Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-15    Czas UT: 22:56 (Data juliańska: 2458499.456)
P= -4.96°   Bo= -4.60°   Lo= 11.52°   Carr. Rot 2212
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-01-2019 rok 09:20 UTC nr obserw. 02/002/sty1061


07-01-2019 Janusz Bańkowski

Ponownie cisza na powierzchni Słońca od strony widocznej z Ziemi . Liczba Wolfa R =0; SN = 0 fot. J. Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D .