Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 13:13 (Data juliańska: 2458538.051)
P= -19.95°   Bo= -7.11°   Lo= 223.33°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-09-2018 rok godz 12:50 UTC nr obserw. 07/166/wrz/1010


07-09-2018 Janusz Bańkowski

Dziesiąta doba  obserwacyjna  doba ciszy słonecznej panująca na jego powierzchni,  aktywność naszej dziennej gwiazdy zerowa liczba Wolfa R = 0.  Janusz B.

Podstrona w budowie.