Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-21    Czas UT: 11:47 (Data juliańska: 2459113.991)
P= 25.06°   Bo= 7.07°   Lo= 178.46°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 24-09-2014 rok godz. 06:50 UT nr.obserw. 20-IX/223 Janusz B.
24-09-2014

Obserwacja nr 20-IX/223 kod BNJ Piękna aura pogodowa sprzyja do prowadzenia obserwacji Słońca tej wizualnej zarówno jak i też fotograficznej . Wszystkie grupy wizualnie widocznie są z ich półcieniami i ciemnymi jądrami. Dominująca rolę odgrywa grupa 2171 , 2173 i 2172 . Grupa 2172 jest w stanie początkowym „rozrywającym” na małe mniejsze plamki świadczy to o niestabilnym polu magnetycznym . Linie sił pola muszą tam byś silnie poskręcane co przy rozbłyskach stanowią doskonałą wyrzutnię dla cząsteczek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. W nocy w grupie 2172 ok godz. 1 :15 naszego czasu miał miejsce rozbłysk klasy M na poziomie 30% . Liczba Wolfa R = 86 ; SN = 130 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 23-09-2014 r godz. 14:10 UT nr.obserw. 19-IX/222 Janusz B.
23-09-2014

Obserwacja nr 19-IX/222 kod BNJ Obserwacje wizualne jak i fotograficzne Słońca jak na razie można przeprowadzać tylko przez kilkanaście minut podczas występujących przerw w chmurach. Wszystkie obszary grup posiadają swoje półcienie . Przepięknie rozwinęła się grupa 2172 , która dokonuje powolnego tranzytu po powierzchni Słońca . Na razie ona jest spokojna ale jak już pisałem , ze to tylko cisza przed burzą kiedy w każdej chwili może wygenerować rozbłysk najsilniejszej swojej mocy klasy X. Podczas przeprowadzonej obserwacji poziom aktywności jest na tym samym poziomie jaki był 24 godziny temu . Liczba Wolfa R=77 ; SN=116 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 22-09-2014 r godz. 13:10 UT nr.obserw. 18-IX/221 Janusz B.
22-09-2014

Obserwacja nr 18-IX/221 kod BNJ Dzisiejszy poranek nie nadawał się do obserwacji Słońca dopiero po godzinie 12 zaczęły występować przerwy chmurach na tyle skutecznie iż można było wyznaczyć liczbę Wolfa. Pięknie na wschodnim brzegu zaczyna si e prezentować następny kolosalny obszar AR2172. Grupa ta jest dobrze rozwinięta z półcieniami i ciemnymi jądrami plam . Kwestia tylko czasu i jej nie stabilne pole magnetyczne na pewno wywoła dość silny rozbłysk moim zdaniem klasy X. Sama aktywność plamotwórcza wzrosła ze względu na pojawienie półcieni plam. Liczba Wolfa wynosi wg moich obserwacji 78 ; SN = 117 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-09-2014 r godz. 16:30 UT nr.obserw. 17-IX/220 Janusz B.
21-09-2014

Obserwacja nr 17-IX/220 kod BNJ Obserwacja Słońca przeprowadzone w trudnych warunkach widoczności. Słońce niby ładnie świeci na sferze niebieskiej ale wizualna i fotograficzna obserwacja nie jest najlepsza . Mimo to zdecydowałem się na wykonanie jego obserwacji. Piękna rozbudowana ukazała się na wschodzie tarczy nowa grupa plam 2172 , która teraz przez okres kilku czy kilkunastu dni powinna dominować na jego powierzchni. Grupa co zauważyłem jest dość duża z niestabilnym polem magnetycznym co będzie sprzyjało do powstawania rozbłysków największej jego mocy. Podczas obserwacji naliczyłem 5 grup co dało mi wynik R=62 ; SN = 93 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 20-09-2014 r godz. 08\;20 UT nr.obserw. 16-IX/219 Janusz B.
20-09-2014

Obserwacja nr 16-IX/219 kod BNJ Obserwacja Słońca przeprowadzone w momencie 20 minutowej przerwie w chmurach w której ukazała się nasza dzienna gwiazda .Jak zawsze sprzęt optyczny gotowy do obserwacji i fotografowania stoi na swoim stacjonarnym stanowisku. Krótka obserwacja Słońca zaraz mnie przekonała ,że aktywność Słońca w ciągu ostatnich 24 godzin zmniejszyła się prawie o 50 % . Plamy te które są już w trakcie zaniku widoczne są na granicy widoczności . Dominuje pod względem wizualnym grupy które znajdują się we schodnie części tarczy słonecznej są to obszary 2169 , 2170 i 2171 z dość dobrze rozwiniętymi półcieniami. Z obserwacji wynika mojej ,że liczba Wolfa wynosi 47 a aktywność plamo-twórcza 43 Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 19-09-2014 r godz. 08:10 UT nr.obserw. 15-IX/218 Janusz B.
19-09-2014

Obserwacja nr 15-IX/218 kod BNJ Grupy , które dominowały dotychczasowo na tarczy słonecznej w zupełności poznikały albo znajdują się jeszcze po drugiej stronie naszej dziennej gwiazdy niewidoczne z Ziemi. Dwa obszary grup AR 2166 i 2168 są tak naprawdę na granicy widoczności mojego teleskopu . Natomiast dominujący obszar to 2169 i 2170 . Na wschodnim brzegu tarczy słonecznej w okularze dokładnie widać nowa grupę . W chwili obecnej z widocznej strony Słońca na tarczy słonecznej znajdujące się grupy ich pola magnetyczne , które nie są aż tak w swojej mocy aby pola magnetyczne tych obszarów generowały silne rozbłyski . Od ostatniej mojej obserwacji Słońce utrzymuje się na podobnym poziomie . Aktywność słoneczna : liczba Wolfa R=74 ; SN = 60 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 18-09-2014 r godz. 12:30 UT nr.obserw. 14-IX/217 Janusz B.
18-09-2014

Obserwacja nr 14-IX/217 kod BNJ Grupa 2158 już schowała się po drugiej stronie Słońca ale przepięknie dominuje następna z wykształconym wyrazistym półcieniem nr 2170. Mniej widoczny w teleskopie jest obszar 2166. Miałe nadzieję ze rozwinie się w dość dużą grupę z wyraźnym kontrastowym półcieniem . Niestety gdy znalazła się w centrum tarczy rozpadał się na mniejsze plamki . W chwili obecnej z widocznej strony Słońca na tarczy słonecznej znajdujące się grupy ich pola magnetyczne nie stanowią zagrożenie dla silnych rozbłysków. Aktywność słoneczna zmniejszyła się liczba Wolfa R=74 ; SN = 60 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 17-09-2014 r godz. 09:35 UT nr.obserw. 13-IX/216 Janusz B.
17-09-2014

Obserwacja nr 13-IX/216 kod BNJ Obszar grupy 2158 przez ostatnie 24 godziny znajduje się już na granicy zachodniej tarczy Słońca. Grupa 2157 praktycznie jest już niewidoczna . Pozostałe grupy , które były ledwo widoczne zyskały troszkę na swojej atrakcyjności wizualnej . Dwa obszary 2158 i 2166 posiada pole magnetyczne typu „beta – gama” generująca rozbłyski klasy M. NA wschodnim brzegu tarczy słonecznej widoczna jest nowa grupa plam z wyraźnym wykształconym półcieniem i ciemnym jej jądrem . Jeżeli wytrzyma konstrukcyjnie będzie przez kilka dni dominowała wizualnie. Podczas obserwacji liczba Wolfa R=88 ; SN = 100. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 16-09-2014 r godz. 13:50 UT nr.obserw. 12-IX/215 Janusz B.
16-09-2014

Obserwacja nr 12-IX/215 kod BNJ Obszar grupy 2158 przez ostatnie ponad 24 godziny wraz z grupą 2157 bardziej zbliżyły się do zachodniego brzegu . Pozostałe grupy widoczne są na granicy widzialności mojego teleskopu to samo dotyczy zanikającej grupy 2157 . Miałem nadzieję , że obszar 2166 wykształci wyrazisty półcień. Pole magnetyczne tego obszaru beta – gama wygeneruje rozbłysk klasy M na odpowiednim poziomie . Chyba to jest wszystko na co stać na ten obszar teraz nastąpi faza zaniku. W obszarach tych pole magnetyczne jest niestabilne na wskutek rozproszenia się samych grup na mniejsze plamki . Aktywność w porównaniu wczorajszego dnia troszkę utrzymuje się na podobnym poziomie R = 72 ; SN = 94. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 15-09-2014 r godz. 07:00 UT nr.obserww. 11-IX/214 Janusz B.
15-09-2014

Obserwacja nr 11-IX/214 kod BNJ Potężna grupa 2158 , która dominowała na tarczy słonecznej powoli już w swoim rozkładzie zbliża się do zachodniego brzegu . Rozerwana grupa 2157 już jest przy zachodnim brzegiem i zupełnie z widoczności obserwacyjnej zaniknie. Pole magnetyczne w tych grupach to delta-beta-gama generujące rozbłyski już klasy M . Ciekawie w ostatnich godzinach zapowiedziała się grupa AR2164 początkowo niepozorna , a obecnie wykształciła półcień i ciemne jadro plamy .Jej pole magnetyczne może wykształcić dużej wartości rozbłysk klasy M co będzie skutkował z wyrzutem masy koronalnej. Podczas obserwacji z ostatnich 24 godzin wyraźnie ilość plam w grupach już wchłonięte co skutkuje mniejszą liczbą Wolfa i aktywnością plamotwórczą R = 78 ; SN = 88 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 14-09-2014 r godz. 07:40 UT nr.obserww. 10-IX/213 Janusz B.
14-09-2014

Obserwacja nr 10-IX/213 kod BNJ Dwie grupy , które tak naprawdę dominują na powierzchni Słońca AR2158 i AR 2157 posiadaj rozbłyski klasy M . Powoli moim zdaniem będą zanikać ale wcześniej ulegną rozproszeniu na mniejsze plamki co widać już od kilkudziesięciu godzin. Takie rozpraszanie dość dużych grup oznacza jedno iż nie jest stabilne jest pole magnetyczne w tych rejonach. Linie sił pól są tak silnie poskręcane stanowiąc doskonałą wyrzutnie dla cząstek wysokoenergetycznych wyrzutu masy koronalnych przy rozbłyskach tej klasy. Dziś seeing w obserwacjach plam ma dużo sobie do powiedzenia nie jest tą formą , która przydaje się do dość dobrej obserwacji . Seeing określam na 2-3 i przy analizie wizualnej jak i fotograficznej wyznaczyłem R = 98 aktywność plamotwórczą wzrosła w ciągu 24 godzin SN = 136 Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 13-09-2014 r godz. 10:50 UT nr.obserww. 09-IX/212 Janusz B.
13-09-2014

Obserwacja nr 09-IX/212 kod BNJ Słońce nasze znowu przechodzi swój kolejny wzmożony okres aktywności w postaci wyrzutów koronlanych cząsteczek wysoko energetyczny. Spowodowane są to z rozbłyskami m/n jkaie doszło 10 września w obszarze AR 2158 – by to rozbłysk jeden z najsilniejszych od 3-4 miesięcy jakie miał ostatnio miejsce . Potężny obszar tej grupy ustawiony był w centralnej części tarczy słonecznej a wyrzut masy poszybował w kierunku Ziemi . W nocy 13 września cząsteczki w targnęły w obszar magnetosfery ziemskiej powodując burzą geomagnetyczną . Zorze polarna w obszarach biegunowych pojawiła się nad biegunem północnym na kilkadziesiąt minut. Indeks magnetyczny kp=7 co oznaczało , że zorza mogła widoczna być w strefach umiarkowanych , a więc obejmowała Polskę. Podcas prowadzonych obserwacji R = 99 ; SN = 101. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 12-09-2014 r godz. 07:45 UT nr.obserww. 08-IX/211 Janusz B.
12-09-2014

Obserwacja nr 08-IX/211 kod BNJ Po poprawie aury pogodowe można było znowu obserwować tarczę słoneczną. Grupa 2158 która nadal dominuje jej uległ zmianie otoczona jest wspólnym półcieniem ale wewnątrz rozdzieliła się na ciemne jądra. Druga grupa która także się dominowała w tej chwili jest rozproszona . Pole magnetyczne tych grup są zdolne do wytwarzanie rozbłysków klasy X , które należą do najsilniejszych mogące powodować zaburzenia dla całego globu ziemskiego. Podczas obserwacji naliczyłem 8 grup dająca wynik Wolfa R = 108 ; aktywność plamo-twórcza SN=118. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 10-09-2014 r godz. 14:30 UT nr.obserww. 07-IX/210 Janusz B.
10-09-2014

Dzisiejsza obserwacja Słońca mogła się jedynie odbywać pomiędzy przerwami w chmurach , które rozpogadzają się na kilka czy kilkanaście minut . Podczas obserwacji liczba Wolfa Wynosi R =117 , a aktywność plamo-twórcza SN = 191 . Bardzo zaciekawił mnie obszar grupy AR 2158 . Centralna ciemna plama otoczona przepięknym kontrastowym półcieniem znajduje się już w centrum tarczy. Powoli się przesuwa dokonując niezwykłego tranzytu . Grupa ta rozproszyła się na mniejsze plamki okalając całą grupę centralną promieniście wokół niej. Pole magnetyczne typu delta jest w stanie wygenerować rozbłysk klasy X ten najsilniejszy. Jeżeli do tego dojdzie strumień cząsteczek wysokoenergetyczny gazu plazmowego trafi wprost pole magnetyczne Ziemi. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-09-2014 r godz. 06:50 UT nr.obserww. 06-IX/209 Janusz B.
09-09-2014

Dominuje dziś bez apelacyjnie na płn półkuli grupa nr 2158 która charakteryzuje się rozbłyskiem klasy M4.3 w przestrzeń kosmiczną wyrzuca olbrzymie masy materii o wysokoenergetycznych cząsteczkach. Zapewne one dotrą w okolice Ziemi . Jeżeli ten stan będzie się utrzymywał znacznie dłużej wówczas „targną „ naszą ziemską magnetosferą . Dolna dominująca grupa 2157 , która znajduje się na płd półkuli jest już porozrywana n a tyle , że siły pola magnetycznego są tak poplątane ,że stanowią jednolitą masę materii. Pole magnetyczne ma klasę deltę , które może wygenerować rozbłysk kategorii X . Podczas prowadzonych sprzyjających warunkach pogodowych obserwacji Słońca liczba Wolfa R=119 aktywność plamo-twórcza na dość liczne plamki SN = 211 . Nic dziwnego ,że fajne rzeczy dzieją się na powierzchni naszej gwiazdy. Janusz B. [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>