Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 15:34 (Data juliańska: 2458384.149)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 91.49°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 09-07-2018 rok godz. 05:50 UTC nr obserw. 06/116/lip/960


09-07-2018 Janusz Bańkowski

Ciągle od 11 doby trwają „dni”  spokojnego Słońca pod względem wizualnym dostrzegalne przez teleskopy w świetle  widzialnym. Chociaż na wschodnim brzegu tarczy w partiach równikowych widać rozległą powierzchniowe pochodnie. Trzeba poczekać,   być może wygeneruje ona  ciekawą grupę słoneczną.  Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0. Janusz B.