Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 20:34 (Data juliańska: 2458623.357)
P= -19.65°   Bo= -2.17°   Lo= 177.49°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 01-12-2018 rok 07:50 UTC nr obserw. 01/211//gru/1056


01-12-2018 Janusz Bańkowski

Powierzchnia Słońce bez plam od 18 listopada br.  R = 0  fot. J. Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.

Podstrona w budowie.