Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-03-30    Czas UT: 01:28 (Data juliańska: 2458938.561)
P= -26.07°   Bo= -6.63°   Lo= 337.76°   Carr. Rot 2229
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 27-05-2014 r Janusz B.
27-05-2014

Obserwacja nr 12 -V/132 kod BNJ Oczywiście jak zawsze głownie jak zawsze moje obserwacje astronomiczne koncentrują się głownie na obserwacji Słońca. Dziś w teleskopie widać jak grupa 2074 za 12-24 godziny zniknie za zachodnim brzegiem tarczy. Nadal w centrum dominują dwie bliźniacze grupy plam 2071 i 2073 . Dokładnie widać jak większości porozrywanych plamek w tych grupach w ciągu 24 godzin większości poznikały. Nie był to obszar zbyt silnie aktywny. Jednak dużą rolę na dzień dzisiejszy odgrywa grupa 2075 , która generuje rozbłysk M. Trzeba pamiętać , że rozbłyski to nic innego jak gwałtowne pojaśnienie nie których obszarów chromosfery wyrzucając w przestrzeń kosmiczną strumienie cząsteczek wysokoenergetycznych głównie elektrony i protony. Podczas obserwacji naliczono 4 grupy pla liczba Wolfa R = 55 , aktywność SN =42.Janusz B . Fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/ Klasyfikacja rozbłysków słonecznych [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 26-05-2014 r Janusz B.
26-05-2014

Obserwacja nr 11 -V/131 kod BNJ Dość moja długa przerwa w obserwacji Słońca po której regularnie znowu powracam była spowodowana częściowo stanem pogody i nieobecności z powodu wyjazdu m/n do Hvezdarni do Pragi. Powracając do samej obserwacji Słońca pięknie prezentują się grupy ułożone wzdłuż równika słonecznego. Moim zdaniem oznacza to , że już niedługo poziom aktywności będzie pomału schodził do swojego minimalnej wartości. Przy wschodnim brzegu tarczy słonecznej pięknie dominuje grupa 2075 . Grupa ta emituje promieniowanie beta-gama i rozbłyski klasy M .Na tarczy słonecznej w centralnej jej części znajdują się bliźniacze dwie grupy 2073 i 2071 lekko porozrywane . w tych grupach linie sł pola magnetycznego są silnie poskręcane co stanowi doskonałą wyrzutnię cząstek zjonizowanego gazu . Podczas obserwacji naliczyłem 6 grup plam , liczba Wolfa R=83 , aktywność plamotwórcza SN=78.Janusz B . Fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 14-05-2014 rok Janusz B.
14-05-2014

Obserwacja nr 10 -V/130 kod BNJ Obserwacje Słońca można tylko przeprowadzać przez obszary kiedy występują na kilka czy kilkanaście minut przerwy pomiędzy chmurami . Na tyle się rozpogadza , że wystarczy te minuty aby policzyć grupy plam słonecznych. Dziś na tarczy jak od kilku ostatnich dni występuje 8 grup plam słonecznych w ilości 40 co daje na liczbę Wolfa R= 120 ; aktywność plamotwórcza SN=121. Rozbłyski nie są na tyle silne aby generowały energetycznie wysokie wartości cząsteczek gazu plazmowego. Janusz B . Fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 13-05-2014 rok Janusz B.
13-05-2014

Obserwacja nr 9 -V/129 kod BNJ Dobrze ,że można prowadzić obserwacje Słońca pomiędzy dłuższymi występującymi przerwami pomiędzy chmur. Ilość obszarów grup słonecznych się nie zmieniła wynosi 8 z 37 naliczonymi plamami co daje nam liczbę Wolfa R=117. Aktywność plamotwórcza przy 8 plamach z półcieniami wynosi SN=111. Podczas obserwacji wizualnej pomocnym narzędziem jest także metoda obserwacyjna fotograficzna ,która wspomaga dokonywanie obserwacji w . Można zaobserwować plamy , które są poza zasięgiem przyrządu optycznego. Jest to metoda pracochłonna nieco ale w miarę skuteczna jeśli chodzi dokładność uzyskiwanych wyników obserwacyjnych. Nadal w okularze szerokokątnego mojego okularu 7,2 x pięknie prezentuje się grupa 2055. Grupa ta jest dość dużym obszarem moim zdaniem być może jeżeli wytrzyma być może , że po schowaniu się za zachodnim brzegiem tarczy pojawi się po 14 dniach ta sam grupa o nowym numerze. Cała moc w rozbłyskach to w grupach tym plam jest klasy C. Janusz B . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 12-05-2014 rok Janusz B.
12-05-2014

Pogoda jest zmienną o godz. 15 było pełno chmur nad Bełchatowem , a o ok godz. 18 pojawiły się duże przerwy pomiędzy chmurami co umożliwiło wykonanie obserwacji Słońca. Słońce jest jeszcze w swojej ciągłej aktywności . Pojawienia się licznych grup plam słonecznych w tym w większości z wyraźnymi występującymi jej półcieniami. Dość wyraźne grupy 2055 , 2056 , 2059 , 2057 , które wyraźnie są już w centrum tarczy generują rozbłyski klasy M wysyłają cząsteczki gazu plazmowego w kierunku Ziemi. Aktywność Słońca ta plamotwórcza oceniam z mojej obserwacji na SN=10, a liczbę Wolfa R = 114. Janusz B. https://www.facebook.com/groups/sosptma/[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 10-05-2014 rok Janusz B.
10-05-2014

Obserwacja nr 7 -V/127 kod BNJ W tym miesiącu to moja już 7 obserwacja Słońca wykonana tylko w dogodnych warunkach jak na razie pomiędzy przerwami chmur jakie one występują przez przechodzące przez Polskę fronty atmosferyczne. Wystarczy 15-20 minut aby dokonać obserwacji Słońca zliczeniu grup i plam słonecznych. Słońca jka na razie żyje swoją aktywnością co wyrazem tego jest przepiękne pojawienie się grup plam , które zmierzają ku centrum tarczy. Dominacja grup 2055, 2056 i 2057 z wykształconymi dobrze półcieniami w okularze teleskopu upiększają jego wygląd nie ma monotonności jest się czym zachwycać. Obszar tych grup plam moim zdaniem wygeneruje w sumie rozbłyski klasy X a cząsteczki gazu plazmowego wywołają zorze polarne na biegunach naszej planety. Podczas obserwacji naliczyłem 19 plam w 7 grupach co daje liczbę Wolfa 89 . Aktywność plamotwrócza SN = 82. Janusz B . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-05-2014 rok Janusz B.
09-05-2014

Obserwacja nr 6-V/126 kod BNJ Tak jak wczoraj prowadzenie obserwacji Słońca tylko w przerwach pomiędzy chmurami kiedy niebo na kilkanaście minut się rozpogadza. Pięknie prezentuje się wschodni brzeg tarczy słonecznej. Dominujące teraz grupy 2055 , 2056 , 2057 to naprawdę atrakcja wizualna i fotograficzna tarczy naszego Słońca. Jak podają źródła internetowe poświęcone Słońcu grupa 2056 jest najciekawszym obszarem ponieważ już od kilkunastu godzin ma zdolność do emitowania rozbłysku klasy X Także obszar grupy 2055 ma tak samo pole magnetyczne beta-gamma-delta , która to tylko jest kwestią czasu kiedy zapoczątkowuje rozbłysk klasy X. W obecnej chwili jeszcze generuje rozbłysk klasy M . Jeżeli do tego dojdzie przesuwające się grupy z takimi rozbłyskami to efektem tego będą przepiękne zorze polarne na biegunach ziemskich. W momencie wykonywania obserwacji liczba Wolfa R = 99 ; SN = 98 . Janusz B . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 08-05-2014 rok Janusz B.
08-05-2014

Obserwacja nr 5-V/125 kod BNJ Pogoda do prowadzenia obserwacji nie jest dziś ciekawa jedyne przerwy w chmurach pogodnego nieba pozwalają na wizualno - fotograficzne zliczenia grup plam słonecznych. Od ostatniej takiej przeprowadzonej obserwacji znowu na tarczy słonecznej tak jak wcześniej przypuszczałem wystąpią nowe grupy.. Dominującą grupą i jedną z najpiękniejszą chyba jak dotąd plamą to grupa 2055 , która wraz z obrotem naszej dziennej gwiazdy zbliża się do centrum tarczy. Wygląda jak tranzyt planety „Wenus” z tą różnicą , że w czasie bardziej powolnym .. Cztery grupy plam , które widoczne są na wschodnim brzegu tarczy plamy ich otoczone są przeważnie półcieniami generując rozbłyski klasy M. Wg danych cząsteczki opuszczający obszar aktywny Słońca osiągają prędkość ok 360 km/sek , a ich gęstość wynosi 20 na jeden centymetr sześcienny . Janusz B . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

06-05-2014 Janusz B.
06-05-2014

Obserwacja nr 4-V/124 kod BNJ Fajnie , że nasze Słońce znowu powoli znowu odżywa . Dwie grupy plam słonecznych powoli chowa się za wschodni brzeg tarczy słonecznej. To natychmiast pojawiają się nowe się z kolei przy wschodnim brzegu tarczy. Pięknie prezentują się z wyraźnym półcieniem dwie duże grupy , które ustawione są po obu stronach jego tarczy 2049 i 2055 . Grupy plam słonecznej weszły na wyższy swój poziom klasy M . Moim zdaniem to tylko kwestia czasu kiedy rozbłysk w grupie 2055 osiągnie kategorię X. Z powierzchni Słońca widocznej strony uciekają cząsteczki gazu plazmowego z prędkością ok . 400 km/sek . Dzisiaj gęstość protonów na cm^3 wynosi 4-5 sztuk. Janusz B . g =9 f =21 R=111 SN=66 . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 05-05-2014 Janusz. B
05-05-2014

Obserwacja nr 3-V/123 kod BNJ Wizualna obserwacja tarczy słonecznej przez okular teleskopu pozwolił już zaobserwować na wschodnim brzegu dość dużą grupę plam które za kilkanaście godzin będzie już dobrze widoczna. Pięknie nadal utrzymuje się grupa plam 2049 , która nadal jest dobrze uwidoczniona ze swoim półcieniem . Grupa 2051 znajduje się już przy zachodnim brzegiem tarczy i za 48 godzin zniknie za zachodnim brzegiem tarczy. Pozostałe grupy to pojedynczych mniejszych rozmiarów. Na powierzchni Słońca w grupach generują się rozbłyski klasy C , która wyrzuca cząsteczki i gazu plazmowego z prędkością 350 km/sek. o gęstości 6 protonów na cm^3. Z grupy 2051 jak się można spodziewać wygenerowany być może będzie rozbłysk klasy X a le na średnim jego poziomie. Janusz B . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

04-05-2014 rok Janusz B.
04-05-2014

OBSERWAJA nr 2-V/2014 rok Po dwóch dniach przerwy w obserwacji Słońca nasza dzienna gwiazda pokazał swoje oblicze. Podczas prowadzonej obserwacji naliczyłem 7 grup plam słonecznych , która wskazuje na liczbę Wolfa R=105 aktywność plamo-twórczą SN=98. Troszkę znowu Słońce zyskało na swojej aktywności . Bardzo aktywny jest obszar grupy 2049 i 2051 , które wykształciły pole magnetyczna typu beta- gamma . Obszary teraz szczególnie 2051 generuje rozbłysk klasy X . Janusz B. Zdjęcie pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/[...]

AKTUALNOŚCI

01-05-2014 rok Janusz B.
01-05-2014

OBSERWACJA NR 1 – V/121 KOD BNJ Piękna poranna pogoda i dobry seeing sprzyja obserwacji słonecznej . Tak jak pisałem jedna grupa już się schowała poza zachodni brzegu tarczy co z kolei przyczyniło się do ubytku ilości grup . W momencie obserwacji którą wykonałem o godz. 06:40 na tarczy naliczyłem 4 grupy z 17 plamami Liczba Wolfa R= 57 , aktywność plamotwórcza 70. Nadal w okularze teleskopu i w obiektywie aparatu kiedy fotografuje się Słońce prezentuje się nadal grupa 2049 z pięknym wykształconym półcieniem .Grupa ta obserwując je przez ostatnie 24 godziny zmieni powoli swoją formę kształtu. Aktywność Słońca już powoli staje się niską wartością natomiast rozbłyski w rejonach grup generowane są klasy C. Janusz B. Fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 30-04-2014 rok Janusz B.
30-04-2014

Obserwacja nr 14-IV/120 kod BNJ Wizualnie na tarczy słonecznej dziś znowu występuje pięć grup słonecznych z wyraźnymi okalającymi ich półcieniami. Podczas prowadzenia obserwacji tarczy słonecznej naliczyłem 5 grup z 18 plamami co daje liczbę Wolfa R=68 , aktywność plamo-twórczą oceniam SN = 80 . Od ostatniej mojej obserwacji nieco troszeczkę aktywność słoneczka nie znacznie wzrosła . To za sprawą rozwinięcia się niepozornej grupy 2047, która rozsypała się na kilka plamek . Jednak na powierzchni tarczy zaczyna dominować wizualnie grupa 2049. Niedługo trzeba 48 godzin kiedy schowają się za zachodnim brzegiem tarczy dwie grupy 2048 i 2045 Powracając do grupy nr 2049 przepięknie widać ją w okularze teleskopu z przepięknym już rozwiniętym półcieniem . Na powierzchni tarczy w obszarach grup plam słonecznych generowane są głównie rozbłyski klasy C. Janusz B . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 29-04-2014 rok Janusz B.
29-04-2014

Obserwacja nr 13-IV/119 kod BNJ Wizualnie na tarczy słonecznej dziś 5 plam słonecznych z wyraźnymi okalającymi ich półcieniami. Podczas prowadzenia obserwacji tarczy słonecznej naliczyłem 5 grup z 15 plamami co daje liczbę Wolfa R=65 , aktywność plamo-twórczą oceniam SN = 60 . Od ostatniej obserwacji troszkę się pozmieniało na jego powierzchni. Kilka dni temu widoczne dwie grupy 2048 i 2045 teraz zbliżają się do zachodniego brzegu tarczy słonecznej. Za 3 dni schowają się za tarczę nie będą już widoczne. Natomiast dominuje piękna grupa plam nr 2049 z przepięknym już rozwiniętym półcieniem . Na powierzchni tarczy w obszarach grup plam słonecznych generowane są rozbłyski klasy M. Janusz B . . Fotka pod linkiemhttps://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 24-04-2014 r Janusz B.
24-04-2014

Obserwacja nr 12-IV/118 kod BNJ Mimo seeingu 2-3 w pewnym stopniu udało się przeprowadzić obserwacje Słońca. Na tarczy słonecznej dominują dwie grupy 2042 i 2045 . Grupy posiadają dobrze wykształcone półcień i ciemna swoje jadra . Dziś podczas prowadzonej mojej obserwacji liczbę Wolfa R oceniam na poziomie 62 ,a aktywność plamo-twórczą SN=39 . Cała niemal półkulę północną pokrywa dziura koronalna tak jak i tez jej centrum. Przy rozbłyskach , które powstają w obszarach grup 2042 i 2045 dziury będą stanowią energetyczną wyrzutnią gazu zjonizowanego w przestrzeń kosmiczną . Janusz B . . Fotka pod linkiem https://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Następna >>