Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-11-22    Czas UT: 10:18 (Data juliańska: 2458444.929)
P= 19.18°   Bo= 1.99°   Lo= 9.85°   Carr. Rot 2210
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-07-2018 rok godz. 13:10 UTC nr obserw. 03/113/lip/957


05-07-2018 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna brak aktywności od 28 czerwca (7 doba) Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.