Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-11-22    Czas UT: 11:25 (Data juliańska: 2458444.976)
P= 19.17°   Bo= 1.98°   Lo= 9.23°   Carr. Rot 2210
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 09-07-2018 rok godz. 05:50 UTC nr obserw. 06/116/lip/960


09-07-2018 Janusz Bańkowski

Ciągle od 11 doby trwają „dni”  spokojnego Słońca pod względem wizualnym dostrzegalne przez teleskopy w świetle  widzialnym. Chociaż na wschodnim brzegu tarczy w partiach równikowych widać rozległą powierzchniowe pochodnie. Trzeba poczekać,   być może wygeneruje ona  ciekawą grupę słoneczną.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.