Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-06-21    Czas UT: 18:02 (Data juliańska: 2458291.251)
P= -6.89°   Bo= 1.79°   Lo= 239.72°   Carr. Rot 2205
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 11-06-2018 rok godz. 16:50 UTC nr obserw. 11/96/cze/940


11-06-2018 Janusz Bańkowski

Rozpoczęła się piąta doba ciszy słonecznej  jak na razie tarcza słoneczna  pozbawiona jest wizualnych swoich obszarów aktywnych w postaci grup. Przeglądając zdjęcia pochodzące z SDO  jedyny rejon wschodnio-północny przejawiający  się swoją aktywnością. W tym obszarze znajduje  się dziura koronalna zapewne będzie zwiększała swój rozmiar . Liczba Wolfa R = 0. Janusz B.