Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 12:50 (Data juliańska: 2458538.035)
P= -19.94°   Bo= -7.11°   Lo= 223.54°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-07-2018 rok godz. 12:40 UTC nr obserw. 04/114/lip/958


06-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal brak wizualnej  aktywności,  to już ósma doba.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.

Podstrona w budowie.