Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-12-11    Czas UT: 00:05 (Data juliańska: 2458463.503)
P= 12.02°   Bo= -0.36°   Lo= 125.07°   Carr. Rot 2211
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 01-12-2018 rok 07:50 UTC nr obserw. 01/211//gru/1056


01-12-2018 Janusz Bańkowski

Powierzchnia Słońce bez plam od 18 listopada br.  R = 0  fot. J. Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.