Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-07-21    Czas UT: 23:06 (Data juliańska: 2458322.463)
P= 7.04°   Bo= 5.04°   Lo= 186.64°   Carr. Rot 2206
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 09-07-2018 rok godz. 05:50 UTC nr obserw. 06/116/lip/960


09-07-2018 Janusz Bańkowski

Ciągle od 11 doby trwają „dni”  spokojnego Słońca pod względem wizualnym dostrzegalne przez teleskopy w świetle  widzialnym. Chociaż na wschodnim brzegu tarczy w partiach równikowych widać rozległą powierzchniowe pochodnie. Trzeba poczekać,   być może wygeneruje ona  ciekawą grupę słoneczną.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.