Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 14:46 (Data juliańska: 2458384.115)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 91.94°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-07-2018 rok godz. 12:40 UTC nr obserw. 04/114/lip/958


06-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal brak wizualnej  aktywności,  to już ósma doba.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.