Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 20:45 (Data juliańska: 2458654.365)
P= -7.83°   Bo= 1.53°   Lo= 127.13°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 08-10-2018 rok godz. 13:10 UTC nr obserw. 08/184/paź/1028


08-10-2018 Janusz Bańkowski

Prawdopodobnie widoczne była zorza w północnym rejonie naszego kraju. Burza magnetyczna, która panowała nad biegunem północnym przepięknie rysowała zawiesiste zielonkawe „pióropusze”. Dziś mija piąta doba jak jedyny obszar aktywny  wizualny przeszedł na druga stronę niewidocznej z Ziemi  tarczy słonecznej. Prawdopodobnie na 99% już został wchłonięty przez strukturę  powierzchniową Słońca. Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.

Podstrona w budowie.