Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-15    Czas UT: 23:32 (Data juliańska: 2458500.481)
P= -5.44°   Bo= -4.70°   Lo= 358.02°   Carr. Rot 2213
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-11-2018 rok 09:10 UTC nr obserw. 04/201/lis/1045


06-11-2018 Janusz Bańkowski

Ostatni obszar aktywny jaki można było obserwować na tarczy słonecznej  widoczny był 17 października. Już przez trzy tygodnie jak powierzchnia Słońca od strony widocznej z Ziemi pozbawiona jest jakichkolwiek plam. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 zielony+body ESO550D. Janusz B.