Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-15    Czas UT: 23:21 (Data juliańska: 2458500.473)
P= -5.43°   Bo= -4.70°   Lo= 358.12°   Carr. Rot 2213
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 09-06-2018 rok godz. 06:10 UTC nr obserw. 09/94/cze/938


09-06-2018 Janusz Bańkowski

Słońce spokojne pozbawione jakichkolwiek obszarów aktywnych. Ciąg dalszy ciszy słonecznej liczba Wolfa R  = 0. Janusz B.