Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 11:26 (Data juliańska: 2458562.976)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 254.91°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 02-11-2018 rok 08:20 UTC nr obserw. 02/199/paź/1043


02-11-2018 Janusz Bańkowski

Słońce od 12 dni pozbawiony jest grup słonecznych. W chwili obecnej w centrum tarczy usytuowana jest potężna dziura koronoalna  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 żółty+body ESO550D. Janusz B.

 

Podstrona w budowie.