Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-04-26    Czas UT: 04:20 (Data juliańska: 2458599.681)
P= -24.94°   Bo= -4.69°   Lo= 130.50°   Carr. Rot 2216
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 10-08-2018 rok godz.13:50UTC nr obserw. 10/140/sie/984


10-08-2018 Janusz Bańkowski

Nadal utrzymuje się cisza słoneczna powierzchnia tarczy pozbawiona jest aktywnych obszarów pod względem wizualnym.  W dalszym ciągu oczekujemy na pojawienie się grup  słonecznych.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno - zielony) +aparat cyfrowy FinePixS5000.

Podstrona w budowie.