się po drugiej stronie Słońca. Natomiast dominująca grupa 2371 , która „wypluła” z siebie wyrzut koronalny powstały wskutek rozbłysku klasy M2.0 powinien dotrzeć do Ziemi najpóźniej 23 czerwca. Efekt to zapewne burza magnetyczna z zorzami polarnymi. Liczba Wolfa R = 58 ; SN = 208 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 21-06-2015 rok godz. 13:50 UT nr.obserw. 12-VI/357 Janusz B.
21-06-2015

Obserwacja nr 12 - V/357 kod BNJ W najdłuższym w dniu w roku front atmosferyczny jaki przechodzi przez Polskę możliwe przeprowadzenie obserwacji Słońca tylko w dłuższych rozpogodzeniach. W okularze teleskopu i na wykonanej fotografii widać dominację przepięknej grupy 2371. Grupa ta rozległa i otoczona wspólnym można powiedzieć półcieniem i wykształconym ciemnym jądrem pourywana zajmuje rozmiar średnicy Jowisza. przed wschodem Słońca w Polsce jak podają portale poświęcone Słońcu wystąpił długotrwały rozbłysk klasy M2.6 połączony z dość silną emisją radiową. W momencie najlepszego obserwacyjnego seeingu s.1-2 liczba obserwacyjna Wolfa R = 21. Ze względu na większą ilość plam z półcieniami SN = 129. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Następna >>