Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 21:55 (Data juliańska: 2458654.413)
P= -7.81°   Bo= 1.54°   Lo= 126.50°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 09-10-2018 rok godz. 12:40 UTC nr obserw. 09/185/paź/1029


09-10-2018 Janusz Bańkowski

Szósta doba bez aktywnych ośrodków słonecznych „cisza” słoneczna.  Aktywność słoneczna zerowa   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.

Podstrona w budowie.