Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-05-19    Czas UT: 20:21 (Data juliańska: 2458623.348)
P= -19.66°   Bo= -2.17°   Lo= 177.60°   Carr. Rot 2217
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-12-2018 rok 12:30 UTC nr obserw. 02/213//gru/1057


05-12-2018 Janusz Bańkowski

W końcu niedaleko równika na południu od niego utworzył się aktywny wizualny obszar. W teleskopie po wytrawieniu lustra widać dokładnie 14 plam i plamek z nikłymi dwoma półcieniami. Jest to jedyny poważniejszy ośrodek aktywności jaki pojawił się po 18 dobach na powierzchni Słońca. Liczba Wolfa R=24;SN=32 i CV: Cro fot. J. Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.

 

Podstrona w budowie.