Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-01-16    Czas UT: 00:24 (Data juliańska: 2458499.517)
P= -4.99°   Bo= -4.61°   Lo= 10.71°   Carr. Rot 2212
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-11-2018 rok 08:50 UTC nr obserw. 05/202/lis/1046


07-11-2018 Janusz Bańkowski

Trzy tygodnie trwającej monotonnej ciszy słonecznej. Słońce w tym okresie czasu pozbawiony jest jakichkolwiek plam. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 zielony+body ESO550D.Janusz B.