Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 13:48 (Data juliańska: 2459116.075)
P= 25.31°   Bo= 7.00°   Lo= 150.96°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 10-09-2014 r godz. 14:30 UT nr.obserww. 07-IX/210 Janusz B.
10-09-2014

Dzisiejsza obserwacja Słońca mogła się jedynie odbywać pomiędzy przerwami w chmurach , które rozpogadzają się na kilka czy kilkanaście minut . Podczas obserwacji liczba Wolfa Wynosi R =117 , a aktywność plamo-twórcza SN = 191 . Bardzo zaciekawił mnie obszar grupy AR 2158 . Centralna ciemna plama otoczona przepięknym kontrastowym półcieniem znajduje się już w centrum tarczy. Powoli się przesuwa dokonując niezwykłego tranzytu . Grupa ta rozproszyła się na mniejsze plamki okalając całą grupę centralną promieniście wokół niej. Pole magnetyczne typu delta jest w stanie wygenerować rozbłysk klasy X ten najsilniejszy. Jeżeli do tego dojdzie strumień cząsteczek wysokoenergetyczny gazu plazmowego trafi wprost pole magnetyczne Ziemi. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-09-2014 r godz. 06:50 UT nr.obserww. 06-IX/209 Janusz B.
09-09-2014

Dominuje dziś bez apelacyjnie na płn półkuli grupa nr 2158 która charakteryzuje się rozbłyskiem klasy M4.3 w przestrzeń kosmiczną wyrzuca olbrzymie masy materii o wysokoenergetycznych cząsteczkach. Zapewne one dotrą w okolice Ziemi . Jeżeli ten stan będzie się utrzymywał znacznie dłużej wówczas „targną „ naszą ziemską magnetosferą . Dolna dominująca grupa 2157 , która znajduje się na płd półkuli jest już porozrywana n a tyle , że siły pola magnetycznego są tak poplątane ,że stanowią jednolitą masę materii. Pole magnetyczne ma klasę deltę , które może wygenerować rozbłysk kategorii X . Podczas prowadzonych sprzyjających warunkach pogodowych obserwacji Słońca liczba Wolfa R=119 aktywność plamo-twórcza na dość liczne plamki SN = 211 . Nic dziwnego ,że fajne rzeczy dzieją się na powierzchni naszej gwiazdy. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 08-09-2014 godz 06:35 UT nr. obserw. 08-IX/208
08-09-2014

Obserwacja nr 08-IX/208 kod BNJ To jednak nie koniec maksimum aktywności 24 cyklu .Przepiękna dominująca grupa plam AR 2158 posiada pole magnetyczne klasy delta , która dostarcza na tyle energii aby móc wyzwolić najsilniejszy rozbłysk . To samo dzieje się w obszarze grupy 2157 . Dwie grupy dominujące codziennie przybliżają się do centrum jeżeli będą utrzymywały się na tym samym poziomie powinniśmy na Ziemi podziwiać już niedługim czasie zorze polarne w okolicach podbiegunowych naszej planety . Podczas prowadzonej obserwacji naliczyłem 8 grup co dalo ogólny wynik liczby Wolfa R = 117 ; SN = 163 . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 07-09-2014 godz 06:40 UT nr. obserw. 04-IX/207
07-09-2014

Obszar grupy plam AR2158 przesuwa się po powierzchni Słońca . także dominują 2155 , 2157 i 2159 które posiadają w sobie plamy z półcieniami ale ich struktura jest porozrywana. Doś w sposób ściły w tych grupach poplątane są linie sił pola magnetycznego co stanowią swoistą materie. Grupy te generują rozbłyski klasy X a linie sił pola to doskonała wyrzutnia dla cząstek wysokoenergetycznych gazu plazmowego. Zadziwił mnie mocno obraz Słońca z taką dominacją grup plam słonecznych czyżby to nie koniec 24 cyklu . Podczas obserwacji wizualnej naliczyłem 14 plam z półcieniami aktywność plamotwórcza wzrosła do 161 . Dokładnie miesiąc temu tez była najwyższa 08 lipca wynosiła 172 . Liczbę Wola R w momencie obserwacji oceniam na 135 . Janusz B.[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 06-09-2014 godz 11:00 UT nr. obserw. 03-IX/206
06-09-2014

Dobra jest aura pogodowa do fotografowania Słońca i prowadzenia jego obserwacji oby tak dłużej . MTO w natarciu z wykorzystaniem odpowiednich filtrów UV dziś wykorzystałem szary z odpowiednim ciemnym filtrem 77x0,77 UV . Widać od ostatniej mojej obserwacji jak ogromne obszary grup plam słonecznych , które znajdowały się na samym brzegu tarczy odsunęły się ku zachodowi Obszar grupy AR2157 z silnym polem magnetycznym beta-gam- delta generuje rozbłysk klasy X .Podobną szanse na takie silne pole magnetyczna ma obszar 2158 . Dobrze, że coś się dziej na powierzchni Słońca w dalszym ciągu w tym obecnym 24 cyklu. Obserwacje grup plam pozwoliły mi ustalić liczbę Wolfa w dniu dzisiejszym R = 127 i SN = 126 ( w momencie obserwacji na godzinę 11:00 UT) . Janusz B.[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 05-09-2014 rok godz. 06:40 UT Janusz B nr.obserw.02-IX/205
05-09-2014

Oj… będzie się działo … na powierzchni Słońca , a to za sprawą pojawienia się na wschodnim brzegu tarczy dwóch ogromnych grup słonecznych. Dokładnie widać je przez okular teleskopu . Powoli ich tranzyt będzie się przemieszczał po przez tarczę słoneczną . Podczas zapewne ich rozkładu powstanie łańcuszek nowych małych plam co pomiesza ich nie stabilne pole magnetyczne. W takiej sytuacji ple magnetyczne przekształci się w materię co konsekwencją będą rozbłyski klasy X. Takie są moje przypuszczenia na najbliższe dni ale zobaczymy jak dokładnie to będzie. Dziś z mojej obserwacji wynika R= 98 SN = 145. (fotka wykonana w projekcji okularowej zwykłym aparatem cyfrowym o niezbyt wymaganych parametrów 3,2 mln Mpx). Janusz B.[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 04-09-2014 rok godz. 15:45 UT Janusz B nr.obserw.01-IX/204
04-09-2014

Po przerwie z powodu mojego prawie 2-tygodniowego urlopu znowu od dzisiaj powracam do systematycznej obserwacji Naszej dziennej Gwiazdy – Słońca. Mile jestem zaskoczonym to co widać na powierzchni tarczy słonecznej . Południowa półkula pasie równikowym widoczne są grupy plam słonecznych z półcieniami . Na wschodnim brzegu tarczy pojawi się moim zdaniem duża grupa plam słonecznych , która już za 24-48 godzin będzie dobrze widoczna w okularze teleskopu . W dalszym ciągu obszar grupy 2152 emituje promieniowanie magnetyczne typu beta - gama generując rozbłysk klasy M. Przyglądając się innym grupom i rozkładem plam mam nadzieję , że będzie to stanowić okazje do rozbłysku klasy najsilniejszej czyli F. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Helcon 2014
30-08-2014

Otrzymałem od P. Ani Pluskoty z Uniwersytetu Wrocławskiego oficjalne zaproszenie dla członków sekcji SOS PTMA na dwu dniową sesję naukową pod nazwą Helcon 2014 połączoną z wspólną obserwacją Słońca oraz pobytem w Białkowie. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-08-2014 rok godz. 06:20 UT Janusz B nr.obserw.17-VIII/203
22-08-2014

Obserwacja nr 17-VIII/203 kod BNJ Nowa grupa która ukazała się przy wschodnim brzegu tarczy słonecznej zaraz generowała rozbłysk klasy M jest to jak do tej pory od kilkunastu dni najsilniejszy w swojej kategorii . Prawdopodobni może przekształcić się w klasę X. Pozostałe grupy generują w tej chwili rozbłyski klasy C . Cząsteczki tych rozbłysków jeżeli dotrą do Ziemi powodują sporadyczne efekty zórz polarnych. Dzisiejsza obserwacja wykazuje liczbę Wolfa na poziomie 91 , a aktywność plamotwórcza SN = 76 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 21-08-2014 rok godz. 14:45 UT Janusz B nr.obserw.16-VIII/202
21-08-2014

Obserwacja nr 16VIII/202 kod BNJ Podczas przeprowadzonej obserwacji tej wizualnej i fotograficznej liczbę Wolfa określam na wartość 88 , aktywność plamotwórczą SN = 88 . w sumie wszystkie grupy plam słonecznych posiadają swoją formę zaniku widać to już wizualnie po przeprowadzonych obserwacjach . Cały czas jest szansa ,że w tych grupach lam mogą się wygenerować w każdej chwili rozbłyski klasy M .. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 20-08-2014 rok godz. 06:00 UT Janusz B nr.obserw.15-VIII/201
20-08-2014

Obserwacja nr 15VIII/201 kod BNJ Przez okres ostatnich dni stwierdzam ,że obserwacje Słońc najlepiej jest wykonywać rano . w sumie przezroczystość atmosfery w ciągu pozostałego dnia jest najlepsza. Powracając na tarczę słoneczną wizualnie widoczna jest ładnie . Zaciekawiła mnie obszar grupy AR 2146 będąc jeszcze wczoraj jednolitym tworem. Po upływie ostatniej obserwacji jaki miał miejsce 24 godziny temu obszar ten rozdzielił się delikatnym pomostem półcienia na dwie składowe części. Śmiem sądzić iż grupa 2146 zostanie powoli rozerwane na mniejsze plamki . W sumie obszary na powierzchni Słońca w których istnieją grupy słoneczne posiadają rozbłyski najsłabszych możliwych . Natomiast z obserwacji wynika grupy posiadają bardzo złożone pole magnetyczne , które być może wygeneruje silny rozbłysk. Podczas prowadzonej obserwacji na jej moment liczba Wolfa kształtuje się na R = 82 i SN = 67 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 19-08-2014 rok godz. 07:45 UT Janusz B nr.obserw.14-VIII/200
19-08-2014

Obserwacja nr 14VIII/200 kod BNJ Dzisiaj ranu o godzinie 05:45 UT pogoda na tyle była dobra , że z powodzeniem można było przeprowadzić wizualną i fotograficzną obserwację Słońca. Odkąd jestem członkiem sekcji SOS PTMA dziś to moja wykonana fotografia obserwacyjna oznaczona okrągłym nr 200 . Powracając na tarczę słoneczną wizualnie przepięknie widać w sumie po obu stronach równika symetrycznie rozłożone obszary grup plam słonecznych . Co prawda grupa 2144 znajduje się na zachodnim brzegu tarczy ale widziana jest jeszcze w okularze teleskopu. Pozostałe grupy także są widoczne i do dominujących grup należą 2139 , 2141 , 2146 i 2147 z wykształconymi jej półcieniami różnych wielkości ciemnymi plamami . Obszar grup AR 2141 i 2143 posiadają porozrywane na mniejsze plamki . Stanowi to układ sił pola magnetycznego w sposób poplątany działający na cząsteczki gazu plazmowego doskonałą wyrzutnię . Grupy plam ,które są na powierzchni tarczy posiadają niski poziom rozbłysków co na Ziemi w postaci zórz stanowi to sporadyczny efekt. Liczba Wolfa z obserwacji R=78 ; SN = 63 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 18-08-2014 rok godz. 10:45 UT Janusz B nr.obserw.13-VIII/199
18-08-2014

Obserwacja nr 13-VIII/199 kod BNJ Nadal przez Polskę przechodzi front atmosferyczny niosąc ze sobą ciężkie ciemne poprzerywane „wyrwy” w chmurach . Właśnie przerwy w chmurach to momenty na wykonanie obserwacji powierzchni Słońca. Grupa 2135 jest praktycznie już zniknęła ale za to pojawiają się nowe co podtrzymuje Słońce przez cały czas w odpowiedniej aktywności. Podczas prowadzonej obserwacji moim sprzętem naliczyłem 6 grup plam słonecznych w ilości i 21plamek . przy tej wartości daje to liczbę Wolfa R=81. Pojawiła się nowa grupa 2147 z wykształconym półcieniem w pozostałych obszarach plam AR 2144, 2139 , 2141, 2146 także widoczne są półcienie . Przy czym 2139 i 2144 posiadają jeszcze pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzi do eskalacji rozbłysku klasy M . Plamy z półcieniami naliczyłem 8 to przy tej liczbie plam jego aktywność plamotwórcza jest wyższa od liczby Wolfa i wynosi SN=93 https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 17-08-2014 rok godz. 09;40 UT Janusz B nr.obserw. 12-VIII/198
17-08-2014

Obserwacja nr 12-VIII/198 kod BNJ Nadal prze nasz kraj przechodzi front atmosferyczny z przerywanymi chmurami. Właśnie przerwy w chmurach to momenty na wykonanie obserwacji powierzchni Słońca. Grupa 2135 jest na zachodnim brzegu traczy słonecznej jeszcze wizualnie ją widać ale doskonale zaznaczyła się na fotografii. w obszarach plam widocznych doskonale podczas obserwacji wizualnej 2144, 2139 , 2141, 2146 wykształcone są półcienie z ciemnymi jądrami plam różnej wielkości . Sama grupa 2139 i 2144 posiadają pole magnetyczne typu beta-gamma co prowadzi do eskalacji rozbłysku klasy M . Podczas obserwacji naliczyłem 6 grup z 26 plamami co daje liczbę Wolfa na poziomie 86, aktywność plamotwórcza SN = 108 . https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/[...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>