Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-09-22    Czas UT: 15:06 (Data juliańska: 2458384.129)
P= 25.14°   Bo= 7.05°   Lo= 91.76°   Carr. Rot 2208
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-09-2018 rok godz 12:50 UTC nr obserw. 07/166/wrz/1010


07-09-2018 Janusz Bańkowski

Dziesiąta doba  obserwacyjna  doba ciszy słonecznej panująca na jego powierzchni,  aktywność naszej dziennej gwiazdy zerowa liczba Wolfa R = 0.  Janusz B.