Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-11-22    Czas UT: 10:56 (Data juliańska: 2458444.956)
P= 19.17°   Bo= 1.99°   Lo= 9.50°   Carr. Rot 2210
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-09-2018 rok godz 12:50 UTC nr obserw. 07/166/wrz/1010


07-09-2018 Janusz Bańkowski

Dziesiąta doba  obserwacyjna  doba ciszy słonecznej panująca na jego powierzchni,  aktywność naszej dziennej gwiazdy zerowa liczba Wolfa R = 0.  Janusz B.