Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 12:35 (Data juliańska: 2459114.024)
P= 25.07°   Bo= 7.06°   Lo= 178.03°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słonce 11-06-2015 rok godz. 15:30 UT nr.obserw. 05-VI/350 Janusz B.
11-06-2015

Obserwacja nr 05 - V/350 kod BNJ Dziś mały jubileusz dzięki częściowej poprawie seeingu fotografia nr 350 wizualno-obserwacyjno-fotograficzna wykonywana w sposób systematyczny od 1 sierpnia 2013 roku. Wracając do obserwacji widoczność 6 grup ( na zdjęciach SDO jest 7) ale seeing i zdolność zasięgu mojego teleskopu wykazuje na tą ilość. Liczba Wolfa R = 80 ; SN = 114 . Najciekawszym obszarem jest jednak grupa 2360 w niej spodziewane są rozbłyski klasy M . Ponieważ nie stabilne pole magnetyczne w tej grupie linie sił są tak zagęszczone, które mogą doprowadzić do wyrzutu masy koronalnej. Drugim takim obszarem jest grupa 2362, która ma tendencje do jej rozwinięcia się także z niestabilnym polem magnetycznym typu beta-gama co może też doprowadzić do rozbłysków M . Ciekawe zapowiada się nowa grupa rozbudowanym już półcieniem widoczna na fotografii i wizualnie na krawędzi wschodniej częśći tarczy słonecznej. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 08-06-2015 rok godz. 13:10 UT nr.obserw. 04-VI/349 Janusz B.
08-06-2015

Obserwacja nr 04 - V/349 kod BNJ Dziś w jedynie w najlepszej widoczności seeingu można obserwować Słońce. Widoczność podczas obserwacji ( seeing 2) . Choć ilość plam od ostatniego czasu jak przeprowadziłem obserwacje znacznie się pojawiły jak i też ich obszary grupowe nie są skłonne do generowania silnych rozbłysków . przewiduje się, że może dojść do rozbłysków klasy m w niestabilnym polu magnetycznym typu beta-gama w obszarze 2360. Obszar na tarczy należy do dominującego choć pięknie ale nie tak groźnie wygląda grupa 2365. Podczas obserwacji naliczyłem 8 grup w sumie 43 plam oraz 14 plam otoczonymi w różnym stopniu półcieniami. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słonce 03-06-2015 rok godz. 06:55 UT nr.obserw. 03-VI/348 Janusz B.
03-06-2015

Aktywność Słońca utrzymuje się na podobnym poziome w czasie ostatnich 24 godzin;liczba Wola R=37, SN=25. Podczas obserwacji widać , że dynamiki i procesy na powierzchni tarczy słonecznej znacznie jest spokojniejsza. Pole magnetyczne w obszarach plam słonecznych jest stabilne, które nie są w stanie wygenerować silnych rozbłysków. Przeglądając serwisy poświęcone Słońcu spodziewane są rozbłyski klasy B. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 02-06-2015 r godz. 06:05 UT nr.obserw. 02-V/347 Janusz B.
02-06-2015

Obserwacja nr 02 - V/347 kod BNJ Podczas analizy obserwacyjnej to co wdać na powierzchni tarczy słonecznej można spokojnie określić, że nasze Słońce w chodzi w okres ciszy aktywności. Może jeszcze coś uwidoczni się na jego powierzchni ale okres tej dynamiki powoli zanika. Dominujący obszar jedyny w centrum tarczy 2356 z rozwiniętym półcieniem to jedyna atrakcja. Stabilne pole magnetyczne nie pozwala do wygenerowania silnych rozbłysków. Jeżeli do nich dojdzie to co najwyżej klasy C najmniejszego energetycznego formatu. Liczba Wolfa R = 39 ; SN = 27 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 01-06-2015 r godz. 08:40 UT nr.obserw. 01-V/346
01-06-2015

Obserwacja nr 01 - V/346 kod BNJ Pogoda jej aura w końcu się poprawiła po kilku pochmurnych dniach można było przeprowadzić na spokojnie wizualne i fotograficzne obserwacje naszej dziennej gwiazdy. Ostatni raz jak obserwowałem tarcze słoneczną dynamika obszarów plam słonecznych była bardziej urozmaicona. Obecnie niska aktywność może tylko mówić nam o małej ilości plam słonecznych liczba Wolfa R = 23 i SN = 21. Dominującym jak na razie to jedyny obszar 2356, który posiada spokojne ustabilizowane pole magnetyczne. W grupie jak się spodziewa w czasie 12 godzin może dojść do najsłabszego rozbłysku klasy B. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 24-05-2015 r godz. 12:10 UT nr.obserw. 12-V/345 janusz B.
24-05-2015

Obserwacja nr 12 - V/345 kod BNJ Pięć dni zachmurzenia i pięć dni przerwy wykonywaniu obserwacji dziennej gwiazdy. Obecnie powoli następują rozpogodzenia seeing na tyle się poprawie, że bez przeszkód można wykonać obserwację wizualną i fotograficzną tarczy słonecznej. W tej chwili dominuje jedynie tak naprawdę jedna grupa pod względem swoich obszarów nr 2353 posiadające pole magnetyczne typu : beta-gamma. Ten typ pola może generować rozbłysk klasy M, które powoduje krótkotrwałe zazwyczaj zaburzenia w obszarach polarnych naszej planety Ziemi. Liczba Wola R = 66 ; aktywność SN = 72. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 19-05-2015 r godz. 08:30 UT nr.obserw. 11-V/344
19-05-2015

Obserwacja nr 11 - V/344 kod BNJ Widać powoli jak nasze słoneczko pod względem aktywności , rozbłysków się uspokaja. Choć przyglądając się tarczy słonecznej tej wizualnej jak i fotograficznej na płn – wsch widoczna jest pochodnia i zaczątek nowej grupy . Grupa 2339 znajduje się już na niewidocznej stronie Z Ziemi natomiast grupy, które pozostały nie są w stanie generować silnych rozbłysków . Poziom ich wynosi najsłabszej kategorii klasy B . Podczas generowania tych rozbłysków można rzec na powierzchni Słońca nie dzieje się nic ciekawego. Aktywność plamo-twórcza spada do poziomu SN=41 liczba Wolfa utrzymuje się na poziomie R=74. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

18-05-2015 r. godz. 10:30UT nr. obserw. 10-V/343 Janusz B.
18-05-2015

Obserwacja nr 10 - V/343 kod BNJ Piękna aura pogodowa przy z czystym niebie sprzyja przeprowadzeniu obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Obszar nr 2339 kończy swoją widoczność na zachodnim brzegu tarczy słonecznej. Pole magnetyczne jakie tam istniej to typu beta-gama, które w dalej ma zdolność generowania rozbłysków klasy M. Pozostałe obszary, które pozostały widoczne na tarczy słonecznej nie są zdolne do generowania silnych rozbłysków. Stabilne pole magnetyczne w tych obszarach-grupach to rozbłyski klasy C1 . Do pięknej grupy należy obszar 2348 z rozwiniętym półcieniem. Aktywność Słońca SN zmalała do poziomu 70 ; liczba Wolfa R =87. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

17-05-2015 r. godz. 09:10 UT nr. obserw. 09-V/342 Janusz B.
17-05-2015

Obserwacja nr 09 - V/342 kod BNJ Dziś co prawda cały kraj pokrywają chmury ale na szczęście przerwy w nich jeżeli występują nie przeszkadza na wykonanie obserwacji naszej dziennej gwiazdy. tak jak już wczoraj pisałem część grupy nr 2339 zanikło z widocznej z Ziemi tarczy słonecznej . Grupa po tej stronie kończy swój powolny tranzyt. Ciekawi mnie czy jej dynamika jest na tyle silna aby ponownie po 14 dniach znowu pojawiła się na widocznej stronie z Ziemi . Jeżeli już wytrzyma to być może znowu ją zobaczymy. Pozostałe grupy to pojedyncze plamy otoczone swoimi półcieniami jak obszar 2341 i 2348 na południu i 2342 na północy od równika. Prawdopodobnie jutro lub pojutrze dotrze do Ziemi wyrzut koronalny z rozbłysku klasy C9, który wystąpił 13 maja co może już tej kategorii spowodować nieco silniejszą burzę magnetyczną na Ziemi. .Podczas obserwacji naliczyłem 6 obszarów z 14 plamami i plamkami. Widać jak powoli zmniejsza swoją aktywność. Choć na zdjęciach SDO widać na wschodnim brzegu tarczy tworzą się pochodnię co w krótkim czasie mogą przekształcić się bezpośrednio w plamy słoneczne i nową grupę. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

16-05-2015 r. godz. 07:40 UT nr. obserw. 08-V/341 Janusz B.
16-05-2015

Obserwacja nr 08 - V/341 kod BNJ Kończy się już tranzyt grupy 2339 jutro lub pojutrze zniknie za zachodnim brzegiem . Jednak jak podają portale internetowe poświęcone obserwacji Słońca obszar ten posiada nadal niestabilne pole magnetyczne typu beta - gamma . Pole magnetyczne , a dokładnie jego linie sił są tak poskręcane silnie ze sobą w obszarze tym może jeszcze dojść do silnego rozbłysku. Podczas obserwacji naliczyłem 6 występujących grup z 25 plamami . Od kilku dni widać postęp znikających plam tj. prawie już o 50% dlatego też liczba Wolfa zmalała do poziomu R = 85. Aktywność plamo twórcza SN = 142 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

15-05-2015 r. godz. 13:20 UT nr. obserw. 07-V/340 Janusz B.
15-05-2015

Obserwacja nr 07 - V/340 kod BNJ Obserwacje naszej dziennej gwiazdy możliwe są tylko jak na razie w chwilach większych „wyrw” pomiędzy chmurami. Podczas obserwacji wizualnej i fotograficznej naliczyłem 30 plam w 7 grupach w tym 15 otoczone półcieniami. Rozrzut plam jest prawie na całej powierzchni tarczy słonecznej co świadczyć może tylko dynamice naszego Słońca i procesami jakie tam zachodzą. Chociaż w rejonach grup plam są niestabilne pola magnetyczna ale nie dochodzi do silnych jak na razie rozbłysków. Większości dominują rozbłyski klasy C o różnych stopniach swoich kategorii. Rozbłyski klasy C to najsłabsze , powodujące sporadyczne efekty zaburzenia pola magnetycznego Ziemi. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

14-05-2015 r. godz. 12:30 UT nr. obserw. 06-V/339 Janusz B.
14-05-2015

Obserwacja nr 06 - V/339 kod BNJ Fajnie, że ponownie mogłem powrócić po 3 dniach przerwy do systematycznej obserwacji grup i plam słonecznych. Obserwacje wykonywałem w momentach dłuższych wyrwach chmurnych trwających od kilku do kilkunastu minut. Piękny rozrzut wysyp plam słonecznych jak i też grup potwierdza jego dynamikę i procesy na nim zachodzące. W momentach dobrego seeingu naliczyłem 8 grup różnej wielkości z 51 plamami. Liczba Wolfa R = 131 aktywność plamo-twórcza SN 186. Dominuje jeszcze jednak grupa 2339, która w swojej historii wygenerowała rozbłyski klasy X. Większość licznych grupach występują plamy otoczone półcieniami, które mają zdolności wytwarzania rozbłysków klasy M. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-05-2015 r godz. 06:30UT nr.obserw. 05-V/338 Janusz B.
09-05-2015

Obserwacja nr 05 - V/338 kod BNJ Dominującą grupą plam słonecznych jest jednak 2339 . Widoczna doskonale w okularze teleskopu można podziwiać jej piękno. Liczne plamki i plamy z półcieniami to efekt najlepszej wizualnej obserwacji tej grupy. Na powierzchni tarczy słonecznej naliczyłem 7 grup plam słonecznych w ilości 48 co daje liczbę Wolfa R = 118 . Aktywność plamo-twórcza z licznymi plamami otoczone półcieniami jest na poziomie SN = 228 . Obszar jak widać przez teleskop posiad niestabilne pole magnetyczne gotowe do wytworzenia rozbłysków na poziomie klasy M i tych najmocniejszych klasy X. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 08-05-2015 r godz. 08:40 UT nr.obserw. 04-V/337 Janusz B.
08-05-2015

Obserwacja nr 04 - V/337 kod BNJ Na tarczy słonecznej widać dominujące plamy słoneczne oznaczone grupami 2335, 2339, 2340, 2341 . Dwa dni temu doszło w obszarze do 2339 do silnego rozbłysku klasy X. pozostałe grupy są mniejsze , które generują rozbłyski klasy M. W centrum tarczy słonecznej znajduje się duża dziura koronalna . Na obrzeżach dziury linie sił pola magnetycznego układają się prostopadle do powierzchni Słońca co stanowi wyrzutnię dla cząstek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. W tych obszarach prędkość cząsteczek opuszczają słońce z prędkością 400 km/sek. Przy wyższych poziomach energetycznych cząsteczki osiagaja zancznie większe prędkości. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 07-05-2015 r godz. 08:50 UT nr.obserw. 03-V/336 Janusz B.
07-05-2015

Obserwacja nr 03 - V/336 kod BNJ Aktywność plamo-twórcza naszej dziennej gwiazdy wzrosła do poziomu SN=190 liczba Wolfa R =125 . To co widzimy na powierzchni tarczy słonecznej świadczy o przejawie jego dynamice . Grupę, która dwa dni temu była na brzegu wschodnim tarczy słonecznej określiłem jako nową oznaczono nr 2339 . Pięknie prezentuje się w okularze telefony i na fotografii . Widoczne są tez już nowe obszar grup na wschodnim brzegu tarczy na południe od równika . Większa ilość grup plam jak i sama ich ilość czynni naszą dzienną gwiazdę o podwyższonym poziomie aktywności. Na początku zaraz po pojawieniu się grupy nr 2339 wczoraj doszło do silnego rozbłysku klasy X2. Klasa rozbłysku X są najsilniejszymi rozbłyskami , które powodują zaburzenia pola magnetycznego w skali całego globu. Choć rozbłysk wydarzył się nie centralnie względem Ziemi naukowcy są zdania , że w grupie tej dojdzie jeszcze do ciekawych zaburzeń połączone z rozbłyskami . Jeżeli tak się stanie za 2-3 dni grupa będzie w centrum tarczy wówczas przy rozbłyskach mielibyśmy przepiękne zorze w okolicach podbiegunowych naszej planety Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>