Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 12:50 (Data juliańska: 2458538.035)
P= -19.94°   Bo= -7.11°   Lo= 223.54°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 01-12-2018 rok 07:50 UTC nr obserw. 01/211//gru/1056


01-12-2018 Janusz Bańkowski

Powierzchnia Słońce bez plam od 18 listopada br.  R = 0  fot. J. Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.

Podstrona w budowie.