Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 12:28 (Data juliańska: 2458538.019)
P= -19.94°   Bo= -7.11°   Lo= 223.75°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-07-2018 rok godz. 13:10 UTC nr obserw. 03/113/lip/957


05-07-2018 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna brak aktywności od 28 czerwca (7 doba) Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.

Podstrona w budowie.