Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-23    Czas UT: 17:14 (Data juliańska: 2459116.218)
P= 25.33°   Bo= 7.00°   Lo= 149.07°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd
AKTUALNOŚCI

Słońce 19-06-2014 r Janusz B. obser. nr 17-VI/152
19-06-2014

Obserwacja nr 17 -VI/152 kod BNJ Poranne obserwacje jakie wykonuję od kilkunastu dni w pewnym sensie przynoszę ich owoce . Mam rozeznanie obserwując krokiem co 24 godzinnym jak zachowuje się Słońce analizując pod względem jego aktywności. Na koniec miesiąca zamieszczę swój indywidualny wykres aktywności i ciekawym będę jak będzie się przedstawiał z obserwacjami całościowymi nasze Sekcji. Przy dzisiejszej obserwacji naliczyłem 6 grup plam słonecznych z ilością 17 samych plam . Moja indywidualna obserwacja pozwala to na określenie liczny Wolfa R = 77 ; SN = 62 z wyraźnymi 5 plamami , które otoczone są małymi półcieniami. . Grupa 2089 jej obszar prawie całkowicie znajduje się na granicy zachodniej styku brzegu tarczy W tej chwili widoczne są doskonale grupy 2087 , 2090 i 2094 . Widoczna jest także mała na granicy (widoczności 2092 ) Rozbłyski jakie są generowane w tych obszar grup są pod względem swojej aktywności należą do najsłabszych klasa C i B .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 18-06-2014 r Janusz B. nr. obserw. 16-VI/151
18-06-2014

Obserwacja nr 16 -VI/151 kod BNJ Obserwacje prawie 2 godziny po wschodzie Słońca wykazały , że na jego powierzchni znajduje się aż wg moich wyliczeń 25 plam w 6 grupach słonecznych. Przy takiej ilości daje to liczbę Wolfa R = 85 jeżeli chodzi o aktywność plamotwórczą troszkę od 24 godzin zmniejszyła się wynosi ona SN = 97 ; 8 plam otoczone są półcieniami. Nadal występuje formacja głównych grup plam słonecznych którego wierzchołki tworzą układ trójkąta. Do zachodniego brzegu przybliża się obszar 2089 za 48 godzin zniknie zupełnie za zachodnim brzegiem jego tarczy. . Grupa 2089 po wyrzuceniu swojej materii plazmowej wskutek rozbłysku klasy X straciła swój impet przeobrażając się w rozbłysk klasy C . Wschodni brzeg tarczy obszarze w sumie równikowym widoczne są doskonale dwie grupy plam słonecznych .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 17-06-2014 rok Janusz B. nr. obserw. 15-VI/150
17-06-2014

Obserwacja nr 15 -VI/150 kod BNJ Obserwacje prawie 2 godziny po wschodzie Słońca wykazały ,że na jego powierzchni znajduje się aż wg moich wyliczeń. 24 plam w 5 grupach słonecznych. Przy takiej ilości daje to liczbę Wolfa R = 74 jeżeli chodzi o aktywność plamotwórczą wynosi ona SN = 105 ; 9 plam otoczone są półcieniami. Nadal występuje formacja głównych grup plam słonecznych którego wierzchołki tworzą układ trójkąta. Do zachodniego brzegu przybliża się obszar 2089 za 2-3 dni zniknie z tarczy . Grupa 2089 po wyrzuceniu swojej materii plazmowej wskutek rozbłysku klasy X teraz w sposób łagodny opada na powierzchnię Słońca. Wschodni brzeg tarczy obszarze w sumie równikowym widoczne są doskonale dwie grupy plam słonecznych .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 15-06-2014 Janusz B. obserw. nr. 14-VI/149
16-06-2014

Obserwacja nr 14 -VI/149 kod BNJ Pogoda rano wymarzona do prowadzenia obserwacji błękitne czyste niebo i dobry seeing pozwala na ostre fotografowania tarczy słonecznej. Grupy które tak ładnie dominowały przez dłuższy okres czasu już prawie poznikały za zachodnim horyzontem brzegi tarczy słonecznej. Widowiskowy układ trójkąta tworzą trzy grupy plam słonecznych otoczone nr 2087 , 2089 i 2090 .najaktywniejszy z tych grup jest obszar 2087 emitujący rozbłysk klasy M i promieniowani magnetyczne na poziomie beta – gamma. Na wschodnim brzegu tarczy przy analizie zdjęć uaktywniła się nowa grupa plam . Przeglądając fotki SDO powierzchnia Słońca północna , równikowa i południowa utworzyła nieduże dziury koronale Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 15-06-2014 Janusz B. obserw. nr. 13-VI/148
15-06-2014

Obserwacja nr 13 -VI/148 kod BNJ Pogoda się diametralnie zmienia i dobrze ponieważ występują wyrwy w dziurach na kilka czy kilkanaście minut przez , które można całkiem spokojnie przeprowadzić obserwację naszej dziennej gwiazdy. Większość samych plam słonecznych jak zmniejszenie się obszarów grup , które tak dominowały spowodowały na zmniejszenie aktywności Słońca. Podczas analizy oceniam liczbę Wolfa R =58 , a aktywność plam-twórczą SN = 72 i ma tendencję spadkową. Tak naprawdę wizualnie dominują trzy grupy 2087 , 2089 i 2090 .Wczoraj wieczorem jak podają źródła portali astronomicznych obszar 2087 stracił swój impet generując promieniowanie gama-beta co klasyfikuje obszar rozbłysku klasy M . Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 14-06-2014 r Janusz B. nr.12-VI/147
14-06-2014

Obserwacja nr 12 -VI/147 kod BNJ Pogoda się diametralnie zmieniła ale są wystarczające miejsca w dziurach chmur gdzie można spokojnie przeprowadzić jego obserwacje. Grupy , które do tej przez kilka dni dominowały znikają przy zachodnim brzegu jego tarczy. Do pokaźnych rozmiarów swoją wielkość powiększyła grupa 2090 i 2087 . Miałem taką cichą nadzieję , ze grupy te które znajdują się obecne w centrum tarczy powiększą swój obszar ale niestety mają tendencję zaniku. Teraz astronomowie oczekują na dotarcie z rozbłyski klasy X z grupy 2087 cząsteczek wysokoenergetycznych w okolice biegunów Ziemi. Powiększając cyfrowo obraz Słońca i i analizując jednocześnie z obserwacją wizualną ustaliłem liczbę Wolfa na R = 103 ; SN = 85 . Liczba pojedynczych plam słonecznych zmniejszyła się od wczoraj o 15 sztuk co zmniejsza powoli aktywność naszej dziennej gwiazdy. Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 13-06-2014 rok Janusz B.
13-06-2014

Obserwacja nr 11-VI/146 kod BNJ Jak zawsze w okresie letnim staram się wykonywać obserwacje Słońca rano kiedy niebo jest jeszcze rozpogodzone. Dziś po 24 godzinach kiedy wykonywałem ostatnią obserwację plamy w grupach już znajdują się na zachodnim brzegu jej tarczy. Ilość pojedynczych plam od wczoraj poznikało prawie o połowę aktywność przez co nieco spadła . Wczoraj doszło do interesującego zjawiska na powierzchni Słońca doszło do wyrzutów cząsteczek wysokoenergetycznych pochodzących z dwóch silnych rozbłysków klasy X . Astronomowie przewidywali już nieco wcześniej eksplozje było to tylko kwestią czasu. Rozbłysk klasy X oznacza , że najsilniejszy powodujący zaburzenie pola magnetycznego w skali całego globu ziemskiego Powiększając cyfrowo obraz Słońca i i analizując jednocześnie z obserwacją wizualną ustaliłem liczbę Wolfa na R =128 ; SN = 92. Liczba pojedynczych plam słonecznych zmniejszyła się od wczoraj do 6 sztuk otoczonych . Nasza dzienna gwiazda przechodzi ostatni o różne wahania swojej aktywności myślę ,że jeszcze pocieszymy się widokiem plam na jego powierzchni , nowe pojedyncze grupy pojawiły się na wschodnim brzegu tarczy .Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 12-06-2014 rok Janusz B. nr 10 - VI/144
12-06-2014

Obserwacja nr 10 -VI/144 kod BNJ O godzinie 6 rano było jeszcze na niebie Słońce zdążyłem więc przeprowadzić przed pracą fotograficzną jak i też wizualną obserwację jego powierzchni . Tak jak myślałem stało się oczywiste pojawienie się nowej grupy na wschodnio – północnym brzegiem jego tarczy jest już faktem u przednio kiedy przeglądałem fotografię dostarczone przez SDO Słońca. Grupy 2080 , 2082 i 2085 zbliżają się do zachodniego brzegu tarczy. Słabe widoczne dwie grupy teraz z dnia na dzień wyraźny sposób się powiększają w jego centrum. Aktywność Słońca w ciągu 24 godzin wyraźnie wzrosła . Powiększając cyfrowo obraz Słońca i i analizując jednocześnie z obserwacją wizualną ustaliłem liczbę Wolfa na R =169 ; SN = 168. Dość duża liczba pojedynczych plam słonecznych w ilości 11 sztuk otoczonych półcieniami to wskaźnik większej aktywności plamotwórczej. . Nasza dzienna gwiazda przechodzi ostatni o różne wahania swojej aktywności myśle ,że jeszcze pocieszymy się widokiem plam n a jego powierzchni Janusz B. https://www.facebook.com/#!/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 11-06-2014 rok Janusz B. nr 9 - VI/143
11-06-2014

Obserwacja nr 9 -VI/143 kod BNJ To już moja poranna dziewiąta obserwacja fotograficzna i wizualna obserwacja powierzchni Słońca w tym miesiącu dzięki oczywiście utrzymującej się ładnej aury pogodowej. Słońca przechodzi ostatni o różne wahania swojej aktywności nadal dominują grupy plam słonecznych , które powoli przesuwają sie ku zachodniemu brzegowi jego tarczy. Pięknie w tej chwili wygląda największa grupa plam AR2082 z dużym półcieniem i ciemnym jądrem. NA wschodnim brzegu tarczy słonecznej widoczne są dwie grupy . Na uwagę zasługuje grupa 2087 , która prawie w momencie wczorajszym co ukazała się w okularze teleskopu ,a błysnęła sowim najsilniejszym rozbłyskiem klasy X. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 10-06-2014 rok Janusz B.
10-06-2014

Obserwacja nr 8 -VI/142 kod BNJ Poranny błękit nieba zachęcił jak zawsze do obserwacji naszej dziennej gwiazdy . Słońce znowu przeżywa swoją wzmożoną aktywność . Na wschodnim brzegu jego tarczy widać wyraźnie nową grupę plam . Obraz tarczy słonecznej wraz swoimi grupami plam ma przepiękną formację . Dominujące są grupy 2079 , 2080 ,2082 ,2085 z tych dwie grupy należy wyróżnić 2080 i 2085 ponieważ pole magnetyczne generuje promieniowanie beta-gamma-delta , która to kwestia czasu wygeneruje energię rozbłysku klasy X. Dominująca grupa 2082 wygląda jak planeta Wenus , która wykonuje powolny tranzyt na tle tarczy słonecznej . Duża grupa 2077 z półcieniem , która kilka dni także była dominująca w centrum tarczy zupełnie prawie już zanikła . Janusz B.[...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 09-06-2014 rok Janusz B.
09-06-2014

Obserwacja nr 7 -VI/141 kod BNJ Piękna pogoda rano zawsze w takiej sytuacji przy błękitnym niebie jak najbardziej zachęca do obserwacji naszej dziennej gwiazdy . Słońce się na tyle już uaktywniło ,że od kilku dniu pozostaje na tym mniej więcej samym poziomie plamotwórczym . Obraz tarczy słonecznej wraz swoimi grupami plam przyjął piękną formę pod względem właśnie ukształtowania Dominująca grupa AR 2082 wygląda jak planeta Wenus , która wykonuje powolny tranzyt na tle tarczy słonecznej . W grupach , które aktualnie znajdują się na powierzchni Słońca generowane są rozbłyski klasy C . Jedynie obszar grupy 208p ma zdolności do rozbłysku klasy X. promieniowanie magnetyczne na poziomie beta-gamma-delta. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 08-06-2014 rok Janusz B.
08-06-2014

Obserwacja nr 6 -VI/140 kod BNJ Piękna pogoda rano przy błękitnym niebie jak najbardziej zachęca do obserwacji naszej dziennej gwiazdy . Słońce przez ostatnie 24 godziny pozostaje na tym samym poziomie . Obraz Słońca jaki był kilka dni temu diametralnie się zmienił . Grupy plam słonecznych AR 2082 , 2080 i 2085 przekształciły się w obszary , które teraz dominują w chwili na powierzchni Słońca. Grupa 2080 znajduje się już w centrum przekształcając swój rozbłysk klasy M promieniowanie na poziomie beta-gama-delta . Jest szansa według prognoz , że ta grupa na tyle będzie aktywna prawdopodobnie przekształci się w rozbłysk klasy X co może spowodować najjaśniejsze zorze w skali całego globu ziemskiego. O godzinie 06:50 UT liczba Wolfa R =91 ;SN = 141. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 07-06-2014 rok Janusz B.
07-06-2014

Obserwacja nr 5 - VI/139 kod BNJ Dzisiaj rano przy pięknej słonecznej pogodzie i błękitnego nieba można naprawdę nacieszyć widokiem Słońca .Słońce jakby znowu drgnęło podwyższając swoją aktywność zwłaszcza tą plamotwórczą . Trzy nie pozorne kilka dni grupy plam słonecznych AR 2082 , 2080 i 2085 przekształciły się w obszary , które teraz dominują na powierzchni Słońca. Grupa 2080 znajduje się już w centrum przekształcając swój rozbłysk klasy M promieniowanie na poziomie beta-gama-delta . Jest szansa według prognoz , że ta grupa na tyle będzie aktywna prawdopodobnie przekształci się w rozbłysk klasy X co może spowodować najjaśniejsze zorze w skali całego globu ziemskiego. Janusz B. [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 06-06-2014 rok Janusz B.
06-06-2014

Obserwacja nr 4 -VI/138 kod BNJ Przeprowadzona obserwacja Słońca wizualnie i fotograficznie ukazały dzisiejszy swój obraz zgoła odmienny jaki przeprowadziłem ponad 24 godzin temu. Niepozorne grupy plam , które zajmowały mniejszy obszar pięknie się wykształciły. Oznacza to ,że Słońca cały czas swoim cyklem żyje , a na powierzchni jego jak i też we wnętrzu zachodzą dynamiczne procesy. Wykształcone obszary grup 2082 i 2080 wraz z grupami wcześniejszymi 2079 i 2077 dominują na jego powierzchni. Obszar grupy 2080 wykształcił nowy średni rozbłysk klasy M . Tej samej klasy utrzymuje się jeszcze rozbłysk w obszarze grupy 2077 , która obecnie zajmuje centrum tarczy. W pozostałych grupach rozbłyski nie są już tak silne generują rozbłyski klasy C. Korzystając także z okazji późną wiosną , a więc mniej więcej w obecnym okresie czasu zapraszam do obserwacji i fotografowania srebrzystych obłoków . Są to struktury chmur , które prawdopodobnie utworzone są przez parę wodną , która miesza się ze śladami pozostałością spalonych meteorów w naszej ziemskiej atmosferze. https://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

AKTUALNOŚCI

Słońce 05-06-2014 rok Janusz B.
05-06-2014

Obserwacja nr 3 -VI/137 kod BNJ Dzisiaj poranna aura pogodowa pozwoliła na wizualne – fotograficznie przeprowadzenie obserwacji Słońca. . W sumie tak jak z wczorajszej obserwacji dwie grupy , które dominują na tarczy słonecznej to 2079 i 2077 , które znacznie przesunęły się ku centrum . W okularze teleskopy możemy podziwiać ich delikatne półcienie , które otaczają ich ciemne jądra . Grupy w swojej j mocy nie są aż tak aktywne generują rozbłyski klasy B , a więc najsłabsze z możliwych. Jedynie w grupie 2077 odnotowano rozbłysk klasy M . Cząsteczki z tego rozbłysku jeżeli dotrą do Ziemi w rejony magnetosfery ziemskiej mogą spowodować krótkotrwałe zaburzenie magnetosfery ziemskiej. Janusz B. https://www.facebook.com/groups/sosptma/ [...]

<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Następna >>