Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-04-26    Czas UT: 04:02 (Data juliańska: 2458599.668)
P= -24.94°   Bo= -4.69°   Lo= 130.67°   Carr. Rot 2216
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-08-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw. 07/137/sie/981


07-08-2018 Janusz Bańkowski

Obszar w którym mogło  dojść do wygenerowania grupy słonecznej jednak stracił na swojej sile i znowu jesteśmy bez plam. Aktywność naszej dziennej gwiazdy przez 40 dni wciąż jest na poziomie zerowym ( nie licząc incydentu z pojedyńczą plamka   z dnia  dniu 1 sierpnia)  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.

Podstrona w budowie.