Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 14:31 (Data juliańska: 2458384.105)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 92.07°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-07-2018 rok godz. 13:10 UTC nr obserw. 03/113/lip/957


05-07-2018 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna brak aktywności od 28 czerwca (7 doba) Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.