Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 09:35 (Data juliańska: 2458720.899)
P= 19.15°   Bo= 7.03°   Lo= 327.00°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 02-11-2018 rok 08:20 UTC nr obserw. 02/199/paź/1043


02-11-2018 Janusz Bańkowski

Słońce od 12 dni pozbawiony jest grup słonecznych. W chwili obecnej w centrum tarczy usytuowana jest potężna dziura koronoalna  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty+body ESO550D. Janusz B.

 

Podstrona w budowie.