Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-07-17    Czas UT: 00:47 (Data juliańska: 2458681.533)
P= 4.36°   Bo= 4.47°   Lo= 127.55°   Carr. Rot 2219
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-09-2018 rok godz 12:50 UTC nr obserw. 07/166/wrz/1010


07-09-2018 Janusz Bańkowski

Dziesiąta doba  obserwacyjna  doba ciszy słonecznej panująca na jego powierzchni,  aktywność naszej dziennej gwiazdy zerowa liczba Wolfa R = 0.  Janusz B.

Podstrona w budowie.