Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-11-22    Czas UT: 11:11 (Data juliańska: 2458444.966)
P= 19.17°   Bo= 1.98°   Lo= 9.37°   Carr. Rot 2210
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-07-2018 rok godz. 05:50 UTC nr obserw. 05/115/lip/959


07-07-2018 Janusz Bańkowski

Nadal brak wizualnej  aktywności,  to już dziewiąta  doba. Na wschodnim brzegu widać jak generują się pochodnie.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.