Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-04-26    Czas UT: 04:11 (Data juliańska: 2458599.674)
P= -24.94°   Bo= -4.69°   Lo= 130.59°   Carr. Rot 2216
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 08-08-2018 rok godz. 14:10 UTC nr obserw. 08/138/sie/982


08-08-2018 Janusz Bańkowski

Następna doba „ciszy” słonecznej. Wizualnie tarcza czysta co prawda przy zachodnim  brzegu tarczy słonecznej pojawił się nowy obszar pochodni.  Moim zdaniem słabo strukturalnie nie jest w stanie wygenerować grupy słonecznej. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.

Podstrona w budowie.