Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-25    Czas UT: 09:20 (Data juliańska: 2458720.889)
P= 19.15°   Bo= 7.03°   Lo= 327.14°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 08-02-2019 rok 10:30 UTC nr obserw. 06/012/lut/1071


08-02-2019 Janusz Bańkowski

Dalszy ciąg zerowej aktywności Słońca.  Tarcza pozbawiona grup słonecznych  liczba Wolfa R = 0 i SN = 0 fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#12 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  EOS550 klatek 50.

Podstrona w budowie.