Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 13:48 (Data juliańska: 2458538.075)
P= -19.95°   Bo= -7.11°   Lo= 223.01°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 09-10-2018 rok godz. 12:40 UTC nr obserw. 09/185/paź/1029


09-10-2018 Janusz Bańkowski

Szósta doba bez aktywnych ośrodków słonecznych „cisza” słoneczna.  Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.

Podstrona w budowie.