Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-15    Czas UT: 23:46 (Data juliańska: 2458500.490)
P= -5.44°   Bo= -4.70°   Lo= 357.90°   Carr. Rot 2213
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 02-11-2018 rok 08:20 UTC nr obserw. 02/199/paź/1043


02-11-2018 Janusz Bańkowski

Słońce od 12 dni pozbawiony jest grup słonecznych. W chwili obecnej w centrum tarczy usytuowana jest potężna dziura koronoalna  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty+body ESO550D. Janusz B.