Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-06-21    Czas UT: 18:02 (Data juliańska: 2458291.251)
P= -6.89°   Bo= 1.79°   Lo= 239.72°   Carr. Rot 2205
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 10-06-2018 rok godz. 08:20 UTC nr obserw. 10/95/cze/939


10-06-2018 Janusz Bańkowski

Mija trzecia doba pozbawiona obszarów aktywnych w postaci grup słonecznych seeing 2-3 liczba Wolfa R = 0 Janusz B.