Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 13:23 (Data juliańska: 2459114.058)
P= 25.07°   Bo= 7.06°   Lo= 177.58°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce dnia 01-03-2015 godz. 10:10 UTC nr obserw. 01-III/293
01-03-2015

Obserwacja nr 01 - II /293 kod BNJ Obserwacje naszej dziennej j gwiazdy ostatnim czasie 2-3 miesięcy nie przeprowadzi się w sposób systematyczny ze względu na stan zachmurzenia w naszym kraju. Przez okres tylko prawie 60 dni 75 % nie nadawały się do obserwacji . Powracając na powierzchni tarczy małe grupki plam słonecznych pozbawione są silnych obszarów aktywnych . Dominujące grupy widoczne wyraźnie nie stanowią źródło silnych rozbłysków . Aktywność R = 47 i SN = 62. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 23-02-2015 r godz. 11:10 UTC nr.obser.09-II/292
23-02-2015

Obserwacja nr 09 - II /292 kod BNJ Rozpogodzenia w południe nieba i diametralnie poprawy seeingu było możliwością przeprowadzenie obserwacji tarczy słonecznej pod względem fotograficznym i wizualnym. Grupy , które występującym na powierzchni Słońca są można rzec na granicy widzialności optycznej mojego teleskopu. Podczas obserwacji naliczyłem 3 grupy plam z 13 plamkami . Liczba Wolfa R = 43. Aktywność plamotwórcza też jest nie za duża ze względu na brak plam , kr ore otoczone był by półcieniami. Można się takich dopatrzeć dwóch ale są to bardzo „nikłe” plamki i SN = 31 . Aktywność wizualna Słońca widać spada żeby nie grupy można powiedzieć ,wynosiła by wartość zerową . Nadal stabilne utrzymujące pole magnetyczne w rejonach grup nie jest w stanie generować silnych rozbłysków. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 22-02-2015 rok godz.14:00 UTC nr. obserw. 08-II/291 Janusz B.
22-02-2015

Obserwacja nr 08 - II /291 kod BNJ Obserwacja dzisiejsza Słońca należy do trudnych ze względu na seeing i same występujące grupy na granicy ich widzialności . Podczas obserwacji naliczyłem3 grupy plam z 7 plamkami . Liczba Wolfa R = 37 i SN = 18. Aktywność Słońca widać spada żeby nie grupy można powiedzieć , że aktywność naszej dziennej gwiazdy równa jest zero . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-02-2015 rok godz.14:20 UTC nr. obserw. 07-II/290 Janusz B.
21-02-2015

Obserwacja nr 07 - II /290 kod BNJ Po południu w centrum Polski na tyle wystąpiły przejaśnienia (seeing 2) , że można było spokojnie przeprowadzić obserwacje powierzchni Słońca. Słoneczko nasze wygląda dość spokojnie małe grupy plam słonecznych nie są skłonne generować tak silnych rozbłysków i wyrzutu materii . Mam wrażenie , że na pierwszy rzut oka tarcza słoneczna ma taki stan jak w połowie lipca kiedy aktywność plamotwórcza i liczba R spadłą gwałtownie do zera. Dziś moje wyliczenia wskazują R = 66 i SN= 52. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Sprawy Sekcji
21-02-2015

Chciałby wszystkich obserwatorów Słońca przeprosić za moja nieaktywność na stronie ale byłem chwilowo nie dysponowany. Mam nadzieję szybko nadrobić zaległości. Chciałbym też zaznaczyć, że sekcja nadal działa i to działa ze zdwojoną siłą. Mimo, ze nie udzielałem się na stronie i pomimo mojej niedyspozycji udało mi się w końcu zakończyć dwie sprawy: nowy raport i sprawę biuletynu, który został już wydrukowany i w poniedziałek zostanie wysłany do Janusza Bańkowskiego, który go powysyła do odbiorców. Pozdrawiam i życzę jak zawsze udanych obserwacji. Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 20-02-2015 rok godz.09:50 UTC nr. obserw. 06-II/289 Janusz B.
20-02-2015

Obserwacja nr 06 - II /289 kod BNJ Po paru dniach przerwy znowu pojawiło Słońce ale przy seeingu 2-3 . Grupa która nie tak dawno dominowała jeszcze można w sumie fotograficznie dostrzec na zachodnim brzegu tarczy. Pozostałe grupy , które usytułowane są na powierzchni Słońca , a zwrócone ku Ziemi to małe obszary na granicy widoczności. Podczas fotografowania naliczyłem 13 plam małej wielkość i żadna plama nie dominuje swoją wielkością , która mogła wywołać wrażenie dla osoby obserwowanej. Pole w tych obszarach grupowych jest ustabilizowane nie generują żadnych rozbłysków. Jeżeli nawet do nich dojdzie będą one najsłabsze w skali kategorii B Z obsewacji wynika ,że R = 63 , aktywność plamotwórcza SN = 67. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 17-02-2015 rok godz. 09:50 UTC nr.obserw. 05 - II / 288 Janusz B.
17-02-2015

Obserwacja nr 05 - II /288 kod BNJ Po styczniowej aurze pogodowej luty jest diametralnie lepszym do prowadzenia obserwacji jaki utrzymuje się w naszym kraju . Od ostatniej wykonanej obserwacji wyraźnie dominująca grupa 2282 , która miała dobrze rozwiniętą powierzchnię półcieniową zmniejszyła wyraźnie swój obszar . Pozostałe grupy , które znajdują się na powierzchni Słońca ich widoczność znajduje się na granicy dopiero za pomocą analizy zdjęciowej można „wyłapać” poszczególne małe plamki. Liczba Wolfa R = 36 i SN = 24 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 16-02-2-15 rok godz. 14:35 UTC nr.obserw. 04 - II / 287 Janusz B.
16-02-2015

Obserwacja nr 04 - II /287 kod BNJ Dominującą grupą plam słonecznych jest nadal obszar 2282 z wyraźnym półcieniem. Przy dzisiejszej obserwacji zaobserwowałem na granicy widoczności obszar 2285 ledwo widocznymi plamkami . Dopiero przy dokonaniu fotografii mogłem naliczyć ilość w niej występujących plam. Serwisy internetowe zamieszczają doniesienia o stabilnym polu magnetycznym , które nie jest w stanie wygenerować żadnych silnych istotnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 41 i SN = 29. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 13-02-2-15 rok godz. 10:50 UTC nr.obserw. 03 - II / 286 Janusz B.
13-02-2015

Obserwacja nr. 03 - II /286 kod BNJ W końcu mam nadzieję , ze stan pogodowy w Polsce utrzyma się jak najdłużej. Dominującą grupą plam słonecznych jest obszar 2282 z wyraźnym półcieniem. Przy dzisiejszej obserwacji zaobserwowałem na granicy widoczności obszar 2283 . Dopiero drogą fotograficzną mogłem naliczyć ilość w niej występujących plam. W sumie jak donoszą serwisy internetowe pole magnetyczne jest stabilne nie generując żadnych silnych istotnych rozbłysków. Liczba Wolfa R = 54 i SN = 41. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 12-02-2-15 rok godz. 14:00 UTC nr.obserw. 02 - II / 285 Janusz B.
12-02-2015

Obserwacja nr. 02 - II /285 kod BNJ Druga obserwacja wizualna powierzchni Słońca w miesiącu lutym 2015 roku. Przez okres prawie dwóch tygodni dokładnie 12 dni prowadzenie obserwacji było nie możliwe ze względu na aurę pogodową. Po 12 dobach sytuacja diametralnie na powierzchni się pozmieniała. Żałować należy tylko , że nie można było dokonywać systematycznych obserwacji wówczas mieli byśmy skalę zmian wartości R i SN , która odzwierciedlała by prawdziwy obraz jego powierzchni. W momencie obserwacji liczba Wolfa R = 13 i SN = 37 . Jak podają serwisy internetowe poświęcone Słońcu pole magnetyczne jest na tyle ustabilizowane , że grupy plam nie są w stanie wygenerować silnych rozbłysków na jego powierzchni. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 01-02-2015 rok godz. 08:00 UTC nr.obserw. 01 - II / 284 Janusz B.
01-02-2015

Obserwacja nr 01 - II /284 kod BNJ W pierwszym dniu miesiąca lutego lepszej pogody do przeprowadzenie obserwacji Słońca jest wymarzona. Lekki mrozik na granicy -2*C i jednoczesny seeing 1 pozwala na ostre fotografowanie naszej dziennej gwiazdy. Dominujące grupy od wczoraj w czasie 24 godzin zmniejszyły swoje rozmiary rozpadając się na łańcuszek mniejszych plam . W grupach tych zapewne istnieje nie stabilne pole magnetyczne , które są w stanie generować rozbłyski klasy M . Jest szansa , że grupa plam generując rozbłysk wysokoenergetyczny , a znajdująca się w pobliżu centrum tarczy słonecznej iż w niedalekim czasie pojawia się w okolicach okołobiegunowych zorze polarne . Liczba Wolfa z mojej obserwacji R = 95 i SN = 162 . Janusz B. jego https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 31-01-2015 rok godz. 13:50 UTC nr.obserw. 11 - I / 283 Janusz B.
31-01-2015

Obserwacja nr 11 - I /283 kod BNJ Po południu 31 stycznia wystąpiły rozpogodzenia na tyle , że w sposób dogodny i komfortowy można było przeprowadzić obserwację Słońca. Szkoda tylko że w miesiącu grudniu 2014 roku i styczniu 2015 roku tych obserwacji nie ma za wiele (razem jest ich 18 ). Taka ilość obserwacji nie precyzyjnie określa prawdziwą liczbę Wolfa jak i też aktywność plamotwórczą. Dzisiejsza przeprowadzona obserwacja pozwoliła na wyznaczeniu liczby Wolfa jej wartości R = 106 i SN 208. Do głównych dominujących obszarów należą grupy 2268 , 2271 i 2277 Grupa 2268 i 2277 wygenerowały rozbłyski klasy M . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 29-01-2015 rok godz. 14:05 UTC nr.obserw. 10 - I / 210 Janusz B.
29-01-2015

Obserwacja nr 10 - I /282 kod BNJ Prawie po dwóch tygodniach pełnego zachmurzenia nad Polską jakie miało miejsce od ostatniej przeprowadzonej obserwacji wystąpiły rozpogodzenie na tyle żeby móc przeprowadzić obserwację Słońca. To co zobaczyłem na powierzchni tarczy słonecznej od razu uświadomiłem sobie , że Słońce jest dynamicznie aktywne. Dużą ilość plam słonecznych otoczona półcieniami daje dość duży wskaźnik aktywności plamotwórczej . według mojej obserwacji SN = 215 . Dominująca grupą prawie w centrum jest obszar 2268 choć już na wschodnim brzegu tarczy pojawił się następny kolejny dość duży obszar . jeżeli tylko aura pogodowa na to pozwoli będziemy śledzić jej proces przemieszczania. Liczba wolfa R = 95 z 35 ilościami występujących plam . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Lista osób zapisanych na Biuletyn
28-01-2015

Poniżej prezentuję osoby, które kupują biuletyn i tym samy wspomogą utrzymać nasz serwer, na którym obecnie znajduje się strona. 1. Przemyslaw Tarasiewicz FA 2. Alien FA 3. Tadeusz Figiel FB 4. Janusz Bańkowski FB 5. Magdalena Zwolińska FB 6. Łukasz Wojtyniak FB 7. Jerzy Bohusz FB 8. Renims FB 9. Sławek Królikowski FB 10. Agnieszka Nowak FB 11. Mirosław Danch FB 12. Mikołaj Sabat FB 13. Marek Pacuk ? FB[...]

AKTUALNOŚCI

Biuletyn SOS PTMA w wersji papierowej
25-01-2015

Jest propozycja wydania papierowego biuletynu nr. 6 SOS PTMA w ograniczonej ilości a zebrane pieniądze przeznaczyć na utrzymanie naszej strony na serwerze POA. Dodam, iż w biuletynie znajdzie sie obszerny referat z I Konwentu Heliofizycznego w Białkowie, raport z obserwacji oraz słoneczna astronomia Janusz Bańkowski. W biuletynie również wspaniałe zdjęcia Renims Poland. Co wy na to? byliby chętni na zakup takiej niezwykłej pamiątki? Czekam na wasze opinie. Grupa SOS PTMA na facebooku Biuletyn SOS PTMA w wesji papierowej na forumastronomiczne.pl Koordynator Tadeusz Figiel[...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>