Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 10:16 (Data juliańska: 2458720.928)
P= 19.16°   Bo= 7.03°   Lo= 326.62°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-11-2018 rok 08:50 UTC nr obserw. 05/202/lis/1046


07-11-2018 Janusz Bańkowski

Trzy tygodnie trwającej monotonnej ciszy słonecznej. Słońce w tym okresie czasu pozbawiony jest jakichkolwiek plam. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr GSO #12 zielony+body ESO550D.Janusz B.

Podstrona w budowie.