Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-07-21    Czas UT: 23:05 (Data juliańska: 2458322.462)
P= 7.04°   Bo= 5.04°   Lo= 186.66°   Carr. Rot 2206
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-07-2018 rok godz. 13:10 UTC nr obserw. 03/113/lip/957


05-07-2018 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna brak aktywności od 28 czerwca (7 doba) Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.