Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 04:59 (Data juliańska: 2459045.708)
P= 3.89°   Bo= 4.37°   Lo= 0.92°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 09-03-2015 rok godz. 11:20 UTC nr.obserw. 07-III/299 Janusz B.
09-03-2015

Obserwacja nr 07 - II /299 kod BNJ Grupa , która dominuje teraz na tarczy słonecznej oznaczona jest numerem 2297 pięknie wykształciła plamę z półcieniem . Wyraźnie widać ja w okularze teleskopu , a wokół niej mniejsze plamki. Nadal heliofizycy są pod wrażeniem wyrzutu masy koronalnej cząsteczek wysokoenergetycznej zaliczająć ją do rozbłyski klasy M9.2 . Naprawdę brakowało tylko 0.8 do rozbłysku aby ją zakwalifikować do klasy X. Obserwacja Słońca wykazuj tylko południową swoją aktywność R = 19 i SN =45 . Półkula północna aktywność równa jest zeru. .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 08-03-2015 rok godz. 09:10 UTC nr.obserw. 06-III/298 Janusz B.
08-03-2015

Obserwacja nr 06 - II /298 kod BNJ Przy dobrym seeingu można otrzymać naprawdę dobre obrazy Słońca. Dziś grupa która dominuje na tarczy słonecznej to 2297jako jedyna dobrze z wykształconym półcieniem. W sumie dopiero co rozpoczyna swój „tranzyt” jeżeli dotrwa w takiej formie to centrum będzie się prezentował bardzo ładnie. Jak podają serwisy stron internetowych poświęcone Słońcu 07 marca o godz. 23:22 CET doszło do rozbłysku klasy M i to tego najmocniejszego. Był to najsilniejszy jak dotąd rozbłysk w ostatnim czasie . Nie wiele brakował aby sklasyfikować można było do klasy rozbłysku X .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 07-03-2015 rok godz. 13:40 UTC nr.obserw. 05-III/297 Janusz B.
07-03-2015

Obserwacja nr 05 - II /297 kod BNJ Jeżeli są ku temu warunki do przeprowadzania obserwacji Słońca pozwalające na z liczeniu grup plam to istnieje możliwość wyznaczanie liczby Wolfa i aktywności plamotwórczej. Dziś mimo seeingu na granicy 2-3 grupa znajdująca się na zachodnim brzegi tarczy jest plam widoczna na granicy optycznej widzialności teleskopu . Dopiero analiza fotograficzna pozwoliła określić wartość liczby R i SN . W momencie obserwacji R = 26 i SN = 15 . NA wschodnim z kolei brzegu tarczy uaktywnił się obszar 2297 generując rozbłysk klasy M . Ciekawe jest dynamika naszego Słońca niby aktywność spada ale potrafi wyzwalać rozbłyski tej klasy. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 05-03-2015 godz. 14:30 UTC nr obserw. 04-III/296
05-03-2015

Obserwacja nr 04 - II /296 kod BNJ Atmosfera ziemska jej masa dynamiczna , która aktywna jest nad naszym kraju potrafi robić krótkotrwałe „ukłony” dla obserwatorów Słońca i na kilka czy kilkanaście minut obraz jego odsłonić. Dwa główne obszary , które w chwili obecnej dominują , a są na granicy widoczności mojego teleskopu znajdują się już na zachodnim brzegu tarczy. Aktywność naszej dziennej gwiazdy znacznie zmalała R = 26 i SN = 24. Jak podają portale poświęcone Słońcu istnieją szanse na generowanie rozbłysku klasy M Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 04-03-2015 godz. 12:20 UTC nr obserw. 03-III/294
04-03-2015

Obserwacja nr 03 - II /295 kod BNJ Rozpogodzenia choć krótkie (na kilkanaście minut) wystarczają żeby przeprowadzić obserwacje. W sumie oprócz dwóch obszarów grup na powierzchni tarczy słonecznej reszta naszego Słońca wygląda namało aktywny. Ostatnim czasie jak podają doniesienia portali „słonecznych” doszło do rozbłysku i wyrzutu masy klasy M8 z obszaru nr 2290 . Małe grupy nawet o nie wielkim rozmiarze potrafią posiadać dość niestabilne pole magnetyczne , które mogą wygenerować silne rozbłyski. Po analizie fotograficznej liczba Wolfa R = 34 i SN = 50 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 02-03-2015 godz. 14:20 UTC nr obserw. 02-III/294
02-03-2015

Obserwacja nr 02 - II /294 kod BNJ Krótkotrwałe rozpogodzenia umożliwiły przeprowadzenie obserwacji tarczy słonecznej pod względem fotograficznym i wizualnym. Grupy , które występującym na powierzchni Słońca są prawie na granicy widzialności optycznej mojego teleskopu. Podczas obserwacji naliczyłem 3 grupy plam z 19 plamkami. Liczba Wolfa R = 49. Aktywność plamotwórcza SN = 72. Nadal stabilne utrzymujące pole magnetyczne w rejonach grup nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 01-03-2015 godz. 10:10 UTC nr obserw. 01-III/293
01-03-2015

Obserwacja nr 01 - II /293 kod BNJ Obserwacje naszej dziennej j gwiazdy ostatnim czasie 2-3 miesięcy nie przeprowadzi się w sposób systematyczny ze względu na stan zachmurzenia w naszym kraju. Przez okres tylko prawie 60 dni 75 % nie nadawały się do obserwacji . Powracając na powierzchni tarczy małe grupki plam słonecznych pozbawione są silnych obszarów aktywnych . Dominujące grupy widoczne wyraźnie nie stanowią źródło silnych rozbłysków . Aktywność R = 47 i SN = 62. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 23-02-2015 r godz. 11:10 UTC nr.obser.09-II/292
23-02-2015

Obserwacja nr 09 - II /292 kod BNJ Rozpogodzenia w południe nieba i diametralnie poprawy seeingu było możliwością przeprowadzenie obserwacji tarczy słonecznej pod względem fotograficznym i wizualnym. Grupy , które występującym na powierzchni Słońca są można rzec na granicy widzialności optycznej mojego teleskopu. Podczas obserwacji naliczyłem 3 grupy plam z 13 plamkami . Liczba Wolfa R = 43. Aktywność plamotwórcza też jest nie za duża ze względu na brak plam , kr ore otoczone był by półcieniami. Można się takich dopatrzeć dwóch ale są to bardzo „nikłe” plamki i SN = 31 . Aktywność wizualna Słońca widać spada żeby nie grupy można powiedzieć ,wynosiła by wartość zerową . Nadal stabilne utrzymujące pole magnetyczne w rejonach grup nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 22-02-2015 rok godz.14:00 UTC nr. obserw. 08-II/291 Janusz B.
22-02-2015

Obserwacja nr 08 - II /291 kod BNJ Obserwacja dzisiejsza Słońca należy do trudnych ze względu na seeing i same występujące grupy na granicy ich widzialności . Podczas obserwacji naliczyłem3 grupy plam z 7 plamkami . Liczba Wolfa R = 37 i SN = 18. Aktywność Słońca widać spada żeby nie grupy można powiedzieć , że aktywność naszej dziennej gwiazdy równa jest zero . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-02-2015 rok godz.14:20 UTC nr. obserw. 07-II/290 Janusz B.
21-02-2015

Obserwacja nr 07 - II /290 kod BNJ Po południu w centrum Polski na tyle wystąpiły przejaśnienia (seeing 2) , że można było spokojnie przeprowadzić obserwacje powierzchni Słońca. Słoneczko nasze wygląda dość spokojnie małe grupy plam słonecznych nie są skłonne generować tak silnych rozbłysków i wyrzutu materii . Mam wrażenie , że na pierwszy rzut oka tarcza słoneczna ma taki stan jak w połowie lipca kiedy aktywność plamotwórcza i liczba R spadłą gwałtownie do zera. Dziś moje wyliczenia wskazują R = 66 i SN= 52. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Sprawy Sekcji
21-02-2015

Chciałby wszystkich obserwatorów Słońca przeprosić za moja nieaktywność na stronie ale byłem chwilowo nie dysponowany. Mam nadzieję szybko nadrobić zaległości. Chciałbym też zaznaczyć, że sekcja nadal działa i to działa ze zdwojoną siłą. Mimo, ze nie udzielałem się na stronie i pomimo mojej niedyspozycji udało mi się w końcu zakończyć dwie sprawy: nowy raport i sprawę biuletynu, który został już wydrukowany i w poniedziałek zostanie wysłany do Janusza Bańkowskiego, który go powysyła do odbiorców. Pozdrawiam i życzę jak zawsze udanych obserwacji. Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 20-02-2015 rok godz.09:50 UTC nr. obserw. 06-II/289 Janusz B.
20-02-2015

Obserwacja nr 06 - II /289 kod BNJ Po paru dniach przerwy znowu pojawiło Słońce ale przy seeingu 2-3 . Grupa która nie tak dawno dominowała jeszcze można w sumie fotograficznie dostrzec na zachodnim brzegu tarczy. Pozostałe grupy , które usytułowane są na powierzchni Słońca , a zwrócone ku Ziemi to małe obszary na granicy widoczności. Podczas fotografowania naliczyłem 13 plam małej wielkość i żadna plama nie dominuje swoją wielkością , która mogła wywołać wrażenie dla osoby obserwowanej. Pole w tych obszarach grupowych jest ustabilizowane nie generują żadnych rozbłysków. Jeżeli nawet do nich dojdzie będą one najsłabsze w skali kategorii B Z obsewacji wynika ,że R = 63 , aktywność plamotwórcza SN = 67. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 17-02-2015 rok godz. 09:50 UTC nr.obserw. 05 - II / 288 Janusz B.
17-02-2015

Obserwacja nr 05 - II /288 kod BNJ Po styczniowej aurze pogodowej luty jest diametralnie lepszym do prowadzenia obserwacji jaki utrzymuje się w naszym kraju . Od ostatniej wykonanej obserwacji wyraźnie dominująca grupa 2282 , która miała dobrze rozwiniętą powierzchnię półcieniową zmniejszyła wyraźnie swój obszar . Pozostałe grupy , które znajdują się na powierzchni Słońca ich widoczność znajduje się na granicy dopiero za pomocą analizy zdjęciowej można „wyłapać” poszczególne małe plamki. Liczba Wolfa R = 36 i SN = 24 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 16-02-2-15 rok godz. 14:35 UTC nr.obserw. 04 - II / 287 Janusz B.
16-02-2015

Obserwacja nr 04 - II /287 kod BNJ Dominującą grupą plam słonecznych jest nadal obszar 2282 z wyraźnym półcieniem. Przy dzisiejszej obserwacji zaobserwowałem na granicy widoczności obszar 2285 ledwo widocznymi plamkami . Dopiero przy dokonaniu fotografii mogłem naliczyć ilość w niej występujących plam. Serwisy internetowe zamieszczają doniesienia o stabilnym polu magnetycznym , które nie jest w stanie wygenerować żadnych silnych istotnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 41 i SN = 29. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 13-02-2-15 rok godz. 10:50 UTC nr.obserw. 03 - II / 286 Janusz B.
13-02-2015

Obserwacja nr. 03 - II /286 kod BNJ W końcu mam nadzieję , ze stan pogodowy w Polsce utrzyma się jak najdłużej. Dominującą grupą plam słonecznych jest obszar 2282 z wyraźnym półcieniem. Przy dzisiejszej obserwacji zaobserwowałem na granicy widoczności obszar 2283 . Dopiero drogą fotograficzną mogłem naliczyć ilość w niej występujących plam. W sumie jak donoszą serwisy internetowe pole magnetyczne jest stabilne nie generując żadnych silnych istotnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 54 i SN = 41. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Następna >>