Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-10-22    Czas UT: 14:44 (Data juliańska: 2458414.114)
P= 25.71°   Bo= 5.28°   Lo= 56.15°   Carr. Rot 2209
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 10-08-2018 rok godz.13:50UTC nr obserw. 10/140/sie/984


10-08-2018 Janusz Bańkowski

Nadal utrzymuje się cisza słoneczna powierzchnia tarczy pozbawiona jest aktywnych obszarów pod względem wizualnym.  W dalszym ciągu oczekujemy na pojawienie się grup  słonecznych.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno - zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.