Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-11-22    Czas UT: 10:33 (Data juliańska: 2458444.940)
P= 19.18°   Bo= 1.99°   Lo= 9.71°   Carr. Rot 2210
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-07-2018 rok godz. 12:40 UTC nr obserw. 04/114/lip/958


06-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal brak wizualnej  aktywności,  to już ósma doba.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.