Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-29    Czas UT: 16:59 (Data juliańska: 2458878.208)
P= -10.98°   Bo= -5.80°   Lo= 52.88°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Helcon 2014
30-08-2014

Otrzymałem od P. Ani Pluskoty z Uniwersytetu Wrocławskiego oficjalne zaproszenie dla członków sekcji SOS PTMA na dwu dniową sesję naukową pod nazwą Helcon 2014 połączoną z wspólną obserwacją Słońca oraz pobytem w Białkowie. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-08-2014 rok godz. 06:20 UT Janusz B nr.obserw.17-VIII/203
22-08-2014

Obserwacja nr 17-VIII/203 kod BNJ Nowa grupa która ukazała się przy wschodnim brzegu tarczy słonecznej zaraz generowała rozbłysk klasy M jest to jak do tej pory od kilkunastu dni najsilniejszy w swojej kategorii . Prawdopodobni może przekształcić się w klasę X. Pozostałe grupy generują w tej chwili rozbłyski klasy C . Cząsteczki tych rozbłysków jeżeli dotrą do Ziemi powodują sporadyczne efekty zórz polarnych. Dzisiejsza obserwacja wykazuje liczbę Wolfa na poziomie 91 , a aktywność plamotwórcza SN = 76 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-08-2014 rok godz. 14:45 UT Janusz B nr.obserw.16-VIII/202
21-08-2014

Obserwacja nr 16VIII/202 kod BNJ Podczas przeprowadzonej obserwacji tej wizualnej i fotograficznej liczbę Wolfa określam na wartość 88 , aktywność plamotwórczą SN = 88 . w sumie wszystkie grupy plam słonecznych posiadają swoją formę zaniku widać to już wizualnie po przeprowadzonych obserwacjach . Cały czas jest szansa ,że w tych grupach lam mogą się wygenerować w każdej chwili rozbłyski klasy M .. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 20-08-2014 rok godz. 06:00 UT Janusz B nr.obserw.15-VIII/201
20-08-2014

Obserwacja nr 15VIII/201 kod BNJ Przez okres ostatnich dni stwierdzam ,że obserwacje Słońc najlepiej jest wykonywać rano . w sumie przezroczystość atmosfery w ciągu pozostałego dnia jest najlepsza. Powracając na tarczę słoneczną wizualnie widoczna jest ładnie . Zaciekawiła mnie obszar grupy AR 2146 będąc jeszcze wczoraj jednolitym tworem. Po upływie ostatniej obserwacji jaki miał miejsce 24 godziny temu obszar ten rozdzielił się delikatnym pomostem półcienia na dwie składowe części. Śmiem sądzić iż grupa 2146 zostanie powoli rozerwane na mniejsze plamki . W sumie obszary na powierzchni Słońca w których istnieją grupy słoneczne posiadają rozbłyski najsłabszych możliwych . Natomiast z obserwacji wynika grupy posiadają bardzo złożone pole magnetyczne , które być może wygeneruje silny rozbłysk. Podczas prowadzonej obserwacji na jej moment liczba Wolfa kształtuje się na R = 82 i SN = 67 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 19-08-2014 rok godz. 07:45 UT Janusz B nr.obserw.14-VIII/200
19-08-2014

Obserwacja nr 14VIII/200 kod BNJ Dzisiaj ranu o godzinie 05:45 UT pogoda na tyle była dobra , że z powodzeniem można było przeprowadzić wizualną i fotograficzną obserwację Słońca. Odkąd jestem członkiem sekcji SOS PTMA dziś to moja wykonana fotografia obserwacyjna oznaczona okrągłym nr 200 . Powracając na tarczę słoneczną wizualnie przepięknie widać w sumie po obu stronach równika symetrycznie rozłożone obszary grup plam słonecznych . Co prawda grupa 2144 znajduje się na zachodnim brzegu tarczy ale widziana jest jeszcze w okularze teleskopu. Pozostałe grupy także są widoczne i do dominujących grup należą 2139 , 2141 , 2146 i 2147 z wykształconymi jej półcieniami różnych wielkości ciemnymi plamami . Obszar grup AR 2141 i 2143 posiadają porozrywane na mniejsze plamki . Stanowi to układ sił pola magnetycznego w sposób poplątany działający na cząsteczki gazu plazmowego doskonałą wyrzutnię . Grupy plam ,które są na powierzchni tarczy posiadają niski poziom rozbłysków co na Ziemi w postaci zórz stanowi to sporadyczny efekt. Liczba Wolfa z obserwacji R=78 ; SN = 63 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 18-08-2014 rok godz. 10:45 UT Janusz B nr.obserw.13-VIII/199
18-08-2014

Obserwacja nr 13-VIII/199 kod BNJ Nadal przez Polskę przechodzi front atmosferyczny niosąc ze sobą ciężkie ciemne poprzerywane „wyrwy” w chmurach . Właśnie przerwy w chmurach to momenty na wykonanie obserwacji powierzchni Słońca. Grupa 2135 jest praktycznie już zniknęła ale za to pojawiają się nowe co podtrzymuje Słońce przez cały czas w odpowiedniej aktywności. Podczas prowadzonej obserwacji moim sprzętem naliczyłem 6 grup plam słonecznych w ilości i 21plamek . przy tej wartości daje to liczbę Wolfa R=81. Pojawiła się nowa grupa 2147 z wykształconym półcieniem w pozostałych obszarach plam AR 2144, 2139 , 2141, 2146 także widoczne są półcienie . Przy czym 2139 i 2144 posiadają jeszcze pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzi do eskalacji rozbłysku klasy M . Plamy z półcieniami naliczyłem 8 to przy tej liczbie plam jego aktywność plamotwórcza jest wyższa od liczby Wolfa i wynosi SN=93 https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 17-08-2014 rok godz. 09;40 UT Janusz B nr.obserw. 12-VIII/198
17-08-2014

Obserwacja nr 12-VIII/198 kod BNJ Nadal prze nasz kraj przechodzi front atmosferyczny z przerywanymi chmurami. Właśnie przerwy w chmurach to momenty na wykonanie obserwacji powierzchni Słońca. Grupa 2135 jest na zachodnim brzegu traczy słonecznej jeszcze wizualnie ją widać ale doskonale zaznaczyła się na fotografii. w obszarach plam widocznych doskonale podczas obserwacji wizualnej 2144, 2139 , 2141, 2146 wykształcone są półcienie z ciemnymi jądrami plam różnej wielkości . Sama grupa 2139 i 2144 posiadają pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzi do eskalacji rozbłysku klasy M . Podczas obserwacji naliczyłem 6 grup z 26 plamami co daje liczbę Wolfa na poziomie 86, aktywność plamotwórcza SN = 108 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 16-08-2014 rok godz. 08:45 UT Janusz B. nr.obserw. 11-VIII/197
16-08-2014

Obserwacja nr 11-VIII/197 kod BNJ Dzisiejsze obserwacje można przeprowadzać tylko w przerwach pomiędzy chmurami które zazwyczaj trwają kilka lub kilkanaście minut. Ja taką przerwę właśnie wykorzystałem dzięki tego mogłem przeprowadzić obserwacje naszej dziennej gwiazdy. Aktywność słoneczna ta plamotwórcza trochę wzrosła ze względu n a wysyp plam otoczonych półcieniami różnego rozmiaru. SN = 103 ;liczba Wolfa R = 72 . Pięknie na tarczy słonecznej po obu stronach równika wykształciły się grupy ta co ją obserwujemy od kilku dni to 2135 pozostałe 2141 ; 2139 i 2144 . Obszary tych ostatnich grup generują rozbłyski klasy M . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 15-08-2014 rok godz. 007:10 UT Janusz B. nr.10-VIII/196
15-08-2014

Obserwacja nr 10-VIII/196 kod BNJ Grupa 2135 , jako już samotnie wędruje ku zachodniego brzegu tarczy z wyraźnym jeszcze półcieniem i ciemnym jądrem Na wschodzie tarczy widoczna są dwie nowe grupy które mają słabe rozwinięte nieznacznie półcienie Rozbłyski nie należ w tych grupach do rewelacyjnych są najsłabsze z możliwych . Moim zdaniem przy ich zasobności i dynamiki zostaną w niedługim czasie wchłonięte i zupełnie zanikną . Podczas obserwacji naliczyłem 6 grup z 25 plamami co daje liczbę Wolfa na poziomie 85 , aktywność plamotwórczą SN = 79 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 13-08-2014 rok godz. 09:45 UT Janusz B. nr.09-VIII/195
13-08-2014

Obserwacja nr 09-VIII/195 kod BNJ Grupa 2135 , została osamotniona druga część prawie już została wchłonięta . Na wschodzie tarczy widoczna jest nowa grupa składająca się z dwóch plam słonecznych z wyraźnym wykształconym półcieniem. Druga część grupy bliżej wschodniego brzegu tarczy utworzył mały półokrągły łańcuszek rozpadającej się plamy . Efektownie to wygląda a obraz tego łańcuszka plamek uzyskałem drogą obróbki cyfrowej fotografii. Mimo , że te dwie grupy tak efektownie wyglądają nie emitują rozbłysków najwyższych swoich kategoriach . W momencie mojej obserwacji pozwoliła wyznaczyłem liczbę Wolfa R = 64 i SN = 50. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 12-08-2014 rok godz. 08:10 UT Janusz B. nr.08-VIII/194
12-08-2014

Obserwacja nr 08-VIII/194 kod BNJ Grupa 2135 , znacznie uległa rozproszeniu choć jego trzon główny z półcieniem i czarnym jądrem plamy nadal jest dobrze wizualnie widoczny. Na wschodzie tarczy widoczna jest nowa grupa składająca się z dwóch plam słonecznych z wyraźnym wykształconym półcieniem. Na zachodnim brzegu tarczy w sumie te grupy widoczne w moim teleskopie są na granicy widoczności . Aktywność słoneczna pozostaje nadal na niskim poziomie. Moja obserwacja pozwoliła wyznaczyć liczbę Wolfa w momencie obserwacji R = 64 i SN = 50. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 11-08-2014 rok godz. 06:10 UT Janusz B. nr.07-VIII/193
11-08-2014

Obserwacja nr 07-VIII/193 kod BNJ Grupa 2135 , która dominowała przez kilka dni na tarczy słonecznej też ulega rozproszeniu jedna z jej całkowitej części. Pozostaje jeszcze co prawda jej półcień z ciemnym jądrem plamy ale moim zdaniem też chyb nie dotrwa do zachodniego skraju tarczy. Z kolei na wschodnim brzegiem tarczy pojawiła się całkiem dobrze widoczna grupa plam z wyraźnym półcieniem . Aktywność słoneczna pozostaje nadal na niskim poziomie. Moja obserwacja pozwoliła wyznaczyć liczbę Wolfa na dzień dzisiejszy R = 61 i SN = 59. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 10-08-2014 rok godz. 08:10 UT Janusz B. nr.06-VIII/192
10-08-2014

Obserwacja nr 06-VIII/192 kod BNJ Pozostał widoczna wizualnie jedna grupa z półcieniem i ciemnym jądrem . natomiast inne grupy mają tendencję już prawie całkowitego zaniku. Choć ta która jest jeszcze doskonale widoczna moim zdaniem chyba nie przetrwa kiedy będzie się już znajdowała przy zachodnim brzegu tarczy słonecznej. Dziś wizualnie i fotograficznie naliczyłem 5 grup plam słonecznych z 19 plamkami różnej wielkości daje to mi wynik R = 69 ; SN = 55 przy 4 wyraźnie występujących plamach otoczone półcieniami różnej wielkości. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-08-2014 rok godz. 06:50 UT Janusz B. nr.05-VIII/191
09-08-2014

Obserwacja nr 05-VIII/191 kod BNJ W sumie grupy plam słonecznych mają formę zaniku dominuje jedna grupa 2135, która powoli zbliża się do centrum tarczy słonecznej. Jest dobrze wykształcone z przepięknym półcieniem. dziś naliczyłem tylko 4 grupy plam słonecznych co dało wynik liczby Wolfa R=66 ; SN=62. Podobne stadium obrazu przyjmuje powierzchni Słońca widziane z Ziemi jak pod koniec lipca br . Rozbłyski generowane w grupach posiadają klasę M i chyba już nie przejdą do wyższej kategorii . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Następna >>