Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-10-22    Czas UT: 14:32 (Data juliańska: 2458414.106)
P= 25.71°   Bo= 5.29°   Lo= 56.25°   Carr. Rot 2209
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 08-08-2018 rok godz. 14:10 UTC nr obserw. 08/138/sie/982


08-08-2018 Janusz Bańkowski

Następna doba „ciszy” słonecznej. Wizualnie tarcza czysta co prawda przy zachodnim  brzegu tarczy słonecznej pojawił się nowy obszar pochodni.  Moim zdaniem słabo strukturalnie nie jest w stanie wygenerować grupy słonecznej. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.