Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-07-21    Czas UT: 23:06 (Data juliańska: 2458322.463)
P= 7.04°   Bo= 5.04°   Lo= 186.64°   Carr. Rot 2206
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-07-2018 rok godz. 12:40 UTC nr obserw. 04/114/lip/958


06-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal brak wizualnej  aktywności,  to już ósma doba.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.