Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-10-22    Czas UT: 15:01 (Data juliańska: 2458414.126)
P= 25.71°   Bo= 5.28°   Lo= 55.99°   Carr. Rot 2209
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 09-10-2018 rok godz. 12:40 UTC nr obserw. 09/185/paź/1029


09-10-2018 Janusz Bańkowski

Szósta doba bez aktywnych ośrodków słonecznych „cisza” słoneczna.  Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.