Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 02:12 (Data juliańska: 2459042.592)
P= 2.51°   Bo= 4.06°   Lo= 42.16°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 29-09 - 2014 rok godz,. 07:20UT nr obserwacji 25-IX/228 Janusz B.
29-09-2014

Obserwacja nr 25-IX/228 kod BNJ Wizualnie pięknie nasze Słonce widać w okularze teleskopu , a na nim dość duże rozbudowane grupy plam słonecznych z kilkadziesiąt plamkami porozrzucanych głównie w obrębie grup. Do najaktywniejszych obszarów pod względem plamotwórczym należy grupa 2172, 2175 , 2173, 2177. Obszar 2175 ma ple magnetyczne typu beta-gamma-delta które może generować rozbłysk klasy X ten najsilniejszy. Z kolei obszary grup 2172, 2173 i 2177 ich pola magnetyczne to typ beta-gamma co stanowi doskonałe źródło do tworzenia rozbłysków klasy M. Podczas dokonywania obserwacji naliczyłem 8 grup liczba Wolfa R= 130 , a aktywność plamotwórcza SN = 184 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 28-09 - 2014 rok godz, 12;20 UT nr obserwacji 23;24-IX/226,227 Janusz B.
28-09-2014

Obserwacja nr 23,24 -IX/226,227 kod BNJ Pięknie rozwinęły się grupy po widocznej stronie Ziemi. Pogoda do obserwacji Słońca idealna . Dominujące grupy dobrze z wykształconymi półcieniami kontrastowo wyglądają w okularze teleskopu , Grupa 2172 jak na razie wytworzył w umiarkowanym stopniu rozbłysk klasy M , Rozbłysk ten jest w kategorii średniej , który na chwilę obecną powoduje krótkotrwałe zaburzenia w obszarach polarnych Ziemi. 27-09 liczba Wolfa R=132 ;SN 232 ; dnia 28-09 liczba Wolfa R = 118 ; SN = 192 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 26-09-2014 r godz. 09:40 UT nr. obserw. 22-IX/225 Janusz B.
26-09-2014

Obserwacja nr 22-IX/225 kod BNJ Dobrze , że w ciągu pochmurnego dnia bywają takie chwile kiedy Słońce z poza chmur ukazuje się choćby na kilkanaście minut. W takiej jak zawsze sytuacji sprzęt obserwacyjny naszej dziennej gwiazdy zajmuje swoje stałe miejsca. Dokładnie i przepięknie oprócz już istniejącej już grupy 2172 , gdzie wygenerowała rozbłysk klasy M powstała nowa grupa 2175. Grupa ta niebyła jeszcze tak widoczna dwa dni temu (48 godzin) . W moim teleskopie tak naprawdę znjadowala si ena granicy. swojej widoczność… obecnie ładnie się rozwinęła z licznymi plamkami tworząc także półcienie. Na wschodnim z kolei brzegu tarczy ukazała się nowa grupa oznaczono ją jako obszar 2177. Aktywność słoneczna po ilości widocznych grupach i plam otoczonych półcieniami wyraźnie wzrasta ; liczba Wolfa R = 121 ; SN = 184 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 25-09-2014 r 11:40 UT nr. obserw.21-IX/224 Janusz B.
25-09-2014

Obserwacja nr 21-IX/224 kod BNJ Dzisiaj są takie momenty czasu w których mona choć na kilkanaście minut dokonywać obserwacji Słońca. Grupa 2172 ulega „rozrywaniu „ tworząc mniejsze wokół siebie plamki. Całkiem niespodziewanie wykształciła się nowa grupa z niepozornej małej grupki , która się znajdował w centrum tarczy słonecznej . Wczoraj widoczna była na granicy zasięgu mojego teleskopu dziś doskonale jest wykształcona tworzą w linii okręgu liczne formujące się plamki. Na pewno w tym ośrodku już w niedługim czasie dojedzie do rozbłysku ze względu na nie stabilne pole magnetyczne. Warunki obserwacji seeing 2-3 w 2 liczba Wolfa R = 92 ; SN = 140 aktywność Słońca jak na razie ma trend wzrostu. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 24-09-2014 rok godz. 06:50 UT nr.obserw. 20-IX/223 Janusz B.
24-09-2014

Obserwacja nr 20-IX/223 kod BNJ Piękna aura pogodowa sprzyja do prowadzenia obserwacji Słońca tej wizualnej zarówno jak i też fotograficznej . Wszystkie grupy wizualnie widocznie są z ich półcieniami i ciemnymi jądrami. Dominująca rolę odgrywa grupa 2171 , 2173 i 2172 . Grupa 2172 jest w stanie początkowym „rozrywającym” na małe mniejsze plamki świadczy to o niestabilnym polu magnetycznym . Linie sił pola muszą tam byś silnie poskręcane co przy rozbłyskach stanowią doskonałą wyrzutnię dla cząsteczek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. W nocy w grupie 2172 ok godz. 1 :15 naszego czasu miał miejsce rozbłysk klasy M na poziomie 30% . Liczba Wolfa R = 86 ; SN = 130 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 23-09-2014 r godz. 14:10 UT nr.obserw. 19-IX/222 Janusz B.
23-09-2014

Obserwacja nr 19-IX/222 kod BNJ Obserwacje wizualne jak i fotograficzne Słońca jak na razie można przeprowadzać tylko przez kilkanaście minut podczas występujących przerw w chmurach. Wszystkie obszary grup posiadają swoje półcienie . Przepięknie rozwinęła się grupa 2172 , która dokonuje powolnego tranzytu po powierzchni Słońca . Na razie ona jest spokojna ale jak już pisałem , ze to tylko cisza przed burzą kiedy w każdej chwili może wygenerować rozbłysk najsilniejszej swojej mocy klasy X. Podczas przeprowadzonej obserwacji poziom aktywności jest na tym samym poziomie jaki był 24 godziny temu . Liczba Wolfa R=77 ; SN=116 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 22-09-2014 r godz. 13:10 UT nr.obserw. 18-IX/221 Janusz B.
22-09-2014

Obserwacja nr 18-IX/221 kod BNJ Dzisiejszy poranek nie nadawał się do obserwacji Słońca dopiero po godzinie 12 zaczęły występować przerwy chmurach na tyle skutecznie iż można było wyznaczyć liczbę Wolfa. Pięknie na wschodnim brzegu zaczyna si e prezentować następny kolosalny obszar AR2172. Grupa ta jest dobrze rozwinięta z półcieniami i ciemnymi jądrami plam . Kwestia tylko czasu i jej nie stabilne pole magnetyczne na pewno wywoła dość silny rozbłysk moim zdaniem klasy X. Sama aktywność plamotwórcza wzrosła ze względu na pojawienie półcieni plam. Liczba Wolfa wynosi wg moich obserwacji 78 ; SN = 117 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-09-2014 r godz. 16:30 UT nr.obserw. 17-IX/220 Janusz B.
21-09-2014

Obserwacja nr 17-IX/220 kod BNJ Obserwacja Słońca przeprowadzone w trudnych warunkach widoczności. Słońce niby ładnie świeci na sferze niebieskiej ale wizualna i fotograficzna obserwacja nie jest najlepsza . Mimo to zdecydowałem się na wykonanie jego obserwacji. Piękna rozbudowana ukazała się na wschodzie tarczy nowa grupa plam 2172 , która teraz przez okres kilku czy kilkunastu dni powinna dominować na jego powierzchni. Grupa co zauważyłem jest dość duża z niestabilnym polem magnetycznym co będzie sprzyjało do powstawania rozbłysków największej jego mocy. Podczas obserwacji naliczyłem 5 grup co dało mi wynik R=62 ; SN = 93 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 20-09-2014 r godz. 08\;20 UT nr.obserw. 16-IX/219 Janusz B.
20-09-2014

Obserwacja nr 16-IX/219 kod BNJ Obserwacja Słońca przeprowadzone w momencie 20 minutowej przerwie w chmurach w której ukazała się nasza dzienna gwiazda .Jak zawsze sprzęt optyczny gotowy do obserwacji i fotografowania stoi na swoim stacjonarnym stanowisku. Krótka obserwacja Słońca zaraz mnie przekonała ,że aktywność Słońca w ciągu ostatnich 24 godzin zmniejszyła się prawie o 50 % . Plamy te które są już w trakcie zaniku widoczne są na granicy widoczności . Dominuje pod względem wizualnym grupy które znajdują się we schodnie części tarczy słonecznej są to obszary 2169 , 2170 i 2171 z dość dobrze rozwiniętymi półcieniami. Z obserwacji wynika mojej ,że liczba Wolfa wynosi 47 a aktywność plamo-twórcza 43 Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 19-09-2014 r godz. 08:10 UT nr.obserw. 15-IX/218 Janusz B.
19-09-2014

Obserwacja nr 15-IX/218 kod BNJ Grupy , które dominowały dotychczasowo na tarczy słonecznej w zupełności poznikały albo znajdują się jeszcze po drugiej stronie naszej dziennej gwiazdy niewidoczne z Ziemi. Dwa obszary grup AR 2166 i 2168 są tak naprawdę na granicy widoczności mojego teleskopu . Natomiast dominujący obszar to 2169 i 2170 . Na wschodnim brzegu tarczy słonecznej w okularze dokładnie widać nowa grupę . W chwili obecnej z widocznej strony Słońca na tarczy słonecznej znajdujące się grupy ich pola magnetyczne , które nie są aż tak w swojej mocy aby pola magnetyczne tych obszarów generowały silne rozbłyski . Od ostatniej mojej obserwacji Słońce utrzymuje się na podobnym poziomie . Aktywność słoneczna : liczba Wolfa R=74 ; SN = 60 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 18-09-2014 r godz. 12:30 UT nr.obserw. 14-IX/217 Janusz B.
18-09-2014

Obserwacja nr 14-IX/217 kod BNJ Grupa 2158 już schowała się po drugiej stronie Słońca ale przepięknie dominuje następna z wykształconym wyrazistym półcieniem nr 2170. Mniej widoczny w teleskopie jest obszar 2166. Miałe nadzieję ze rozwinie się w dość dużą grupę z wyraźnym kontrastowym półcieniem . Niestety gdy znalazła się w centrum tarczy rozpadał się na mniejsze plamki . W chwili obecnej z widocznej strony Słońca na tarczy słonecznej znajdujące się grupy ich pola magnetyczne nie stanowią zagrożenie dla silnych rozbłysków. Aktywność słoneczna zmniejszyła się liczba Wolfa R=74 ; SN = 60 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 17-09-2014 r godz. 09:35 UT nr.obserw. 13-IX/216 Janusz B.
17-09-2014

Obserwacja nr 13-IX/216 kod BNJ Obszar grupy 2158 przez ostatnie 24 godziny znajduje się już na granicy zachodniej tarczy Słońca. Grupa 2157 praktycznie jest już niewidoczna . Pozostałe grupy , które były ledwo widoczne zyskały troszkę na swojej atrakcyjności wizualnej . Dwa obszary 2158 i 2166 posiada pole magnetyczne typu „beta – gama” generująca rozbłyski klasy M. NA wschodnim brzegu tarczy słonecznej widoczna jest nowa grupa plam z wyraźnym wykształconym półcieniem i ciemnym jej jądrem . Jeżeli wytrzyma konstrukcyjnie będzie przez kilka dni dominowała wizualnie. Podczas obserwacji liczba Wolfa R=88 ; SN = 100. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 16-09-2014 r godz. 13:50 UT nr.obserw. 12-IX/215 Janusz B.
16-09-2014

Obserwacja nr 12-IX/215 kod BNJ Obszar grupy 2158 przez ostatnie ponad 24 godziny wraz z grupą 2157 bardziej zbliżyły się do zachodniego brzegu . Pozostałe grupy widoczne są na granicy widzialności mojego teleskopu to samo dotyczy zanikającej grupy 2157 . Miałem nadzieję , że obszar 2166 wykształci wyrazisty półcień. Pole magnetyczne tego obszaru beta – gama wygeneruje rozbłysk klasy M na odpowiednim poziomie . Chyba to jest wszystko na co stać na ten obszar teraz nastąpi faza zaniku. W obszarach tych pole magnetyczne jest niestabilne na wskutek rozproszenia się samych grup na mniejsze plamki . Aktywność w porównaniu wczorajszego dnia troszkę utrzymuje się na podobnym poziomie R = 72 ; SN = 94. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 15-09-2014 r godz. 07:00 UT nr.obserww. 11-IX/214 Janusz B.
15-09-2014

Obserwacja nr 11-IX/214 kod BNJ Potężna grupa 2158 , która dominowała na tarczy słonecznej powoli już w swoim rozkładzie zbliża się do zachodniego brzegu . Rozerwana grupa 2157 już jest przy zachodnim brzegiem i zupełnie z widoczności obserwacyjnej zaniknie. Pole magnetyczne w tych grupach to delta-beta-gama generujące rozbłyski już klasy M . Ciekawie w ostatnich godzinach zapowiedziała się grupa AR2164 początkowo niepozorna , a obecnie wykształciła półcień i ciemne jadro plamy .Jej pole magnetyczne może wykształcić dużej wartości rozbłysk klasy M co będzie skutkował z wyrzutem masy koronalnej. Podczas obserwacji z ostatnich 24 godzin wyraźnie ilość plam w grupach już wchłonięte co skutkuje mniejszą liczbą Wolfa i aktywnością plamotwórczą R = 78 ; SN = 88 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 14-09-2014 r godz. 07:40 UT nr.obserww. 10-IX/213 Janusz B.
14-09-2014

Obserwacja nr 10-IX/213 kod BNJ Dwie grupy , które tak naprawdę dominują na powierzchni Słońca AR2158 i AR 2157 posiadaj rozbłyski klasy M . Powoli moim zdaniem będą zanikać ale wcześniej ulegną rozproszeniu na mniejsze plamki co widać już od kilkudziesięciu godzin. Takie rozpraszanie dość dużych grup oznacza jedno iż nie jest stabilne jest pole magnetyczne w tych rejonach. Linie sił pól są tak silnie poskręcane stanowiąc doskonałą wyrzutnie dla cząstek wysokoenergetycznych wyrzutu masy koronalnych przy rozbłyskach tej klasy. Dziś seeing w obserwacjach plam ma dużo sobie do powiedzenia nie jest tą formą , która przydaje się do dość dobrej obserwacji . Seeing określam na 2-3 i przy analizie wizualnej jak i fotograficznej wyznaczyłem R = 98 aktywność plamotwórczą wzrosła w ciągu 24 godzin SN = 136 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Następna >>