Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 09:21 (Data juliańska: 2458720.890)
P= 19.15°   Bo= 7.03°   Lo= 327.12°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-11-2018 rok 09:10 UTC nr obserw. 04/201/lis/1045


06-11-2018 Janusz Bańkowski

Ostatni obszar aktywny jaki można było obserwować na tarczy słonecznej  widoczny był 17 października. Już przez trzy tygodnie jak powierzchnia Słońca od strony widocznej z Ziemi pozbawiona jest jakichkolwiek plam. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 zielony+body ESO550D. Janusz B. 

Podstrona w budowie.